Sustainabilitysindicatoren

Met de Quentic-softwaremodule Sustainability

Bepaal relevante duurzaamheidsindicatoren.

Zo gemakkelijk is dat met Quentic!

Indicatoren vaststellen

 • Identificeer ecologische, economische en sociale parameters voor observatie op lange termijn, bijvoorbeeld voor klimaatbescherming, toeleveringsketens en arbeidsomstandigheden
 • Maak gebruik van praktische weergaven van gemeenschappelijke (GRI) duurzaamheidsnormen 
 • Voeg unieke, bedrijfsspecifieke prestatie-indicatoren toe
 • Verschillende soorten indicatoren voor diverse vormen van gegevensverzameling 
 • Het opvragen van cijfers, kostenwaarden, invoer van vrije tekst, meerkeuze 
 • Complexe kengetallen via de formule-editor definiëren en automatisch laten berekenen 
 • Aanvullende indicatoren maken antwoordgevoelige onderzoeken mogelijk

Meting definiëren

Catalogi samenstellen

 • Indicatoren tot catalogi bundelen en deze verzameld gereedzetten voor de rapportage 
 • Opvragen van dezelfde sets indicatoren bij meerdere standplaatsen, zonder extra inspanning 
 • Tijdsintervallen voor regelmatige gegevensverzameling evenals een termijn voor het opstellen verstrekken 
 • Verplichte gegevens voor het verslag bepalen, bijv. gedetailleerde toelichtingen of het bijvoegen van bewijzen in het geval van opvallende afwijkende waarden
 • Verantwoordelijke functies en taken (gegevensregistratie, vrijgave van gegevens) bepalen 
 • Elke ingedeelde werknemer ontvangt automatisch zijn verslaggegevens in een persoonlijk overzicht 
 • Optionele berichtgeving via de e-mail van de verantwoordelijke persoon op basis van tijdstip en taak

Verslag opstellen


Indicatoren op de beste manier voorbereid

Als u al over eigen catalogi met indicatoren beschikt, kunnen deze initieel worden overgedragen aan Quentic. Graag ondersteunen wij u samen met onze partners, ook wat betreft het bepalen van het doel, de 'wezenlijkheidsanalyse', controle van de volledigheid en de inhoudelijke voorbereiding van de beschikbare indicatorenlijst, om uw bestaande gegevens nog verder te optimaliseren en de exacte afbeelding in Quentic te garanderen.

GRI standaarden in Quentic

Quentic is een gecertificeerde GRI Software en Tools Partner, en is gekwalificeerd om een op maat gemaakte, gebruiksklare selectie van GRI indicatoren direct in uw Quentic systeem te leveren.

De belangrijkste functies in een overzicht

Functies van de Quentic-module Sustainability

Sustainabilitysrapportages

Voor een veelomvattende duurzaamheidscontrole dienen talloze gegevens uit uiteenlopende bronnen verkregen te worden. Met Quentic coördineert u moeiteloos het rapportageproces en maakt u parallel beschikken over gegevens mogelijk voor alle gekoppelde bedrijfsgebieden. Daarbij is gewaarborgd dat alle toegekende karakteristieke waarden in gestandaardiseerde en gelijke vorm centraal worden samengevoegd.

Meer informatie

Uw weg naar valide duurzaamheidsgegevens

Om de prestatie van uw eigen onderneming op het gebied van duurzaamheid weer te geven, speelt naast de keuze van relevante indicatoren ook de kwaliteit en plausibiliteit van de verzamelde gegevens een belangrijke rol. Des te beter dat Quentic gestandaardiseerd voor een consistente gegevensbasis zorgt en al tijdens de invoer van de gegevens, maar ook bij later onderzoek en vrijgave, validatie mogelijk maakt.

Meer informatie

Alles gereed voor uw duurzaamheidsrapport

De grondige analyse van ecologische, economische en sociale karakteristieke waarden biedt een solide basis voor de uitlijning van het duurzaamheidsbeheer en vormt het hoogtepunt in het duurzaamheidsrapport voor de aandeelhouders. Dit vormt uiterlijk sinds het van kracht worden van de richtlijn voor verplichte CSR-rapportage een belangrijk thema voor veel grote bedrijven. Quentic helpt: gebruik krachtige evaluaties om duurzaamheidskengetallen en andere resultaten helder te presenteren.

Meer informatie
Quentic Demo

Ervaar Quentic live op uw scherm.

Nu aanvragen

"We hebben een solide basis gelegd voor het rapporteren van alle ecologische aspecten op het gebied van duurzaamheid door het implementeren van een gecentraliseerd systeem. Voor het invoeren, controleren en evalueren van de gegevens zijn beduidend minder inspanningen nodig, omdat heel veel processtappen met behulp van Quentic konden worden geautomatiseerd."

X