Sustainabilitysrapportages

Met de Quentic-softwaremodule Sustainability

De duurzaamheidsrapportages uitvoeren.

Zo gemakkelijk is dat met Quentic!

Rapportages opstellen

 • Definieer indicatorcatalogi, bijvoorbeeld met GRI, en neem ze op in uw rapportageproces
 • Duidelijke opdrachtverdeling, persoonlijke overzichten maken rapportagetaken en deadlines duidelijk voor iedere medewerker 
 • Geautomatiseerde procedures incl. optionele herinnering per e-mail maakt coördinatie tussen betrokkenen mogelijk zonder afzonderlijke afspraken
 • Eenvoudige gegevensverzameling via het persoonlijk overzicht van iedere medewerker 
 • Aangegeven waarden van het meest recente eerdere tijdvak en daarmee verbonden extra informatie dienen ter ondersteuning 
 • Kengetallen van Health & Safety en Milieu management zijn eventueel koppelbaar 
 • Naadloze overgang van gegevensverzameling naar gegevensvrijgave

Kengetallen decentraal verzamelen

Kengetallen centraal beheren

 • Verzamelde indicatorwaarden worden automatisch opgeslagen 
 • Gegevens zijn beveiligd tegen wijzigingen achteraf, alleen gerechtigde gebruikers hebben toegang voor verder onderzoek en aansluitende vrijgave 
 • Consistente gegevensstructuur garandeert transparantie en betrouwbaarheid
 • Dankzij talrijke filters zijn ook omvangrijke gegevensverzamelingen gemakkelijk hanteerbaar
 • Verslagschema van het actuele overzicht van nog uitstaande en al gestarte verstrekkingen van gegevens
 • Exportmogelijkheden voor analyse buiten Quentic 
 • Uit de gerapporteerde gegevens kunnen verbetermaatregelen worden gewonnen en uitgevoerd

Voortgang onderzoeken en openstaande taken uitvoeren


Kenmerken van arbeidsveiligheid en milieu koppelen

De bedrijfstakoverschrijdende blik die Quentic toestaat maakt het ook geschikt voor berichtgeving. Koppel de duurzaamheidsindicatoren aan de kengetallen die reeds in de Quentic-module Health & Safety en Milieu management zijn berekend. Op deze manier kunt u het meervoudig registreren van activiteiten voorkomen. Tegelijkertijd worden doorgegeven gegevens nog beter traceerbaar - ook voor externe onderzoekers.

GRI standaarden in Quentic

Quentic is een gecertificeerde GRI Software en Tools Partner, en is gekwalificeerd om een op maat gemaakte, gebruiksklare selectie van GRI indicatoren direct in uw Quentic systeem te leveren.

De belangrijkste functies in een overzicht

Functies van de Quentic-module Sustainability

Sustainabilitysindicatoren

Voor het strategisch opstellen van uw duurzaamheidsbeheer moet u zowel met externe vereisten als met de interne voorwaarden bekend zijn. Indicatoren dienen als de belangrijkste oriëntatiepunten, waarmee de prestaties van uw onderneming op het gebied van duurzaamheid regelmatig worden gemeten. Quentic ondersteunt u bij de identificatie van de passende indicatoren en catalogi en de doorlopende integratie ervan in uw duurzaamheidsprocessen.

Meer informatie

Uw weg naar valide duurzaamheidsgegevens

Om de prestatie van uw eigen onderneming op het gebied van duurzaamheid weer te geven, speelt naast de keuze van relevante indicatoren ook de kwaliteit en plausibiliteit van de verzamelde gegevens een belangrijke rol. Des te beter dat Quentic gestandaardiseerd voor een consistente gegevensbasis zorgt en al tijdens de invoer van de gegevens, maar ook bij later onderzoek en vrijgave, validatie mogelijk maakt.

Meer informatie

Alles gereed voor uw duurzaamheidsrapport

De grondige analyse van ecologische, economische en sociale karakteristieke waarden biedt een solide basis voor de uitlijning van het duurzaamheidsbeheer en vormt het hoogtepunt in het duurzaamheidsrapport voor de aandeelhouders. Dit vormt uiterlijk sinds het van kracht worden van de richtlijn voor verplichte CSR-rapportage een belangrijk thema voor veel grote bedrijven. Quentic helpt: gebruik krachtige evaluaties om duurzaamheidskengetallen en andere resultaten helder te presenteren.

Meer informatie
Quentic Demo

Ervaar Quentic live op uw scherm.

Nu aanvragen

"We hebben een solide basis gelegd voor het rapporteren van alle ecologische aspecten op het gebied van duurzaamheid door het implementeren van een gecentraliseerd systeem. Voor het invoeren, controleren en evalueren van de gegevens zijn beduidend minder inspanningen nodig, omdat heel veel processtappen met behulp van Quentic konden worden geautomatiseerd."

X