Auditrapporten en auditdocumentatie

Met de Quentic-softwaremodule Risks & Audits

Als u een audit hebt uitgevoerd, dan maakt Quentic het voor u gemakkelijk om de resultaten aantoonbaar te documenteren. Of nu de gegevens conform moeten worden omgezet, aanbevelingen moeten worden aangesproken of afwijkingen moeten worden vastgesteld, u kunt de passende corrigerende en preventieve maatregelen gelijk initiëren. Kort daarna kunt u al over het complete auditrapport, inclusief alle wijzigingen, analyses en verbeteringen beschikken.

Van audit naar auditrapport.

Zo gemakkelijk is dat met Quentic!

Antwoorden protocolleren

 • Resultaten van een audit direct tijdens de uitvoering online registreren of achteraf gezamenlijk via een lijst importeren (offline-functie) 
 • Controlestaat-functie voor een snelle bewerking 
 • Aparte documenten en foto's kunnen aan elk afzonderlijk onderwerp worden toegevoegd
 • Snelle responsevaluatie met behulp van verkeerslichtschalen
 • Beoordelingsschalen voor elk type audit afzonderlijk definieerbaar 
 • Beoordelingsdetails uitbreiden met uitvoerige beschrijvingen

Analyses uitvoeren

Corrigerende maatregelen overnemen

 • Maatregelen voor het opheffen van vastgestelde afwijkingen direct in het systeem initiëren 
 • Naadloze overdracht voor de implementatie van maatregelen aan verantwoordelijke personen, de toewijzing volgt praktisch via een keuzelijst
 • Bij de behoefte aan maatregelen volgt een automatische herinnering van Quentic
 • Direct een auditrapport door het drukken op de knop
 • Alle auditgegevens en resultaten in een uniforme lay-out 
 • Eigen rapportsjablonen met eigen bedrijfslogo gebruiken 
 • Overzichtelijk beheer van alle auditrapporten inclusief revisiezeker versiebeheer

Auditrapport opstellen


Audits gebundeld evalueren

Met Quentic kunt u niet alleen de resultaten per audit overzichtelijk afbeelden en beoordelen: er zijn meerdere evaluaties gereed om het totaal van uw audit te analyseren. Maak tabellen of diagrammen die bijv. weergeven hoeveel audits met welke prioriteiten in het voorgaande jaar werden uitgevoerd.

Na de audit is voor de audit

Is uw audit afgesloten? Dan informeert Quentic u automatisch wanneer de volgende audit gepland staat.

Wilt u Quentic gratis en vrijblijvend testen?

Leer de software en zijn voordelen kennen.

"Als u er één kent, kent u ze allemaal: de besturing van Quentic is intuïtief en Quentic is gemakkelijk te gebruiken. Als u de opbouw van één module kent, weet u ook in alle andere modules direct uw weg te vinden."