Risicobeoordelingen voor gevaarlijke stoffen

Met de Quentic-softwaremodule Gevaarlijke stoffen

De voorgeschreven risicobeoordelingen voor activiteiten met gevaarlijke stoffen kunt u heel eenvoudig opstellen in Quentic. Bepaal en beoordeel het betreffende risico en controleer of een alternatief voor de gevaarlijke stof mogelijk is. Het toekennen van veiligheidsmaatregelen verloopt automatisch en volgt een beproefde standaard.

Een risicobeoordeling van gevaarlijke stoffen.

Zo gemakkelijk is dat met Quentic!

Toepassingsgebied bepalen

 • Risicoanalyses voor gevaarlijke stoffen en hun toepassingsgebieden uitvoeren
 • Vereenvoudigde procedure voor gecombineerde analyses van groepen van stoffen
 • Sjablonen hergebruiken en tijd besparen
 • Activiteiten die met een gevaarlijke stof worden uitgevoerd protocolleren met slechts één klik van de muis
 • Toegang tot het centrale activiteitenregister
 • Automatische weergave van relevante H-zinnen (gevarenaanduidingen)
 • Gestandaardiseerde weergave van de risico's bij huidcontact, inademen, brand en explosie

Activiteiten en risico's documenteren

Veiligheidsmaatregelen afleiden

 • Automatisch toewijzen van gevarengroepen en maatregelniveaus
 • Passende veiligheidsmaatregelen bepalen met een druk op de knop
 • Overzicht van de veiligheidsmaatregelen inclusief de conversiefactor om de planning en realisatie daarvan binnen de onderneming helder kenbaar te maken
 • Risicoanalyse als document aanmaken - voor het afdrukken of verspreiden ervan
 • Afhankelijk van het toepassingsgebied het document automatisch ter beschikking stellen aan de werknemer
 • Herinnering voor een hernieuwde behandeling garandeert een regelmatige actualisering van de inhoud
 • Gestructureerd beheer van oudere en actuele documentversies

Definitief document ter beschikking stellen


Substitutieonderzoek

Een belangrijk onderdeel van de risicobeoordelingen voor de gevaarlijke stoffen is de test inzake alternatieve stoffen. Met Quentic maakt u inzichtelijk of het mogelijke alternatief voor een gevaarlijke stof is getest en wat de resultaten daarvan zijn. Als een vervanging mogelijk is, koppelt u het datarecord van de alternatieve stof direct aan de analyse. Op deze manier zijn alle gegevens direct volledig!

Risicobeoordelingen voor werkmiddelen

Alle risicobeoordelingen buiten het beheer van gevaarlijke stoffen kunt u uitvoeren met de Quentic-module Health & Safety.

Wilt u Quentic gratis en vrijblijvend testen?

Leer de software en zijn voordelen kennen.

"Wij hebben een haalbare oplossing gevonden voor ons beheer van gevaarlijke stoffen, die zowel de oude als de nieuwe verordening inzake gevaarlijke stoffen perfect ondersteunt. Onze gevaarlijke stoffen worden nu centraal geregistreerd in Quentic en de gegevens zijn altijd toegankelijk voor alle geautoriseerde personen".