Arbeidsveiligheid

De voordelen van flexibel werken door regelgeving

Interview met Dr. Anita Tisch voor het Safety Management Trend Report 2021

6 minuten30/06/2021

Veel medewerkers zien flexibele werkregelingen en digitalisering op de werkvloer als voordeel en vrijheid. Tegelijkertijd zijn er kansen voor werkgevers en bedrijven om te verbeteren en te zorgen voor een gezondere en veiligere werkplek. Er zijn echter ook risico's waarmee rekening moet worden gehouden. Voor het Safety Management Trend Report heeft Quentic een interview gehouden met Dr. Anita Tisch, hoofd van de onderzoeksgroep “Changing World of Work” van het Federaal Instituut voor Arbeidsveiligheid en Gezondheid (BAuA). Haar onderzoek richt zich op de effecten van economische, technologische en sociale veranderingen op arbeidsomstandigheden en de veiligheid en gezondheid van werknemers.

Flexibel werken moet worden gestructureerd

“Dr. Tisch, u leidt een onderzoeksgroep die de veranderende wereld van werk onderzoekt. Voor een groot aantal medewerkers is hierin het afgelopen jaar een zeer abrupte verandering gekomen. Door de coronacrisis moest men ineens heel flexibel zijn. Moeten arboprofessionals en leidinggevenden in 2021 dan ook aan de slag met regelgeving met betrekking tot flexibel werken?

“Ik denk dat het nu heel belangrijk is dat we bijzondere nadruk leggen op veiligheid op het werk en dat we van de  crisis profiteren. Naast alle voordelen die flexibiliteit aan medewerkers biedt, moeten we ook de risico's adequaat tegengaan. Duidelijke regelgeving is daarom van groot belang. Uit ons onderzoek blijkt dat flexibel werken economisch en organisatorisch beter gestructureerd is als er duidelijke regels en afspraken van leidinggevenden zijn. Medewerkers werken minder overuren, terwijl pauzes en rusttijden beter worden nageleefd. Dit is niet het geval als er geen regels zijn”.

“Uit onderzoeken blijkt ook dat de meerderheid van de werknemers na de pandemie graag geheel of gedeeltelijk thuis willen blijven werken. Zou u  hierover kunnen zeggen dat het invoeren van overeenkomstige regelgeving een prioriteit moet zijn?”.

“Ja en nee. Dit is zeker iets waar arbeidsveiligheid iets mee moet doen; uit enquêtes blijkt echter ook dat medewerkers een duidelijke scheiding tussen werk en privé net zo belangrijk vinden. Dit moet goed gestructureerd zijn omdat anders grenzen kunnen vervagen en medewerkers te weinig rust krijgen. Tegelijkertijd mogen we niet vergeten dat dit tot op zekere hoogte een bevoorrechte discussie is. Denk maar aan de vele medewerkers die geen enkele flexibiliteit hebben in waar of wanneer ze hun werk doen. Het is belangrijk dat we ook voor deze mensen nieuwe ideeën en benaderingen vinden om de druk op hen te verlichten”.

Digitalisering: kansen en uitdagingen

De belangrijkste focus van je onderzoek is digitalisering. Welke uitdagingen liggen er?

Er liggen op het gebied van digitalisering duidelijke kansen om het werk gezonder en veiliger te maken. We kunnen echter ook zien dat digitalisering kan leiden tot hoge intensiteit op het werk en het kan ervoor zorgen dat sommige mensen zich “overvallen” voelen. De transformatie van technologische processen gaat in hoog tempo door, maar mensen hebben tijd nodig om zich aan te passen en werkuren moeten zo worden gestructureerd dat ze dat kunnen. Tegelijkertijd zien we dat het werk zich aanpast, waarbij de verschillen in werkeisen sterker worden. Dit is niet een trend die we per se (meer) kunnen koppelen aan bepaalde beroepen of leeftijd.

Focus op mensen en gezondheid

Wat is volgens u het belangrijkste onderdeel van arbeidsveiligheid?

Eerst en vooral moet het werk zo worden gestructureerd dat het mensgericht is. Dit betekent dat het geen ernstige gevolgen of schade mag veroorzaken en in plaats daarvan het welzijn en de identiteit van de werknemers moet behouden en bevorderen. Daarom moet veiligheid op het werk gericht zijn op mensen en hun gezondheid.

Dr. Anita Tisch, Interview 2021
Dr. Anita Tisch
Hoofd van het “Changing World of Work” onderzoeksgroep van het Federaal Instituut voor Veiligheid en Gezondheid op het werk (BAuA)

Dr. Anita Tisch volgde de opleiding sociologie en is hoofd van de onderzoeksgroep "Changing World of Work" aan het Duitse landelijke instituut voor arbeidsveiligheid en -gezondheid. Haar onderzoek richt zich op de gevolgen van economische, technologische en maatschappelijke veranderingen voor arbeidsomstandig-heden en de veiligheid en gezondheid van werknemers. De resultaten en actieconcepten die door de groep worden ontwikkeld, zijn erop gericht werknemers gezond te houden en zo hun hele werkzame leven productief te blijven.

X