Beheerprogramma's sturen, doelen realiseren

Met de Quentic-softwaremodule Risks & Audits

Een beheerprogramma vormgeven.

Zo gemakkelijk is dat met Quentic!

Programma definiëren

 • Inhoud van het programma, periode en werkingsgebied weergeven 
 • Centrale gegevens voor alle betrokken personen creëren 
 • Geschikt voor elk type beheerprogramma
 • Programma door middel van milieudoelstellingen, duurzaamheidsdoelstellingen enz. concretiseren 
 • Eenduidige termijnen en verantwoordelijkheden voor elke doelstelling definiëren 
 • Hierin kwantitatieve en kwalitatieve doelstellingen betrekken

Doelen stellen

Maatregelen koppelen

 • Operatieve maatregelen bepalen voor het realiseren van doelstellingen 
 • Direct overdracht naar daarvoor verantwoordelijke collega's voor het omzetten via Quentic en systeem-e-mails 
 • Heldere gegevensstructuur creëert transparantie vanuit elk perspectief
 • Implementatiestappen worden op basis van de maatregelen automatisch berekend
 • De actuele status per doelstelling en van het volledige programma is in één oogopslag herkenbaar 
 • Gerealiseerde effecten, zoals kostenbesparingen, natrekken 
 • Vergelijking van doelwaarden en nominale waarden, weergave van de afwijkingen

Omzetting en effecten opvolgen


Quentic – een systeemnetwerk

Uit elk van uw beheerprogramma's kunt u maatregelen voor het bereiken van doelen direct overnemen. Alle maatregelen worden aansluitend in het Quentic Core centraal door de personen beheerd die voor de maatregelen verantwoordelijk zijn. Door de slimme koppeling van de beide werkgebieden en dankzij de uniforme gegevensstructuur worden dubbele bewerkingen evenals redundanties voorkomen en wordt de kwaliteit van de data verhoogd.

Maatregelen efficiënt beheren

Maatregelen hebben een nauwe relatie met de planning van uw programma en worden in Quentic centraal beheerd.

De belangrijkste functies in een overzicht

Functies van de Quentic-module Risks & Audits

Audits op de beste manier organiseren

Staat er een interne audit op de planning? Wat zijn ook al weer de openingstijden van het (fabrieks)terrein? En de volgende certificering, bijv. conform ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 of ISO 50001? – Geen enkel probleem, want met Quentic kunt u elke audit tijdig en grondig organiseren. Noodzakelijke informatie en vragenlijsten kunt u centraal samenstellen. Deze geven aan de deelnemende personen de beste uitgangspositie voor het uitvoeren van de audit.

Meer informatie

Auditrapporten en auditdocumentatie

Als u een audit hebt uitgevoerd, dan maakt Quentic het voor u gemakkelijk om de resultaten aantoonbaar te documenteren. Of nu de gegevens conform moeten worden omgezet, aanbevelingen moeten worden aangesproken of afwijkingen moeten worden vastgesteld, u kunt de passende corrigerende en preventieve maatregelen gelijk initiëren. Kort daarna kunt u al over het complete auditrapport, inclusief alle wijzigingen, analyses en verbeteringen beschikken.

Meer informatie

Aspect- en risicobeoordelingen

Voor de aspect- en risicobeoordeling, die ook op basis van de ISO 9001 en 14001 onder de aandacht staat, heeft Quentic voor u een gestructureerde procedure beschikbaar. Bepaal milieuaspecten, beoordeel productievoorwaarden of evalueer de veiligheid van uw medewerkers. Als laatste ontvangt u een overzichtelijke beoordelingsmatrix, die de betreffende actie toont of de resultaten van de verschillende standplaatsen of afdelingen met elkaar vergelijkt.

Meer informatie

"Als u er één kent, kent u ze allemaal: de besturing van Quentic is intuïtief en Quentic is gemakkelijk te gebruiken. Als u de opbouw van één module kent, weet u ook in alle andere modules direct uw weg te vinden."

Quentic Demo

Ervaar Quentic live op uw scherm.

Nu aanvragen

X