Sustainabilitysrapportages

Met de Quentic-softwaremodule Sustainability

Voor een veelomvattende duurzaamheidscontrole dienen talloze gegevens uit uiteenlopende bronnen verkregen te worden. Met Quentic coördineert u moeiteloos het rapportageproces en maakt u parallel beschikken over gegevens mogelijk voor alle gekoppelde bedrijfsgebieden. Daarbij is gewaarborgd dat alle toegekende karakteristieke waarden in gestandaardiseerde en gelijke vorm centraal worden samengevoegd.

De duurzaamheidsrapportages uitvoeren.

Zo gemakkelijk is dat met Quentic!

Rapportages opstellen

 • Indicatorcatalogi definiëren en in het rapportageproces integreren 
 • Duidelijke opdrachtverdeling, persoonlijke overzichten maken rapportagetaken en deadlines duidelijk voor iedere medewerker 
 • Geautomatiseerde procedures incl. optionele herinnering per e-mail maakt coördinatie tussen betrokkenen mogelijk zonder afzonderlijke afspraken
 • Eenvoudige gegevensverzameling via het persoonlijk overzicht van iedere medewerker 
 • Aangegeven waarden van het meest recente eerdere tijdvak en daarmee verbonden extra informatie dienen ter ondersteuning 
 • Kengetallen van Health & Safety en Milieu management zijn eventueel koppelbaar 
 • Naadloze overgang van gegevensverzameling naar gegevensvrijgave

Kengetallen decentraal verzamelen

Kengetallen centraal beheren

 • Verzamelde indicatorwaarden worden automatisch opgeslagen 
 • Gegevens zijn beveiligd tegen wijzigingen achteraf, alleen gerechtigde gebruikers hebben toegang voor verder onderzoek en aansluitende vrijgave 
 • Consistente gegevensstructuur garandeert transparantie en betrouwbaarheid
 • Dankzij talrijke filters zijn ook omvangrijke gegevensverzamelingen gemakkelijk hanteerbaar
 • Verslagschema van het actuele overzicht van nog uitstaande en al gestarte verstrekkingen van gegevens
 • Exportmogelijkheden voor analyse buiten Quentic 
 • Uit de gerapporteerde gegevens kunnen verbetermaatregelen worden gewonnen en uitgevoerd

Voortgang onderzoeken en openstaande taken uitvoeren


Kenmerken van arbeidsveiligheid en milieu koppelen

De bedrijfstakoverschrijdende blik die Quentic toestaat maakt het ook geschikt voor berichtgeving. Koppel de duurzaamheidsindicatoren aan de kengetallen die reeds in de Quentic-module Health & Safety en Milieu management zijn berekend. Op deze manier kunt u het meervoudig registreren van activiteiten voorkomen. Tegelijkertijd worden doorgegeven gegevens nog beter traceerbaar - ook voor externe onderzoekers.

Validatie en vrijgave

Een belangrijk onderdeel van de duurzaamheidscontrole is de gegevenscontrole, die met Quentic direct aansluit op het verkrijgen van de gegevens.

Wilt u Quentic gratis en vrijblijvend testen?

Leer de software en zijn voordelen kennen.

Meer inzichten uit HSE & CSR

Breid uw kennis uit met de Quentic-resources: deskundige kennis en best practices op het gebied van arbeidsveiligheid, milieumanagement en duurzaamheid. Ontdek relevante trends, nieuwe strategieën en inspiratie voor uw versterkte HSE-management.

Whitepaper Duurzaamheidsmanagement

Kent u de 12 voordelen van gestructureerd duurzaamheidsmanagement? Lees hier hoe bedrijven kosten & risico’s minimaliseren, voldoen aan de verwachting van stakeholders, hun kansen op de markt verhogen en zo commercieel …

Whitepaper downloaden

Quentic Sustainability

Evalueer uw maatschappelijke, ecologische en economische actiegebieden centraal in een HSE-softwarepakket. Leer hier hoe u met Quentic kennisuitwisseling en samenwerking stimuleert en een gefundeerde beslissingsbasis …

Video bekijken

Voith GmbH & Co. KGaA

Hoe kan milieu- en grondstoffenmanagement op efficiënte wijze in alle vestigingen over de  hele wereld gewaarborgd worden? Het wereldwijd actieve technologiebedrijf Voith slaagt er sinds 2011 samen met Quentic in.

Succesverhaal lezen
Toon meer

"We hebben een solide basis gelegd voor het rapporteren van alle ecologische aspecten op het gebied van duurzaamheid door het implementeren van een gecentraliseerd systeem. Voor het invoeren, controleren en evalueren van de gegevens zijn beduidend minder inspanningen nodig, omdat heel veel processtappen met behulp van Quentic konden worden geautomatiseerd."