Alles gereed voor uw duurzaamheidsrapport

Met de Quentic-softwaremodule Sustainability

Sustainabilitysgegevens analyseren en verwerken.

Zo gemakkelijk is dat met Quentic!

Evaluaties uitvoeren

 • Talrijke evaluatieopties om karakteristieke duurzaamheidswaarden in diagrammen en gegevenstabellen weer te geven 
 • Analyse per sector van indicatorwaarden, kosten, afwijkingen etc. 
 • Automatische conversie van eenheden en valuta's, met inbegrip van wisselkoersen
 • Persoonlijke evaluaties opslaan en later eenvoudig opnieuw gebruiken 
 • Snelle toegang tot de belangrijkste duurzaamheidskengetallen via het dashboard 
 • Eigen beknopte overzichten integreren, bijv. voor energieverbruik, recyclingquota, emissiehoeveelheden of kengetallen voor ongevallen

Kengetallen volgen op lange termijn

Verslagen opstellen

 • Evaluaties en diagrammen gemakkelijk naar MS Word of MS Excel overzetten 
 • Geselecteerde informatie uit rapportagetaken in rapportvorm samenstellen 
 • Modelverslagen kunnen aan de bedrijfshuisstijl worden aangepast
 • Geïntegreerd documentbeheer maakt gestructureerde opslag, interne beschikbaarstelling en toegangsregulering mogelijk voor duurzaamheidsrapporten 
 • Versiebeheer vergemakkelijkt revisie en bewerking van rapporten 
 • Zelfstandige processen voor onderzoek en vrijgave van reeds gemaakte duurzaamheidsrapporten te definiëren

Verslagen beheren


Gestandaardiseerde meeteenheden

Sustainabilityskenmerken uit verschillende bronnen zijn soms in verschillende maateenheden genoteerd. Quentic zorgt automatisch voor de omrekening om alle waarden in de evaluatie correct samen te voegen. Internationaal opererende bedrijven profiteren in het bijzonder van deze aanpak die locatieoverschrijdende analyse vereenvoudigt.

Documentenbeheer met Quentic

Sustainabilitysrapporten en andere CSR-documenten zijn in Documentenbeheer perfect te organiseren.

De belangrijkste functies in een overzicht

Functies van de Quentic-module Sustainability

Sustainabilitysindicatoren

Voor het strategisch opstellen van uw duurzaamheidsbeheer moet u zowel met externe vereisten als met de interne voorwaarden bekend zijn. Indicatoren dienen als de belangrijkste oriëntatiepunten, waarmee de prestaties van uw onderneming op het gebied van duurzaamheid regelmatig worden gemeten. Quentic ondersteunt u bij de identificatie van de passende indicatoren en catalogi en de doorlopende integratie ervan in uw duurzaamheidsprocessen.

Meer informatie

Sustainabilitysrapportages

Voor een veelomvattende duurzaamheidscontrole dienen talloze gegevens uit uiteenlopende bronnen verkregen te worden. Met Quentic coördineert u moeiteloos het rapportageproces en maakt u parallel beschikken over gegevens mogelijk voor alle gekoppelde bedrijfsgebieden. Daarbij is gewaarborgd dat alle toegekende karakteristieke waarden in gestandaardiseerde en gelijke vorm centraal worden samengevoegd.

Meer informatie

Uw weg naar valide duurzaamheidsgegevens

Om de prestatie van uw eigen onderneming op het gebied van duurzaamheid weer te geven, speelt naast de keuze van relevante indicatoren ook de kwaliteit en plausibiliteit van de verzamelde gegevens een belangrijke rol. Des te beter dat Quentic gestandaardiseerd voor een consistente gegevensbasis zorgt en al tijdens de invoer van de gegevens, maar ook bij later onderzoek en vrijgave, validatie mogelijk maakt.

Meer informatie
Quentic Demo

Ervaar Quentic live op uw scherm.

Nu aanvragen

"We hebben een solide basis gelegd voor het rapporteren van alle ecologische aspecten op het gebied van duurzaamheid door het implementeren van een gecentraliseerd systeem. Voor het invoeren, controleren en evalueren van de gegevens zijn beduidend minder inspanningen nodig, omdat heel veel processtappen met behulp van Quentic konden worden geautomatiseerd."

X