Risicobeoordelingen voor gevaarlijke stoffen

Met de Quentic-softwaremodule Gevaarlijke stoffen

Een risicobeoordeling van gevaarlijke stoffen.

Zo gemakkelijk is dat met Quentic!

Toepassingsgebied bepalen

 • Risicoanalyses voor gevaarlijke stoffen en hun toepassingsgebieden uitvoeren
 • Vereenvoudigde procedure voor gecombineerde analyses van groepen van stoffen
 • Sjablonen hergebruiken en tijd besparen
 • Activiteiten die met een gevaarlijke stof worden uitgevoerd protocolleren met slechts één klik van de muis
 • Toegang tot het centrale activiteitenregister
 • Automatische weergave van relevante H-zinnen (gevarenaanduidingen)
 • Gestandaardiseerde weergave van de risico's bij huidcontact, inademen, brand en explosie

Activiteiten en risico's documenteren

Veiligheidsmaatregelen afleiden

 • Automatisch toewijzen van gevarengroepen en maatregelniveaus
 • Passende veiligheidsmaatregelen bepalen met een druk op de knop
 • Overzicht van de veiligheidsmaatregelen inclusief de conversiefactor om de planning en realisatie daarvan binnen de onderneming helder kenbaar te maken
 • Risicoanalyse als document aanmaken - voor het afdrukken of verspreiden ervan
 • Afhankelijk van het toepassingsgebied het document automatisch ter beschikking stellen aan de werknemer
 • Herinnering voor een hernieuwde behandeling garandeert een regelmatige actualisering van de inhoud
 • Gestructureerd beheer van oudere en actuele documentversies

Definitief document ter beschikking stellen


Substitutieonderzoek

Een belangrijk onderdeel van de risicobeoordelingen voor de gevaarlijke stoffen is de test inzake alternatieve stoffen. Met Quentic maakt u inzichtelijk of het mogelijke alternatief voor een gevaarlijke stof is getest en wat de resultaten daarvan zijn. Als een vervanging mogelijk is, koppelt u het datarecord van de alternatieve stof direct aan de analyse. Op deze manier zijn alle gegevens direct volledig!

Risicobeoordelingen voor werkmiddelen

Alle risicobeoordelingen buiten het beheer van gevaarlijke stoffen kunt u uitvoeren met de Quentic-module Health & Safety.

De belangrijkste functies in een overzicht

Functies van de Quentic-module Gevaarlijke stoffen

Inventarisatie van gevaarlijke stoffen met systeem

Maak met Quentic een inventarisatie van uw gevaarlijke stoffen om systematisch te voldoen aan uw documentatieverplichtingen en om een veelomvattend overzicht te krijgen. U kunt direct alle gewenste informatie over het gebruik van gevaarlijke stoffen vinden en direct de vereiste markeringen toepassen. Quentic wijst automatisch beschermende controle- en vrijgaveprocessen volledig afhankelijk van de geselecteerde nationale of internationale normen.

Meer informatie

Veiligheidsinformatiebladen overzichtelijk beheren

Veiligheidsinformatiebladen (VIB's) zijn voor gebruikers van chemische stoffen essentieel om de stofeigenschappen en de risico's bij de toepassingen te kunnen bepalen. Het is daarom uiterst belangrijk om de aan de veiligheid gerelateerde informatie te allen tijde actueel te houden. Dat is precies waar onze software Quentic u bij kan helpen. Bovendien biedt het u tegelijkertijd het hoogste comfort bij de archivering van de VIB's, versiecontrole en nabestelling.

Meer informatie

Bedrijfsvoorschriften voor gevaarlijke stoffen

Bedrijfsvoorschriften inzake de omgang met gevaarlijke stoffen kunt u met Quentic praktisch uitvoeren resp. ter beschikking hebben. Hier bewijst zich goed informatiebeheer: algemeen geldige vereisten per gevaarlijke stof maken het eenvoudig om specifieke bedrijfsvoorschriften ook in grote aantallen af te leiden. Met weinig inspanning ontvangt u op deze manier steeds de specifieke inhoud voor de diverse toepassingsgebieden van een gevaarlijke stof.

Meer informatie

Transport van gevaarlijke goederen op de juiste koers

Quentic biedt u ook de passende oplossing voor het beheer van gevaarlijke goederen. Maak gebruik van de centrale index van gevaarlijke goederen als hulpzame referentie bij de weergave van uw transport van gevaarlijke goederen op de weg, via het spoor en op het water. Geautomatiseerde onderzoeken over de toelaatbaarheid geven u de nodige controle. De voorgeschreven transportdocumenten zijn vervolgens slechts één muisklik van u verwijderd!

Meer informatie

Blootstelling aan gevaarlijke stoffen zorgvuldig documenteren

Werknemers die op de werkplek worden blootgesteld aan CMR-stoffen - gevaarlijke stoffen met carcinogene, mutagene of hormoonontregelende eigenschappen - kunnen worden belast met bijzondere gezondheidsrisico's. Op basis hiervan dient elke vorm van blootstelling nauwkeurig geregistreerd te worden. Dankzij Quentic hebt u hiervoor een systematische procedure ter beschikking dat van toepassing is op alle werknemers.

Meer informatie
Quentic Demo

Ervaar Quentic live op uw scherm.

Nu aanvragen

"Wij hebben een haalbare oplossing gevonden voor ons beheer van gevaarlijke stoffen, die zowel de oude als de nieuwe verordening inzake gevaarlijke stoffen perfect ondersteunt. Onze gevaarlijke stoffen worden nu centraal geregistreerd in Quentic en de gegevens zijn altijd toegankelijk voor alle geautoriseerde personen".

X