Procesvormgeving volgens de hoogste standaard

Met de Quentic-softwaremodule Processen

Hoe complexer bedrijfsprocessen zijn en hoe meer personen daarin een actieve rol spelen, des te belangrijker zijn precies op elkaar afgestemde procedures. Creëer voor iedere procesplanning resp. vormgeving gemeenschappelijke standaarden voor elke betrokkene. Quentic levert hiervoor de passende tool en zorgt reeds bij de procesvormgeving zelf voor heldere systematiek.

Processen modelleren.

Zo gemakkelijk is dat met Quentic!

Processen definiëren

 • Bedrijfsprocessen en HSE-processen gedetailleerd afbeelden en oriëntering creëren 
 • Afhandeling en bijbehorende organisatie- en gegevensgebieden uitvaardigen 
 • Ook geschikt voor de afbeelding van bedrijfsstructuren, bijv. voor een totaaloverzicht van inrichtingen en hoofdvergunningen
 • Overzichtelijke procesdiagrammen zonder veel moeite opstellen 
 • Grafische weergave van uitgebreide gebeurtenisgestuurde procesketens (Engels: Event-Driven Process Chain (EPC)) 
 • Taken en functies direct verbinden met bijbehorende informatieobjecten 
 • Uitgave als pdf maakt extern beschikbaar stellen mogelijk van procesdiagrammen

Processtappen visualiseren

Procesvrijgave uitvoeren

 • Ingedeelde fases voor bewerking, controle en vrijgave 
 • Naadloze overgang van bewerking naar controle dankzij een e-mailbericht aan de respectievelijke procesverantwoordelijke 
 • Automatische protocollering wie wanneer welke bewerkingsstap heeft ondernomen
 • Processen voortdurend actueel houden dankzij eenvoudige aanpassingen, ook achteraf 
 • Oudere procesverlopen blijven traceerbaar en met behoud van revisies gedocumenteerd 
 • Intelligent versiebeheer: alleen het meest actuele vrijgegeven procesdiagram wordt automatisch aan de medewerkers per overzicht ter beschikking gesteld

Processen reviseren


Processen doorlopend verbeteren

Processen staan in nauwe wisselwerking met de bedrijfsontwikkeling en veranderende arbeidsvoorwaarden. Zij moeten daarom voortdurend worden getest, aangepast en doorontwikkeld. Een belangrijk instrument hiervoor zijn procesaudits, die met Quentic eveneens geweldig eenvoudig kunnen worden gepland en georganiseerd.

Procesaudits met Quentic

De module Risks & Audits vormt uw complete pakket voor planning, omzetting en resultaatgarantie van audits.

Wilt u Quentic gratis en vrijblijvend testen?

Leer de software en zijn voordelen kennen.

Meer inzichten uit HSE & CSR

Breid uw kennis uit met de Quentic-resources: deskundige kennis en best practices op het gebied van arbeidsveiligheid, milieumanagement en duurzaamheid. Ontdek relevante trends, nieuwe strategieën en inspiratie voor uw versterkte HSE-management.

INEOS Köln

Geen ongevallen en geen milieu-incidenten: dat was het ambitieuze doel van het chemiebedrijf INEOS in Keulen. Lees hier hoe Quentic daarbij met succes gebruikt werd om een register van gevaarlijke stoffen en …

Succesverhaal lezen

Quentic Processen

Geef richting aan uw medewerkers door duidelijke werkinstructies te geven, waarmee elke medewerker weet welke taken hij  uitvoeren. Deze video legt u uit hoe u met Quentic de processen in uw bedrijf kunt optimaliseren.

Video bekijken

Pirelli Deutschland GmbH

Hoe kunnen leveranciers aan de automobielindustrie de strenge wettelijke voorschriften handhaven en de audits doorstaan en tegelijkertijd niets aan concurrentiekracht inboeten? Lees hier hoe Pirelli met Quentic op veilig …

Succesverhaal lezen
Toon meer

"In één oogopslag ziet u welke manager deel uitmaakt van welk proces en om welke documenten het gaat. Deze functie is zeer nuttig in ons dagelijks werk".