Milieuparameters

Met de Quentic-softwaremodule Milieu management

Het is van belang om relevante milieu-indicatoren regelmatig te bepalen en te meten voor de waardering van de milieuprestatie van een bedrijf. Speciaal voor het vergaren van complexe milieukengetallen levert Quentic u een eigen modulecomponent. Quentic berekent milieukengetallen na individuele invoer automatisch en staat u toe diverse gegevens van het Milieu management met elkaar in relatie te brengen.

Milieukengetallen analyseren.

Zo gemakkelijk is dat met Quentic!

Kengetallen definiëren

 • Milieukengetallen voor regelmatige meting en controle bepalen
 • Geschikt voor kernindicatoren (KPI's), zoals energie-efficiëntie, afvalrecyclingspercentage of emissiefactoren 
 • Flexibel inzetbaar ook voor overige kengetallen van de onderneming op het gebied van organisatie, productie en in- en outputs
 • Intuïtieve formule-editor voor comfortabel weergeven van de kengetalberekening 
 • In Milieu management geregistreerde hulpbronnenstromen kunnen als variabelen worden gekoppeld 
 • Maakt automatische berekening mogelijk van karakteristieke waarden op basis van de opgeslagen gegevens met betrekking tot stroom, gas, water, afval, emissies en andere hulpbronnen 
 • Samenstelling van complexe kengetallen door het vervlechten van kengetallen is mogelijk

Berekening vastleggen

Planwaarden bepalen

 • Doelstellingen afhankelijk van kengetal in de vorm van minimum- of maximumwaarden zetten 
 • Onderscheid in maandelijkse en jaarlijkse criteria voor verschillende bedrijfssectoren 
 • Maakt gewenste waarde/werkelijke waarde-vergelijkingen mogelijk om bereiken van het doel te controleren
 • Geselecteerde KPI's volgen in het beknopte overzicht van Milieu management 
 • Kengetalverlopen naar bedrijfssectoren grafisch of in getallen evalueren en vergelijken met de planwaarden van dat moment 
 • Opgeschoonde resultaten extern ter beschikking stellen in MS Word of MS Excel

Evaluaties uitvoeren


Milieurapportages direct ter beschikking

Documentenbeheer van Quentic biedt de beste mogelijkheden voor het beheer van evaluaties en rapporten met betrekking tot uw milieuprestaties. Centrale opslag, gemakkelijke opvraagbaarheid en individuele workflows voor onderzoek en bewerking vormen slechts een deel van het omvangrijke instrumentarium voor alle belangrijke HSE- en CSR-documenten.

Evaluaties zoals u ze wilt hebben

Leer meer over de uitgebreide evaluatiemogelijkheden in de module Milieu management.

Wilt u Quentic gratis en vrijblijvend testen?

Leer de software en zijn voordelen kennen.

Meer inzichten uit HSE & CSR

Breid uw kennis uit met de Quentic-resources: deskundige kennis en best practices op het gebied van arbeidsveiligheid, milieumanagement en duurzaamheid. Ontdek relevante trends, nieuwe strategieën en inspiratie voor uw versterkte HSE-management.

Whitepaper ISO 14001

Deskundige kennis over ISO 14001-certificering weergegeven in een duidelijk, beknopt en begrijpelijk formaat met checklists en concrete implementatieplanning. Uw handleiding naar de internationale norm voor …

Whitepaper downloaden

Quentic Milieu management

De software van Quentic maakt de registratie en opvolging van alle gegevens over het verbruik van grondstoffen mogelijk. In deze video ziet u hoe de module Milieu management automatisch kencijfers berekent en uitgebreide …

Video bekijken

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Hoe gebruikt Alfred Kärcher Quentic om afval, verbruiksgegevens, milieuaspecten en allerlei milieudata te registreren en te evalueren? Lees het succesverhaal van het ISO 14001 gecertificeerde bedrijf.

Succesverhaal lezen
Toon meer

"In de afgelopen drie jaar hebben we de software gebruikt om meer dan 2.000 afvalprocessen vast te leggen - vandaag de dag kunnen we deze gegevens eenvoudig evalueren en met een druk op de knop visualiseren in overzichtelijke tabellen en grafieken. Deze uitgebreide evaluatiemogelijkheden zijn een groot voordeel van Quentic."