Transport van gevaarlijke goederen op de juiste koers

Met de Quentic-softwaremodule Gevaarlijke stoffen

Transport van gevaarlijke goederen beheren.

Zo gemakkelijk is dat met Quentic!

Gevaarlijke goederen registreren

 • Gestructureerde index van gevaarlijke goederen met UN-nummers, officiële benamingen, enz.
 • Het inschalen van elke gevaarlijke stof per categorie gevaarlijke goederen en daarvan afhankelijke categorieën
 • Gevaarlijke nummers en gevarendocument naar keuze toekennen 
 • Automatisch onderzoek van het toegekende gevarendocument op basis van de betreffende categorie gevaarlijke goederen
 • Inachtneming van de verschillende vervoerswijzen
 • Gegevens van de afzender en de ontvanger met slechts één muisklik opslaan
 • Gegevens van transporteurs, voertuigen, kentekens, laadplaatsen enz. documenteren 
 • Getransporteerde gevaarlijke goederen en hoeveelheden inclusief soort verpakking weergeven

Transporten plannen

Beschrijving maken en toelaatbaarheid onderzoeken

 • Automatische, correcte notering van de gevaarlijke goederen conform bestaande regels 
 • Automatische controle van de toelaatbaarheid van het transport conform de regeling 'Kleine hoeveelheden'
 • Automatische controle van de toelaatbaarheid gezamenlijke lading
 • Volledige vervoersdocumenten met één muisklik
 • Optionele uitgifte van vervoersdocumenten voor het multimodale vervoer
 • Checklist voor het onderzoek van alle vereisten aan de chauffeur, het voertuig, de vervoersdocumenten, de verpakking en de borging van de lading

Vervoersdocumenten verstrekken


Alle transporten in één oogopslag

Wilt u een overzicht van de transporten van gevaarlijke goederen in het afgelopen jaar, kwartaal of maand laten uitvoeren, opgesplitst per locatie van de afzender? Dan kunnen de analyses van de Quentic-module Gevaarlijke stoffen u verder helpen. Bovendien zorgen de filter- en exportopties ervoor dat u geheel naar uw wens een exact passend transportoverzicht ontvangt.

De belangrijkste functies in een overzicht

Functies van de Quentic-module Gevaarlijke stoffen

Inventarisatie van gevaarlijke stoffen met systeem

Maak met Quentic een inventarisatie van uw gevaarlijke stoffen om systematisch te voldoen aan uw documentatieverplichtingen en om een veelomvattend overzicht te krijgen. U kunt direct alle gewenste informatie over het gebruik van gevaarlijke stoffen vinden en direct de vereiste markeringen toepassen. Quentic wijst automatisch beschermende controle- en vrijgaveprocessen volledig afhankelijk van de geselecteerde nationale of internationale normen.

Meer informatie

Veiligheidsinformatiebladen overzichtelijk beheren

Veiligheidsinformatiebladen (VIB's) zijn voor gebruikers van chemische stoffen essentieel om de stofeigenschappen en de risico's bij de toepassingen te kunnen bepalen. Het is daarom uiterst belangrijk om de aan de veiligheid gerelateerde informatie te allen tijde actueel te houden. Dat is precies waar onze software Quentic u bij kan helpen. Bovendien biedt het u tegelijkertijd het hoogste comfort bij de archivering van de VIB's, versiecontrole en nabestelling.

Meer informatie

Risicobeoordelingen voor gevaarlijke stoffen

De voorgeschreven risicobeoordelingen voor activiteiten met gevaarlijke stoffen kunt u heel eenvoudig opstellen in Quentic. Bepaal en beoordeel het betreffende risico en controleer of een alternatief voor de gevaarlijke stof mogelijk is. Het toekennen van veiligheidsmaatregelen verloopt automatisch en volgt een beproefde standaard.

Meer informatie

Bedrijfsvoorschriften voor gevaarlijke stoffen

Bedrijfsvoorschriften inzake de omgang met gevaarlijke stoffen kunt u met Quentic praktisch uitvoeren resp. ter beschikking hebben. Hier bewijst zich goed informatiebeheer: algemeen geldige vereisten per gevaarlijke stof maken het eenvoudig om specifieke bedrijfsvoorschriften ook in grote aantallen af te leiden. Met weinig inspanning ontvangt u op deze manier steeds de specifieke inhoud voor de diverse toepassingsgebieden van een gevaarlijke stof.

Meer informatie

Blootstelling aan gevaarlijke stoffen zorgvuldig documenteren

Werknemers die op de werkplek worden blootgesteld aan CMR-stoffen - gevaarlijke stoffen met carcinogene, mutagene of hormoonontregelende eigenschappen - kunnen worden belast met bijzondere gezondheidsrisico's. Op basis hiervan dient elke vorm van blootstelling nauwkeurig geregistreerd te worden. Dankzij Quentic hebt u hiervoor een systematische procedure ter beschikking dat van toepassing is op alle werknemers.

Meer informatie
Quentic Demo

Ervaar Quentic live op uw scherm.

Nu aanvragen

Meer inzichten uit HSE & CSR

Breid uw kennis uit met de Quentic-resources: deskundige kennis en best practices op het gebied van arbeidsveiligheid, milieumanagement en duurzaamheid. Ontdek relevante trends, nieuwe strategieën en inspiratie voor uw versterkte HSE-management.

INEOS Köln

Geen ongevallen en geen milieu-incidenten: dat was het ambitieuze doel van het chemiebedrijf INEOS in Keulen. Lees hier hoe Quentic daarbij met succes gebruikt werd om een register van gevaarlijke stoffen en …

Succesverhaal lezen

Quentic Gevaarlijke stoffen

Met de juiste software hebt u volledige controle over uw gevaarlijke stoffen. Deze video toont u hoe de Quentic-module u helpt om aan wettelijke voorschriften te voldoen en met minimale inspanningen voor maximale …

Video bekijken

DATEV eG

Hoe kan een managementsysteem voor gevaarlijke stoffen snel en efficiënt aan nieuwe verordeningen aangepast worden? Lees hier hoe DATEV de software gebruikt als solide oplossing voor het beheer van gevaarlijke stoffen.

Succesverhaal lezen
Toon meer

"Wij hebben een haalbare oplossing gevonden voor ons beheer van gevaarlijke stoffen, die zowel de oude als de nieuwe verordening inzake gevaarlijke stoffen perfect ondersteunt. Onze gevaarlijke stoffen worden nu centraal geregistreerd in Quentic en de gegevens zijn altijd toegankelijk voor alle geautoriseerde personen".

X