Verandermanagement

Met de Quentic-softwaremodule Legal compliance

Ondernemingen die succes op de lange termijn nastreven moeten zichzelf regelmatig op de proef stellen om de eigen verdere ontwikkeling te stimuleren. Organisatorische veranderingen – groot en klein – moeten echter goed georganiseerd zijn. Quentic ondersteunt u bij het systematisch beoordelen van de veranderingseisen en een tijdige omzetting.

Verandermanagement vormgeven.

Zo gemakkelijk is dat met Quentic!

Veranderingseisen weergeven

 • Change requests opstellen en het onderzoek en de omzetting daarvan initiëren 
 • Identificeren welke bedrijfsdivisies en veranderingsprocessen betrokken zijn
 • Efficiëntieverbeteringen mogelijk maken, besparingspotentieel indekken of algemene wijzigingsvereisten in relatie tot naleving en arbeidsveiligheid beoordelen
 • Goede vergelijking van de daadwerkelijke toestanden en streeftoestanden 
 • Verbeteringspotentieel en voordelen van veranderingen transparant maken 
 • Extra inspanningen voor het verandermanagement op basis van de inschatting van de kosten verduidelijken

Visie geven

Beoordelingen en omzetting uitvoeren

 • Wijzigingsprocedure onderverdelen in afzonderlijke, overzichtelijke fases van handelingen 
 • Interne controle van de fases op basis van adviezen 
 • Werknemers of externe adviseurs eenvoudig betrekken bij het afstemmen 
 • Verantwoordelijkheden en termijnen voor de omzetting voor alle fases bepalen
 • Geregistreerde vrijgave per fase van de handeling en wijzigingsprocedure 
 • Wijzigingen aan de hand van afbeeldingen en informatie over maatregelen weergeven 
 • Duidelijkheid verschaffen over welke stappen reeds door wie werden gerealiseerd 
 • Berichten voor verandermanagement praktisch opvragen

Resultaten documenteren


Herzieningsprocedures en procedurewijzigingen

Als binnen de onderneming veranderingen worden doorgevoerd, bijv. als strengere onderzoeksvoorschriften worden ingesteld of nieuwe machines worden aangeschaft, wijzigen ook de werkprocedures voor de werknemers. Met de vakmodule Quentic Processen kunt u de gegevens van de werkprocessen aantoonbaar bepalen en kunnen ook latere proceswijzigingen snel en eenduidig worden omgezet.

Processen met Quentic

Met de module Processen beschikt u over alles dat u voor de procesmodellering maar ook voor het verder ontwikkelen van het proces nodig hebt.

Whitepaper ISO 19600

Zorg voor wettelijke naleving in de gehele waardeketen met een compliance management systeem (CMS) conform ISO 19600! Ontdek hoe u de nieuwe standaard kunt introduceren, effectief audits kunt uitvoeren en certificering kunt verkrijgen.

Test Quentic 14 dagen gratis

"De invoering van Quentic was voor ons van groot strategisch en operationeel belang. Het systeem maakt het werk voor alle betrokkenen eenvoudiger. Bovendien bevorderen wij op deze manier de transparante weergave van onze processen, geheel volgens de regels van de overheid."