Audits, Milieu & duurzaamheid

Energie-efficiënt met ISO-50001

WITTE Automotive

2 minuten

Efficiënte omgang met energie en lagere energiekosten zijn vaak de voorwaarden voor een certificering volgens ISO 50001. Met het juiste instrument zijn deze doelen snel bereikt. Sinds begin 2014 gebruikt de automobieltoeleverancier WITTE Automotive uit Velbert de onlinesoftware voor arbeidsveiligheid, milieubeheer en duurzaamheid Quentic en heeft daarmee in korte tijd zijn volledige energiebeheersysteem opgebouwd.

Over WITTE Automotive

Met zijn meer dan 3.000 medewerkers ontwikkelt WITTE Automotive allerlei afsluit-, verregelings- en veiligheidssystemen voor veel automobielconcerns. Sinds de oprichting in 1899 in Velbert, Nordrhein-Westfalen richt het familiebedrijf zich op de hoogste kwaliteit binnen het gehele fabricageproces. Daarnaast is het kwaliteitsmanagementsysteem van de vestiging gecertificeerd volgens ISO 9001 en ISO/TS 16949.

Milieubescherming is een belangrijk onderwerp

Milieubescherming is grondig in de bedrijfspolitiek van de automobieltoeleverancier verankerd. Volledig in overeenstemming met een duurzame ontwikkeling is de verantwoordelijke omgang met grond, lucht, water en grondstoffen verbonden met de bedrijfs- en sociale competentie. De certificering volgens de internationale norm ISO 14001 bepaalt dat de wereldwijd erkende vereisten aan het milieubeheersysteem van het bedrijf volledig nageleefd wordt.

Opbouw van een energiebeheersysteem

Begin 2014 werd het thema Energiebeheer een belangrijk punt in de WITTE-groep. Het werd snel duidelijk dat de gebruikte alleenstaande oplossingen niet voldeden aan de vereisten van de internationale norm ISO 50001. Het bedrijf had namelijk tot dan toe de kengetallen voor milieu en energie moeizaam in onoverzichtelijke Excel-lijsten samengebracht. Daarbij werden interne audits met verschillende tools afgebeeld die onderling niet compatibel waren. De inspanning voor datazorg, analyses en auditverslagen was enorm. De toeleverancier had nood aan een oplossing om redundanties in het grondstoffenbeheer te vermijden en bedrijfsinstructies en risicobeoordelingen volgens voorschrift samen te stellen. Verder zouden interne en externe audits eenvoudiger aangestuurd en geanalyseerd moeten worden. "Een van onze belangrijkste eisen was de afbeelding van ons totale energiebeheer op alle locaties in een centraal systeem. Met Quentic konden we eindelijke zinvolle kengetallen samenstellen", aldus Thomas Wenning, verantwoordelijke Energiebeheer en coördinator voor milieu-, brand- en arbeidsveiligheid bij WITTE Automotive.

"Door de snelle visualisering van de kengetallen besparen we heel veel tijd. Bovendien maakt Quentic de besluitvorming makkelijker, met name bij maatregelen voor energiebesparing."

Thomas Wenning, verantwoordelijke voor energiemanagement en coördinator voor milieu-, brand- en arbeidsveiligheid, WITTE Automotive

Zicht houden op energiekengetallen

Met de invoering van Quentic werd het energieverbruik van iedere inrichting en elke verbruiksmeter geregistreerd. Door regelmatige monitoring en afbeelding in de module Milieu management konden de energievreters snel geïdentificeerd worden en efficiënte energiemaatregelen genomen worden. Of het nu gaat om het volledige energieverbruik van een productielijn, het energieverbruik per geproduceerde eenheid of de uitstoot van het wagenpark - alle kengetallen worden eenvoudig samengesteld en geanalyseerd. Door de voortdurende vergelijkingen tussen ideaal en actuele toestand, worden tekorten en potentiële verbeteringen vroeg herkend. Bovendien worden de resultaten van de inspecties en audits ook in de software opgenomen, wat een voortdurende gemakkelijke controle van energiedoeleinden mogelijk maakt.

Snel gecertificeerd

Met behulp van de professionele onlinesoftware heeft het bedrijf in korte tijd zijn energiebeheersysteem opgebouwd en volgens de internationale norm ISO 50001 laten certificeren. Tegenwoordig werken alle medewerkers van de Duitse vestigingen van de WITTE-groep met Quentic. Het energieverbruik wordt voortdurend geanalyseerd en die maatregelen voor energie-efficiëntie worden in de regelmatige audits getest. Geoptimaliseerde processen in het energiebeheer reduceren de kosten en dragen bij aan de milieubescherming. WITTE Automobile heeft met behulp van Quentic niet alleen zijn doel bereikt maar tegelijkertijd ook de hercertificering volgens ISO 14001.

Sinds 2014 gebruikt WITTE Automotive succesvol de volgende Quentic-modules:

  • Quentic Core

  • Health & Safety

  • Gevaarlijke stoffen

  • Legal compliance

  • Risks & Audits

  • Milieu management

Quentic Demo

Ervaar Quentic live op uw scherm.

Nu aanvragen

X