Auditrapporten en auditdocumentatie

Met de Quentic-softwaremodule Risks & Audits

Van audit naar auditrapport.

Zo gemakkelijk is dat met Quentic!

Antwoorden protocolleren

 • Resultaten van een audit direct tijdens de uitvoering online registreren of achteraf gezamenlijk via een lijst importeren (offline-functie) 
 • Controlestaat-functie voor een snelle bewerking 
 • Aparte documenten en foto's kunnen aan elk afzonderlijk onderwerp worden toegevoegd
 • Snelle responsevaluatie met behulp van verkeerslichtschalen
 • Beoordelingsschalen voor elk type audit afzonderlijk definieerbaar 
 • Beoordelingsdetails uitbreiden met uitvoerige beschrijvingen

Analyses uitvoeren

Corrigerende maatregelen overnemen

 • Maatregelen voor het opheffen van vastgestelde afwijkingen direct in het systeem initiëren 
 • Naadloze overdracht voor de implementatie van maatregelen aan verantwoordelijke personen, de toewijzing volgt praktisch via een keuzelijst
 • Bij de behoefte aan maatregelen volgt een automatische herinnering van Quentic
 • Direct een auditrapport door het drukken op de knop
 • Alle auditgegevens en resultaten in een uniforme lay-out 
 • Eigen rapportsjablonen met eigen bedrijfslogo gebruiken 
 • Overzichtelijk beheer van alle auditrapporten inclusief revisiezeker versiebeheer

Auditrapport opstellen


Audits gebundeld evalueren

Met Quentic kunt u niet alleen de resultaten per audit overzichtelijk afbeelden en beoordelen: er zijn meerdere evaluaties gereed om het totaal van uw audit te analyseren. Maak tabellen of diagrammen die bijv. weergeven hoeveel audits met welke prioriteiten in het voorgaande jaar werden uitgevoerd.

Na de audit is voor de audit

Is uw audit afgesloten? Dan informeert Quentic u automatisch wanneer de volgende audit gepland staat.

De belangrijkste functies in een overzicht

Functies van de Quentic-module Risks & Audits

Audits op de beste manier organiseren

Staat er een interne audit op de planning? Wat zijn ook al weer de openingstijden van het (fabrieks)terrein? En de volgende certificering, bijv. conform ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001 of ISO 45001? – Geen enkel probleem, want met Quentic kunt u elke audit tijdig en grondig organiseren. Noodzakelijke informatie en vragenlijsten kunt u centraal samenstellen. Deze geven aan de deelnemende personen de beste uitgangspositie voor het uitvoeren van de audit.

Meer informatie

Beheerprogramma's sturen, doelen realiseren

Met Quentic kunt u de richting van uw beheerprogramma's bepalen. Of het nu een milieuprogramma, uw jaarlijkse agenda voor de arbeidsveiligheid, een plan voor productverbetering of een duurzaamheidsconcept betreft, u definieert het proces en kunt aansluitend op elk gewenst moment praktisch aflezen hoe ver de implementatiestap is gevorderd en welke effecten zijn gerealiseerd. Quentic ondersteunt u ook optimaal bij het invoeren en handhaven van managementsystemen conform ISO 45001, ISO 14001 en ISO 50001.

Meer informatie

Aspect- en risicobeoordelingen

Voor de aspect- en risicobeoordeling, die ook op basis van de ISO 9001 en 14001 onder de aandacht staat, heeft Quentic voor u een gestructureerde procedure beschikbaar. Bepaal milieuaspecten, beoordeel productievoorwaarden of evalueer de veiligheid van uw medewerkers. Als laatste ontvangt u een overzichtelijke beoordelingsmatrix, die de betreffende actie toont of de resultaten van de verschillende standplaatsen of afdelingen met elkaar vergelijkt.

Meer informatie

"Als u er één kent, kent u ze allemaal: de besturing van Quentic is intuïtief en Quentic is gemakkelijk te gebruiken. Als u de opbouw van één module kent, weet u ook in alle andere modules direct uw weg te vinden."

Quentic Demo

Ervaar Quentic live op uw scherm.

Nu aanvragen

X