Compliance, Milieu & duurzaamheid

CSRD vs NFRD

De belangrijkste verschillen begrijpen en uw rapportage verbeteren

4 minuten7/31/2023

Door Nexio Projects

In 2014 nam de Europese Commissie de richtlijn voor niet-financiële verslaglegging (Non-Financial Reporting Directive ofwel NFRD) aan met als doel de verantwoordingsplicht te versterken en belanghebbenden te helpen bij het monitoren en beoordelen van de ESG-prestaties van ondernemingen. In essentie verplichtte deze richtlijn bepaalde grote bedrijven om informatie openbaar te maken over hun activiteiten en het beheer van ESG-uitdagingen.

De nieuwe CSRD bouwt voort op de scope van de NFRD en heeft als doel meer verifieerbare, toegankelijke en consistente niet-financiële gegevens te verstrekken. De CSRD zal dienen als het nieuwe fundamentele kader voor duurzaamheidsrapportage en zal sterk leunen op de structuur van de standaarden van het Global Reporting Initiative (GRI). Wil je gelijk het volledige overzicht en praktische tips voor een snelle implementatie, download dan ons uitgebreide gratis whitepaper CSRD -Build your diclosure from a solid foundation

De richtlijn is op 21 april 2021 aangenomen, op 5 januari 2023 in werking getreden en zal in 2024 van kracht worden. Dit betekent dat organisaties die voorheen volgens de NFRD moesten rapporteren, in 2025 beginnen met rapporteren over de voortgang die in 2024 is geboekt. De reikwijdte van de CSRD zal vervolgens worden uitgebreid: in 2026 zullen grote bedrijven die voorheen niet onder de NFRD vielen, verplicht zijn te rapporteren; in 2027 zullen beursgenoteerde kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's) verplicht worden; en in 2029 ten slotte alle niet-EU-organisaties met significante activiteiten in de EU.

Download het infographic als PDF:

X