Arbeidsveiligheid, Digitalisering

De 7 belangrijkste trends voor arbeidsveiligheid in 2022

Lees meer over de ontwikkelingen die internationale experts voorzien en hoe u deze het beste kunt aanpakken

6 minuten04/13/2022

Welke technologieën moeten professionals op het gebied van arbeidsveiligheid in de toekomst in het oog houden? Welke langetermijnveranderingen kunnen worden verwacht op het gebied van Safety Leadership en de rol van managers op het gebied van arbeidsveiligheid? Zal het gebruik van ESG-criteria leiden tot meer middelen en een hogere prioriteit voor betere arbeidsveiligheid? Elf internationaal gerenommeerde experts en 500 professionals en managers geven antwoord op deze vragen en meer in het Safety Management Trend Report van dit jaar. We hebben de resultaten hier voor u samengevat in een compacte infographic.

Arbeidsveiligheid 2022: invloed van COVID-19 en verder

Zelfs in 2022 zal de Coronapandemie geen geringe rol spelen op het gebied van arbeidsveiligheid. De noodtoestand is een stabiele factor in ons dagelijks leven geworden. De uitdagingen blijven merkbaar en vormend. Toch blijkt uit de enquêteresultaten van het trendrapport Safety Management van dit jaar ook dat de aandacht weer meer uitgaat naar andere strategische onderwerpen op het gebied van arbeidsveiligheid. Enerzijds fungeert de pandemie als aanjager van de digitalisering, anderzijds kan de gezondheidszorg niet los worden gezien van het grote geheel. Alles staat met alles in verband, en dus veranderen de werkzaamheden op het gebied van HSE steeds meer in de richting van geïntegreerd maatschappelijk verantwoord ondernemen, waarbij milieu, samenleving en bedrijfsbeheer hand in hand gaan.

Download de infographic als PDF hier!

3 trends in focus

De Safety Management Trend Report 2022 brengt perspectieven samen. Hoop, bezorgdheid en vooruitzichten van elf internationaal erkende experts en meer dan 500 beroepsdeskundigen en managers op het gebied van arbeidsveiligheid. De thema's digitalisering en industrie 4.0, Safety Leadership en ESG zijn bijzonder belangrijk.

Digitalisering en industrie 4.0

De Corona-pandemie was zonder twijfel een belangrijke versneller van de digitalisering. Een digitale omwenteling is vooral merkbaar op het gebied van risicobeoordeling en instructie. De behoefte aan digitale ondersteuning en optimalisering is nog lang niet vervuld en zal in 2022 worden uitgebreid tot incident management en aannemers- en bezoekersmanagement. Ondersteuning door middel van digitale technologieën wordt slechts gedeeltelijk geboden door moderne oplossingen zoals Virtual of Augmented Reality of drones en AI.

Safety Leadership

Leiderschapscompetenties en menselijke interactie in de zin van Safety Leadership worden eenvormig gezien als het antwoord op nieuwe uitdagingen. Een terugkerend thema in het Safety Management Trend Report, dat wordt gezien als de sleutel tot een succesvolle veiligheidscultuur, is de actieve betrokkenheid van managers en werknemers bij arbeidsveiligheid. Dit gebied wordt nog steeds beschouwd als het gebied met de hoogste prioriteit, maar ook als het gebied met het grootste ontwikkelingspotentieel.

ESG

Als het gaat om het toekomstige succes van arbeidsveiligheid, mogen we de positieve druk die uitgaat van het publiek en van belanghebbenden niet uit het oog verliezen. Uiterlijk in 2022 zullen organisaties onder steeds grotere druk komen te staan om hun duurzaamheid aan te tonen en hun milieu- en maatschappelijk verantwoord handelen. ESG-criteria zijn een belangrijke mijlpaal en zullen in de toekomst zorgen voor een nauwere band tussen commercieel succes en OSH-strategie.

X