Alles gereed voor uw duurzaamheidsrapport

Met de Quentic-softwaremodule Sustainability

De grondige analyse van ecologische, economische en sociale karakteristieke waarden biedt een solide basis voor de uitlijning van het duurzaamheidsbeheer en vormt het hoogtepunt in het duurzaamheidsrapport voor de aandeelhouders. Dit vormt uiterlijk sinds het van kracht worden van de richtlijn voor verplichte CSR-rapportage een belangrijk thema voor veel grote bedrijven. Quentic helpt: gebruik krachtige evaluaties om duurzaamheidskengetallen en andere resultaten helder te presenteren.

Sustainabilitysgegevens analyseren en verwerken.

Zo gemakkelijk is dat met Quentic!

Evaluaties uitvoeren

 • Talrijke evaluatieopties om karakteristieke duurzaamheidswaarden in diagrammen en gegevenstabellen weer te geven 
 • Analyse per sector van indicatorwaarden, kosten, afwijkingen etc. 
 • Automatische conversie van eenheden en valuta's, met inbegrip van wisselkoersen
 • Persoonlijke evaluaties opslaan en later eenvoudig opnieuw gebruiken 
 • Snelle toegang tot de belangrijkste duurzaamheidskengetallen via het dashboard 
 • Eigen beknopte overzichten integreren, bijv. voor energieverbruik, recyclingquota, emissiehoeveelheden of kengetallen voor ongevallen

Kengetallen volgen op lange termijn

Verslagen opstellen

 • Evaluaties en diagrammen gemakkelijk naar MS Word of MS Excel overzetten 
 • Geselecteerde informatie uit rapportagetaken in rapportvorm samenstellen 
 • Modelverslagen kunnen aan de bedrijfshuisstijl worden aangepast
 • Geïntegreerd documentbeheer maakt gestructureerde opslag, interne beschikbaarstelling en toegangsregulering mogelijk voor duurzaamheidsrapporten 
 • Versiebeheer vergemakkelijkt revisie en bewerking van rapporten 
 • Zelfstandige processen voor onderzoek en vrijgave van reeds gemaakte duurzaamheidsrapporten te definiëren

Verslagen beheren


Gestandaardiseerde meeteenheden

Sustainabilityskenmerken uit verschillende bronnen zijn soms in verschillende maateenheden genoteerd. Quentic zorgt automatisch voor de omrekening om alle waarden in de evaluatie correct samen te voegen. Internationaal opererende bedrijven profiteren in het bijzonder van deze aanpak die locatieoverschrijdende analyse vereenvoudigt.

Documentenbeheer met Quentic

Sustainabilitysrapporten en andere CSR-documenten zijn in Documentenbeheer perfect te organiseren.

Wilt u Quentic gratis en vrijblijvend testen?

Leer de software en zijn voordelen kennen.

Meer inzichten uit HSE & CSR

Breid uw kennis uit met de Quentic-resources: deskundige kennis en best practices op het gebied van arbeidsveiligheid, milieumanagement en duurzaamheid. Ontdek relevante trends, nieuwe strategieën en inspiratie voor uw versterkte HSE-management.

Whitepaper Duurzaamheidsmanagement

Kent u de 12 voordelen van gestructureerd duurzaamheidsmanagement? Lees hier hoe bedrijven kosten & risico’s minimaliseren, voldoen aan de verwachting van stakeholders, hun kansen op de markt verhogen en zo commercieel …

Whitepaper downloaden

Quentic Sustainability

Evalueer uw maatschappelijke, ecologische en economische actiegebieden centraal in een HSE-softwarepakket. Leer hier hoe u met Quentic kennisuitwisseling en samenwerking stimuleert en een gefundeerde beslissingsbasis …

Video bekijken

Voith GmbH & Co. KGaA

Hoe kan milieu- en grondstoffenmanagement op efficiënte wijze in alle vestigingen over de  hele wereld gewaarborgd worden? Het wereldwijd actieve technologiebedrijf Voith slaagt er sinds 2011 samen met Quentic in.

Succesverhaal lezen
Toon meer

"We hebben een solide basis gelegd voor het rapporteren van alle ecologische aspecten op het gebied van duurzaamheid door het implementeren van een gecentraliseerd systeem. Voor het invoeren, controleren en evalueren van de gegevens zijn beduidend minder inspanningen nodig, omdat heel veel processtappen met behulp van Quentic konden worden geautomatiseerd."