Arbeidsveiligheid

Nieuwe perspectieven voor een moderne arbeidsveiligheid

Verruim uw strategie met nieuwe impulsen en inzichten!

Wat is moderne gezondheid en veiligheid op het werk?

Wat gebeurt er als u uw ongevallenpercentage niet verder kunt verlagen met beproefde methoden? Is compliance het sleutelwoord van de toekomst of eerder veiligheidsleiderschap? Hoe kunt u voorkomen dat de bureaucratie uit de hand loopt en beschermende maatregelen de productiviteit belemmeren? Om deze vragen volledig te kunnen beantwoorden, zijn nieuwe perspectieven nodig. Steeds meer deskundigen wijzen erop dat traditionele concepten van arbeidsveiligheid tekortschieten en dat conventionele methoden niet volstaan om een duurzaam veilige omgeving voor werknemers te creëren.

Leer de volgende ideeën kennen en optimaliseer uw arbo/welzijnsstrategie:

 • Behavior Based Safety:

  Hoe teamwork, gedragsanalyse en positieve bekrachtiging leiden tot veilig gedrag.

 • Psychological Safety:

  Foutencultuur is de sleutel tot succes. Hoe motiveer je werknemers om incidenten te melden en samen van fouten te leren.

 • Safety II:

  Er zijn 9.999 veilige gebeurtenissen voor elk ongeval. Verbreed uw perspectief en maximaliseer de veiligheid door te begrijpen en te promoten wat goed werkt.

 • Safety Differently:

  Verantwoordelijkheid in plaats van bureaucratie. Ontdek de waarde van adaptief handelen en werk buiten het "plicht volgens het boekje" concept - voor efficiëntie en meer veiligheid!

Bekijk de whitepaper:

Software als drijvende kracht voor moderne arbeidsveiligheid

Nieuwe impulsen en perspectieven vormen een belangrijk aspect van de moderne arbeidsveiligheid. Vooral voor het dagelijks werk rijst echter de vraag hoe dergelijke nieuwe benaderingen in de bestaande structuren kunnen worden geïntegreerd. Dit is waar een ander aspect van moderne arbeidsveiligheid en -omstandigheden een rol gaat spelen: HSE-software. Kan een softwareoplossing helpen om nieuwe methoden te ontwikkelen? Hoe kan het helpen de veiligheidscultuur in bedrijven en het gevoel van psychologische veiligheid te versterken?

De whitepaper geeft antwoord op deze vragen en legt uit hoe HSE-software niet alleen traditionele arbeidsveiligheid kan ondersteunen, maar ook de implementatie van Behaviour Based Safety, Psychological Safety, Safety II en Differently.

 

Gevoel van veiligheid en de mens als hulpbron

In deze whitepaper worden verschillende benaderingen van de arbeidsveiligheid gepresenteerd met deels zeer verschillende accenten en strategieën. Alle vier de perspectieven zijn het echter over één aspect eens: zij beschouwen mensen als de drijvende kracht achter een betere arbeidsveiligheid. Moderne arbeidsveiligheid wordt bepaald door een nieuw perspectief op mensen en hun vermogen om verantwoordelijkheid te nemen en actief deel te nemen aan arbeidsveiligheid. Dit neemt niet weg dat mensen fouten kunnen maken en veiligheidsrisico's kunnen veroorzaken. Deze moeten echter niet met regels en sancties worden bestreden. In plaats daarvan worden werknemers, hun gedrag en hun ideeën het uitgangspunt voor nieuwe arbo/welzijnsstrategieën.

 

X