Arbeidsveiligheid

Quentic over de transformatie van veiligheid op het werk

Interview met Timo Kronlöf voor het Safety Management Trend Report 2022

6 minuten 18.06.22

Quentic over de transformatie van arbeidsveiligheid: 

"Onze visie is om alle mensen te betrekken" 

Quentic, een van de toonaangevende leveranciers van Software as a Service voor HSEQ en ESG management, heeft onlangs haar Safety Management Trend Report 2022 gepubliceerd. Het rapport behandelt onderwerpen die variëren van het beheren van psychosociale risico's en toenemende stressniveaus op het werk tot verschillende leiderschapsfilosofieën op het gebied van veiligheid op het werk. Timo Kronlöf, Senior Product Manager bij Quentic, introduceert de opkomende trends in veiligheidsmanagement en legt uit hoe veiligheidsleiders kunnen helpen bij het opbouwen van een gezonde veiligheidscultuur binnen een bedrijf.  

Een trend die door velen werd genoemd is het beheersen van psychosociale risico's

Het Safety Management Trend Report 2022 richt zich op de manier waarop veiligheid wordt beheerd en geleid. Quentic sprak met elf internationale experts en ondervroeg meer dan 500 OHS-practitioners op het gebied van veiligheid op het werk om erachter te komen welke onderwerpen zij relevant vinden voor de toekomst van de branche. 

Een trend die door velen werd genoemd is het beheersen van psychosociale risico's. "De Covid-19 pandemie heeft het bewustzijn voor gezondheid op het werk vergroot, wat veiligheidsleiders ertoe heeft aangezet meer aandacht aan dit onderwerp te besteden", legt Timo Kronlöf uit. De toegenomen erkenning voor het werk dat veiligheidsmanagers doen, gaat ook gepaard met nieuwe uitdagingen. "Oorspronkelijk was veiligheid meer gericht op het managen van zaken als het verzamelen van gegevens en het afleiden van KPI's uit de informatie uit het verleden. Tegenwoordig gaat het om het beheren van bijna real-time gegevens, het ondersteunen van het lijnmanagement en het leiden van mensen door middel van een reeks gedeelde waarden, wat allemaal positieve trends zijn. Maar de toename van taken veroorzaakt ook problemen met de tijd, een hulpbron die van invloed kan zijn op het succes van inspanningen op het gebied van veiligheidsmanagement, aldus Europese OHS-experts als daarnaar gevraagd werd in de enquête die werd uitgevoerd door Quentic." Dit is waar HSEQ-software om de hoek komt kijken, omdat het veiligheidsmanagers helpt bureaucratische proces...

Een incident melden - het zijn niet alleen de leiders die actie moeten ondernemen 

Over mensen gesproken, het is belangrijk om niet alleen aan veiligheidsmanagers te denken, maar ook aan iedere werknemer die verantwoordelijk is voor het melden van incidenten. Kronlöf beschouwt het als een van de belangrijkste uitdagingen om mensen erbij te betrekken: "Vaak meldt 90-95 procent niets en is het voor de resterende vijf tot tien procent niet mogelijk om elk incident of observatie te documenteren waar de organisatie van zou kunnen leren." Afhankelijk van de onderliggende waarden en cultuur van de organisatie in kwestie, zijn er verschillende redenen waarom de meeste werknemers geneigd zijn om melding te vermijden. Enerzijds wordt het als te tijdrovend beschouwd; anderzijds zijn mensen bang om gestraft te worden voor het maken van een fout of geloven ze niet dat het tot echte verbeteringen zal leiden. 

