Afvalbeheer

Met de Quentic-softwaremodule Milieu management

Als producent van afval hebben ondernemingen diverse plichten. Daarom moet afval in categorieën ingedeeld en gegarandeerd milieubewust worden afgevoerd of gerecycled. Met Quentic beschikt u over een gestructureerd afvalkadaster en documenteert u de afvalverwerking aantoonbaar. Karakteristieke waarden uit het afvalbeheer, zoals kosten, inkomsten en recyclequota staan op afroep ter beschikking.

Afval foutloos beheren.

Zo gemakkelijk is dat met Quentic!

Verzamelplaatsen, transporteurs en afvalverwerkers registreren

 • Afvalverzamelplaatsen en afvalcontainers van het bedrijf afbeelden 
 • Ingehuurde afvaltransporteurs en -verwerkers catalogiseren 
 • Contactgegevens externe contactpersonen opslaan 
 • Overzicht krijgen van alle behandelde soorten afval
 • Centrale registratie van alle soorten afval binnen het bedrijf 
 • Gestandaardiseerde afvalsleutels en beschrijvingen toepassen 
 • Gegevens over soorten afvalverwijdering (afvoer, valorisatie) en precieze verwijderingsprocedure 
 • Afval als gevaarlijk inschalen en overige karakteristieken direct uit het Beheer gevaarlijke goederen koppelen

Afvalkadaster opstellen

Afvalverwijderingen protocolleren

 • Verwijderingsprocedures met vrachtbrieven documenteren 
 • Periodes, afvalprocessen en verantwoordelijkheden altijd in beeld 
 • Transportkosten, verwijderingskosten en opbrengsten uit verkoop uitsplitsen 
 • Steeds weer automatisch vergelijken met de laatste hoeveelheden- en kostenregistratie op dezelfde locatie zorgt voor transparantie
 • Compacte of uitgebreide evaluaties opstellen, bijv. voor het bepalen van de afvalverwijderingskosten per vestiging
 • Modificeerbare beknopte overzichten over karakteristieke waarden uit het afvalbeheer
 • Diagrammen en gegevenstabellen samenstellen en overzetten naar gangbare Office-formaten

Evaluaties uitvoeren


Een apart thema: transport van gevaarlijk afval

Iedere Quentic-module is op zichzelf al erg krachtig. In combinatie met andere modules ontstaan echter bijkomende synergie-effecten. Zo kunt u in de module Gevaarlijke stoffen soorten gevaarlijk afval als gevaargoed bestempelen en heel eenvoudig koppelen aan de daar geldende processen. Dit scheelt in onderhoud en waarborgt het aanhouden van de strikte veiligheidsvoorschriften.

Beheer van gevaarlijke goederen met Quentic

Als u de module Gevaarlijke stoffen gebruikt, dan kunt u het transport van gevaarlijk afval direct aan het beheer van gevaarlijke goederen koppelen.

Wilt u Quentic gratis en vrijblijvend testen?

Leer de software en zijn voordelen kennen.

Meer inzichten uit HSE & CSR

Breid uw kennis uit met de Quentic-resources: deskundige kennis en best practices op het gebied van arbeidsveiligheid, milieumanagement en duurzaamheid. Ontdek relevante trends, nieuwe strategieën en inspiratie voor uw versterkte HSE-management.

Whitepaper ISO 14001

Deskundige kennis over ISO 14001-certificering weergegeven in een duidelijk, beknopt en begrijpelijk formaat met checklists en concrete implementatieplanning. Uw handleiding naar de internationale norm voor …

Whitepaper downloaden

Quentic Milieu management

De software van Quentic maakt de registratie en opvolging van alle gegevens over het verbruik van grondstoffen mogelijk. In deze video ziet u hoe de module Milieu management automatisch kencijfers berekent en uitgebreide …

Video bekijken

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Hoe gebruikt Alfred Kärcher Quentic om afval, verbruiksgegevens, milieuaspecten en allerlei milieudata te registreren en te evalueren? Lees het succesverhaal van het ISO 14001 gecertificeerde bedrijf.

Succesverhaal lezen
Toon meer

"In de afgelopen drie jaar hebben we de software gebruikt om meer dan 2.000 afvalprocessen vast te leggen - vandaag de dag kunnen we deze gegevens eenvoudig evalueren en met een druk op de knop visualiseren in overzichtelijke tabellen en grafieken. Deze uitgebreide evaluatiemogelijkheden zijn een groot voordeel van Quentic."