Audits op de beste manier organiseren

Met de Quentic-softwaremodule Risks & Audits

Uw audits voorbereiden.

Zo gemakkelijk is dat met Quentic!

Behoefte bepalen

 • In het automatisch opgestelde auditplan aflezen welke audits in de planning staan 
 • Regels voor de afspraakherinnering kunnen per soort audit afzonderlijk op uw eigen wensen worden aangepast 
 • Alle afspraken voor audits en herhaalde audits in de gaten houden
 • Met slechts één klik de afspraak voor de audit en het gebied waarop de audit betrekking heeft vastleggen 
 • Auditgegevens overzichtelijk weergeven 
 • Interne audits en externe audits voorbereiden 
 • Flexibel bruikbaar, bijv. voor energieaudits, leveranciersaudits en procesaudits

Inplannen van audits

Deelnemers uitnodigen

 • Leiding over de audit, coauditeurs en deelnemers op basis van een praktische keuzelijst bepalen 
 • Uitnodigingen voor een audit via de e-mail versturen, ook naar externe auditeurs 
 • Data voor de organisatie in de eigen agenda opnemen
 • Auditvragen gemakkelijk overnemen vanuit een reeds opgestelde vragenlijst
 • Eigen vragen naar behoefte aanvullen en in latere audits weer gebruiken
 • Aanvullende documenten bijvoegen bij afzonderlijke vragen 
 • Vragenlijst met één klik van de muis weergeven en meenemen voor het uitvoeren van de audit

Auditvragen samenstellen


Auditeurs en auditcompetenties

Quentic ondersteunt niet alleen uw planning van een audit, maar geeft u ook een overzicht van alle interne en externe auditeurs en hun competenties. Hebt u een expert nodig voor de volgende energieaudit? Met het bijbehorende filter hebt u direct een passende keuzelijst paraat.

Evaluatie en auditverslag

Als u een audit hebt uitgevoerd, zal Quentic u ook begeleiden bij het documenteren van de resultaten.

De belangrijkste functies in een overzicht

Functies van de Quentic-module Risks & Audits

Auditrapporten en auditdocumentatie

Als u een audit hebt uitgevoerd, dan maakt Quentic het voor u gemakkelijk om de resultaten aantoonbaar te documenteren. Of nu de gegevens conform moeten worden omgezet, aanbevelingen moeten worden aangesproken of afwijkingen moeten worden vastgesteld, u kunt de passende corrigerende en preventieve maatregelen gelijk initiëren. Kort daarna kunt u al over het complete auditrapport, inclusief alle wijzigingen, analyses en verbeteringen beschikken.

Meer informatie

Beheerprogramma's sturen, doelen realiseren

Met Quentic kunt u de richting van uw beheerprogramma's bepalen. Of het nu een milieuprogramma, uw jaarlijkse agenda voor de arbeidsveiligheid, een plan voor productverbetering of een duurzaamheidsconcept betreft, u definieert het proces en kunt aansluitend op elk gewenst moment praktisch aflezen hoe ver de implementatiestap is gevorderd en welke effecten zijn gerealiseerd. Quentic ondersteunt u ook optimaal bij het invoeren en handhaven van managementsystemen conform ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, ISO 45001 en ISO 50001.

Meer informatie

Aspect- en risicobeoordelingen

Voor de aspect- en risicobeoordeling, die ook op basis van de ISO 9001 en ISO 14001 onder de aandacht staat, heeft Quentic voor u een gestructureerde procedure beschikbaar. Bepaal milieuaspecten, beoordeel productievoorwaarden of evalueer de veiligheid van uw medewerkers. Als laatste ontvangt u een overzichtelijke beoordelingsmatrix, die de betreffende actie toont of de resultaten van de verschillende standplaatsen of afdelingen met elkaar vergelijkt.

Meer informatie

"Als u er één kent, kent u ze allemaal: de besturing van Quentic is intuïtief en Quentic is gemakkelijk te gebruiken. Als u de opbouw van één module kent, weet u ook in alle andere modules direct uw weg te vinden."

Quentic Demo

Ervaar Quentic live op uw scherm.

Nu aanvragen

X