De sleutel ligt hier in de veiligheidscultuur, in de gemeenschappelijke waarden die het gedrag van de werknemers van een bedrijf beïnvloeden. "Ik denk dat er een grote verandering plaatsvindt in de manier waarop we menselijke fouten zien. We zien een verschuiving van de focus op de fouten, die 'menselijke fouten' worden genoemd, naar de focus op menselijke factoren", legt Kronlöf uit. Natuurlijk zullen mensen altijd fouten maken, maar het is noodzakelijk om voorzorgsmaatregelen te nemen zodat een fout niet tot catastrofale gevolgen leidt. Daarom moeten Safety Leaders zich niet alleen richten op mogelijke fouten, maar ook op mogelijke gevolgen, om de kans op een catastrofe uit te sluiten. "Lange tijd werden werknemers die fouten maakten alleen gezien als het probleem in arbeidsveiligheid. Wij moeten erkennen dat mensen standaard ongevallen proberen te vermijden en dat mensen veeleer de sleutel kunnen zijn tot het vinden van oplossingen voor een veiliger werkomgeving. We moeten voorzichtig zijn met de conclusie dat het merendeel van de incidenten wordt veroorzaakt door "menselijke fouten", maar ons in plaats daarvan richten op een beter begrip van "menselijke factoren". Dat is een van de verschillen tussen Safety I en Safety II*", aldus Kronlöf, die commentaar geeft op een stijgende trend in veiligheidsmanagement. De productmanager bij Quentic erkent dat er meestal begrijpelijke redenen zijn waarom mensen bepaalde risico's nemen of de kantjes ervan aflopen, en deze redenen moeten worden geïdentificeerd.  

Met dat in het achterhoofd, is het ook belangrijk om te voorkomen dat mensen bang worden om fouten te maken. "Je moet mensen bedanken voor het melden van een bijna-ongeluk, ook al heeft iemand een fout gemaakt. Niemand moet bang zijn om gestraft te worden", adviseert Kronlöf. Dit kan de motivatie vergroten om niet alleen incidenten en bijna-ongelukken te melden, maar ook waarnemingen, en om meer proactief te worden in preventie. Om alle werknemers te betrekken bij het verbeteren van OHS, heeft Quentic onlangs een nieuwe module voor het beheer van "Incidenten en Observaties (I&O)" in haar software uitgebracht. De oplossing kan worden gebruikt via de Quentic App of op het Quentic platform. Het is zelfs mogelijk om incidenten en observaties van elk type te melden zonder ingelogd te zijn, waardoor het melden voor eerstelijnswerkers en belanghebbenden eenvoudiger wordt. 

"We kunnen geen veiligheidscultuur opbouwen als er maar een paar mensen bij betrokken zijn. Met onze software willen we veiligheid inspirerender maken. Onze visie is om alle mensen die bijdragen aan OHS te betrekken, ook al weten we hoe ambitieus dat is", zegt Kronlöf.  

Digitalisering: kansen en uitdagingen

De belangrijkste focus van je onderzoek is digitalisering. Welke uitdagingen liggen er?

Er liggen op het gebied van digitalisering duidelijke kansen om het werk gezonder en veiliger te maken. We kunnen echter ook zien dat digitalisering kan leiden tot hoge intensiteit op het werk en het kan ervoor zorgen dat sommige mensen zich “overvallen” voelen. De transformatie van technologische processen gaat in hoog tempo door, maar mensen hebben tijd nodig om zich aan te passen en werkuren moeten zo worden gestructureerd dat ze dat kunnen. Tegelijkertijd zien we dat het werk zich aanpast, waarbij de verschillen in werkeisen sterker worden. Dit is niet een trend die we per se (meer) kunnen koppelen aan bepaalde beroepen of leeftijd.

Focus op mensen en gezondheid

Wat is volgens u het belangrijkste onderdeel van arbeidsveiligheid?

Eerst en vooral moet het werk zo worden gestructureerd dat het mensgericht is. Dit betekent dat het geen ernstige gevolgen of schade mag veroorzaken en in plaats daarvan het welzijn en de identiteit van de werknemers moet behouden en bevorderen. Daarom moet veiligheid op het werk gericht zijn op mensen en hun gezondheid.

Timo Kronlöf
Timo Kronlöf is Senior Product Manager bij Quentic

Safety Management Trend Report 2022
Timo Kronlöf is Senior Product Manager bij Quentic, een van de toonaangevende leveranciers van SaaS-oplossingen voor HSEQ- en ESG-beheer. Sinds 2020 is hij ook de Managing Director van Quentic Finland Oy. Kronlöf heeft een Master in Safety Management en Engineering. Hij wordt gedreven door de visie om organisaties te helpen om te gaan met de grote transformatie die plaatsvindt in Milieu-, Gezondheids- en Veiligheidsmanagement en om mensen te betrekken bij zaken die te maken hebben met veiligheid op het werk

X