Arbeidsveiligheid

Hoe een nieuwe EHS-softwareoplossing introduceren

10 tips om uw werknemers te betrekken en te inspireren

6 minuten24/06/2022

Door een beter overzicht te bieden, te zorgen voor efficiënte coördinatie en een einde te maken aan de chaos van onoverzichtelijke lijsten en informatie, stelt een EHS-softwareoplossing u in staat alle belangrijke aspecten van milieu-, gezondheids- en veiligheidsbeheer te combineren. Het is echter van vitaal belang om te onthouden dat de invoering van nieuwe software ook de invoering van nieuwe werkmethoden betekent, wat niet altijd even eenvoudig is. Daarom is het des te belangrijker om ervoor te zorgen dat iedereen als één bedrijf samenwerkt. Volg deze 10 tips om uw werknemers effectief te integreren in het software-implementatieproces - en geniet van succes op lange termijn in EHS-management.

1. Zorg dat werknemers geïnteresseerd raken in veiligheidskwesties

U weet uit ervaring dat werknemers niet altijd hun eigen welzijn vooropstellen en zich soms niet bewust zijn van mogelijke gevaren op de werkplek. In veel gevallen is het niet voldoende om veiligheidskwesties uit te leggen - u moet zorgen dat werknemers echt geïnteresseerd zijn. Uiteindelijk zullen werknemers die zich volledig inzetten voor hun eigen veiligheid, ook meer aandacht besteden aan de veiligheid van anderen.

2. Een EHS-ecosysteem tot stand brengen

Bevorder een bedrijfscultuur waarin mensen zichzelf zien als deel van een gemeenschap en actief bijdragen aan het creëren van een veilige werkomgeving. Een groter algemeen veiligheidsbewustzijn kan bijvoorbeeld het melden en opheffen van schade, gevaren en onderhoudswerkzaamheden efficiënter maken.

3. Formuleer duidelijke doelstellingen

Maak van EHS een prioriteit en laat zien hoe belangrijk het is om risico's en problemen te minimaliseren voordat ze zich voordoen. Het duidelijk formuleren van EHS-kernwaarden en het onderstrepen van het belang van merkintegriteit helpt bij het uitleggen van de noodzaak om over te schakelen op digitale en intelligente werkmethoden.

4. Communicatie is alles

Schets en motiveer uw beslissing om een nieuwe EHS software oplossing in te voeren. Benadruk de voordelen, zowel voor het bedrijf als voor de werknemers. Geef de belangrijkste belanghebbenden regelmatig updates over de implementatie van de software en maak hen deelgenoot van het proces. Dit is vooral belangrijk voor degenen die moeite hebben met verandering. Overweeg om eventuele dochterondernemingen of onderaannemers waarmee u samenwerkt te betrekken bij uw EHS-communicatie en -trainingsactiviteiten.

5. Geef het goede voorbeeld

Als uw EHS-software succesvol wil zijn, moet u ervoor zorgen dat de bedrijfsleiding uw beslissing steunt. U moet de teams ook laten zien hoe de nieuwe procedures zullen werken. Het aanwijzen van een projectmanager en een plaatsvervanger voor het implementatieproces zorgt er ook voor dat uw werknemers een direct aanspreekpunt hebben voor alle vragen of zorgen die ze hebben over de nieuwe EHS-software.

6. Benadruk individuele voordelen

Een goede softwareoplossing vervangt verouderd papierwerk, vermindert de administratieve last en maakt plaatsonafhankelijk gebruik mogelijk. Hoe beter en duidelijker u de voordelen van een EHS softwareoplossing communiceert, hoe groter de kans dat uw werknemers en externe partners het zullen zien als een nuttig instrument om hen te helpen bij het plannen van activiteiten en het stellen van prioriteiten. Na verloop van tijd zal de software voor hen onmisbaar worden.

7. Maak gebruik van uw investering

Opleiding en regelmatig systeemonderhoud helpen u de nieuwe software optimaal te benutten. Door te zorgen voor training en regelmatige updates zullen uw werknemers zich zekerder voelen bij het gebruik van de software en zullen ze in staat zijn om deze optimaal te gebruiken in hun dagelijkse werkzaamheden. Het is ook van cruciaal belang dat uw werknemers gemakkelijk toegang hebben tot de nieuwe oplossing, d.w.z. dat u uw werknemers slimme toestellen kunt geven.

8. Externe belanghebbenden integreren

Informeer en integreer uw externe dienstverleners in een vroeg stadium van het proces van invoering van een nieuwe EHS-oplossing. Een proefproject met gemotiveerde gebruikers kan een bijzonder doeltreffende manier zijn om iedereen te integreren die sceptisch staat tegenover de nieuwe technologie. De feedback van dit project kan waardevolle inzichten verschaffen en u helpen om de oplossing aan te passen aan de dagelijkse activiteiten van uw bedrijf.

9. Geef uw werknemers een stem

Geef uw werknemers de kans om hun mening te geven en hun bezorgdheid te uiten, bijvoorbeeld in de vorm van feedback over de algemene prestaties van de software. Dit geeft aan dat hun mening belangrijk is en integreert hen direct in het veranderingsproces. Vervolgens moet u de feedback in latere fasen implementeren om aan te tonen dat u rekening hebt gehouden met de suggesties van uw werknemers.

10. Stel realistische doelen

Maak het uw werknemers zo gemakkelijk mogelijk door eenvoudige instructies te geven en opleiding en regelmatige updates aan te bieden. Bepaal haalbare doelstellingen die uw werknemers kunnen nastreven en bereiken. Geef hen voldoende tijd om zich vertrouwd te maken met het nieuwe systeem naast hun normale werkverantwoordelijkheden.

X