Risicobeoordelingen

Met de Quentic-softwaremodule Health & Safety

De reguliere stappen van elke risicobeoordeling kunt u met Quentic bijna intuïtief realiseren. Volg gewoon de software-interface en identificeer de bestaande risico's, voer een risicoanalyse uit en bepaal de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen. Geautomatiseerde functies vereenvoudigen uw procedure, zodat u het gerede document snel ter beschikking kunt stellen.

Een risicobeoordeling opstellen.

Zo gemakkelijk is dat met Quentic!

Toepassingsgebied bepalen

 • Risicobeoordelingen voor activiteiten, bedrijfsdivisies en werkmiddelen doorvoeren
 • Sjablonen voor het snel opstellen van soortgelijke risicobeoordelingen
 • Verantwoordelijke personen, bijv. voor revisies, toewijzen en via de e-mail informeren
 • Dankzij de offline-functie is een risicobeoordeling ook mogelijk als Quentic niet rechtstreeks toegankelijk is
 • Risico's overnemen vanuit een vooraf opgestelde catalogus
 • Eigen risico's toevoegen en ter beschikking stellen aan andere collega's
 • Risicobeoordeling op basis van de "3 factoren"-methode, d.w.z. rekening houdend met de uitwerking, frequentie en waarschijnlijkheid
 • Foto's van gevaarlijke situaties opslaan

Risico's documenteren

Veiligheidsmaatregelen afleiden

 • Automatische invoer van aanbevolen veiligheidsmaatregelen voor elk risico
 • Indien gewenst meerdere technische, organisatorische en persoonlijke veiligheidsmaatregelen toevoegen
 • Conversiefactor van elke veiligheidsmaatregel creëert transparantie t.a.v. het doorvoeren van de maatregel
 • Bijzondere inschatting achteraf van het risico na de implementatie van de veiligheidsmaatregel
 • Risicobeoordeling met één klik van de muis in gestandaardiseerd afdrukformaat omzetten
 • Risicobeoordelingen die gereed zijn zullen direct aan de betreffende gebruikers in hun persoonlijke beknopte overzicht ter beschikking worden gesteld
 • Versiebeheer maakt veranderingen in de inhoud traceerbaar

Document ter beschikking stellen

Gegevens actueel houden dankzij revisies

Opdat alle gegevens van uw risicobeoordelingen actueel blijven, verstuurt Quentic op verzoek automatische herinneringen voor hernieuwde behandeling. Elke revisie die u doorvoert zal overzichtelijk worden gedocumenteerd, inclusief het resultaat. De historie van het record van elke risicobeoordeling zal het ook achteraf inzichtelijk voor u maken welke wijzigingen werden doorgevoerd.

Risicobeoordelingen voor gevaarlijke stoffen

De speciaal op gevaarlijke stoffen afgestemde risicobeoordelingen organiseert u in de Quentic-module Gevaarlijke stoffen.

Wilt u Quentic gratis en vrijblijvend testen?

Leer de software en zijn voordelen kennen.

"De externe adviseurs konden heel simpel en rechtstreeks via Quentic worden geïntegreerd. Nadat toegangsrechten waren verleend, konden ze de risicobeoordelingen op basis van hun inspecties direct invoeren in het systeem. Daardoor zaten alle betrokkenen op één lijn."

Whitepaper ISO 45001

De nieuwe norm voor managementsystemen voor gezond en veilig werken is de opvolger van de huidige norm BS OHSAS 18001. Lees hier hoe u kunt profiteren van de voordelen van ISO 45001, hoe u aan de vereisten voldoet en hoe u de certificering behaalt.