Uw weg naar valide duurzaamheidsgegevens

Met de Quentic-softwaremodule Sustainability

Om de prestatie van uw eigen onderneming op het gebied van duurzaamheid weer te geven, speelt naast de keuze van relevante indicatoren ook de kwaliteit en plausibiliteit van de verzamelde gegevens een belangrijke rol. Des te beter dat Quentic gestandaardiseerd voor een consistente gegevensbasis zorgt en al tijdens de invoer van de gegevens, maar ook bij later onderzoek en vrijgave, validatie mogelijk maakt.

Valide duurzaamheidsgegevens ontvangen.

Zo gemakkelijk is dat met Quentic!

Kwaliteit van de gegevensinvoer verhogen

 • Praktische oriëntatiehulp(en) bij de invoer van duurzaamheidsgegevens om actuele indicatorwaarden met de waarden van eerdere tijdvakken te vergelijken 
 • Verplichte gegevens zijn te definiëren om er zeker van te zijn dat de verzamelde gegevens volledig zijn 
 • Bewijsstukken en/of verklarende opmerkingen bij uitzonderlijke afwijkingen eisen
 • Automatisch combineren van de bij de rapportage verzamelde bedrijfs-, locatie- en sectorwaarden
 • Quentic zorgt voor overzichtelijk gestructureerde, consistente duurzaamheidsgegevens, die flexibel en veelzijdig te evalueren zijn 
 • Iedere indicator heeft op ieder moment en op iedere plek precies één geldige waarde – misverstanden over de versie zijn uitgesloten

Gegevens standaardiseren

Validatie van gegevens

 • Overgedragen kengetallen op plausibiliteit controleren 
 • Referentiewaarden uit andere vakgebieden raadplegen 
 • Actuele en eerdere indicatorwaarden inclusief afwijkingen vergelijken 
 • Snelle evaluatie per indicator: exacte aanduiding van de waardeontwikkeling in de loop der tijd
 • Uitgave van absolute waarden, trends korter dan een jaar (year to date), seizoensgecorrigereerde waarden (rolling sums) of kosten-waarde-relaties
 • Onderzoek van de kengetallen protocolleren, opmerkingen opslaan
 • Duidelijke indeling: alleen gerechtigde gebruikers kunnen gegevens vrijgeven en doorgegeven gegevens achteraf wijzigen
 • Automatisch bericht krijgen zodra een vrijgave aanstaande is of gegevens naar de invoerder zijn teruggestuurd ter correctie
 • Definitieve blokkade van gegevens na vrijgave

Gecontroleerde gegevens vrijgeven


Decentrale verslaglegging, centrale organisatie

Rapporteren met Quentic biedt u het voordeel, dat alle betrokkenen onafhankelijk van elkaar hun karakteristieke waarden op hun eigen manier begrijpelijk kunnen invoeren, terwijl alle gegevens door Quentic optimaal worden georganiseerd, centraal opgeslagen en aantoonbaar gedocumenteerd. Onduidelijke statussen van verstrekking van gegevens zijn uitgesloten dankzij strikte statuschecks en herinneringsbeheer.

Evaluaties van het duurzaamheidsrapport

Als alle karakteristieke waarden zijn vrijgegeven, stelt u met Quentic duidelijke evaluaties samen voor uw duurzaamheidsrapport.

Wilt u Quentic gratis en vrijblijvend testen?

Leer de software en zijn voordelen kennen.

Meer inzichten uit HSE & CSR

Breid uw kennis uit met de Quentic-resources: deskundige kennis en best practices op het gebied van arbeidsveiligheid, milieumanagement en duurzaamheid. Ontdek relevante trends, nieuwe strategieën en inspiratie voor uw versterkte HSE-management.

Whitepaper Duurzaamheidsmanagement

Kent u de 12 voordelen van gestructureerd duurzaamheidsmanagement? Lees hier hoe bedrijven kosten & risico’s minimaliseren, voldoen aan de verwachting van stakeholders, hun kansen op de markt verhogen en zo commercieel …

Whitepaper downloaden

Quentic Sustainability

Evalueer uw maatschappelijke, ecologische en economische actiegebieden centraal in een HSE-softwarepakket. Leer hier hoe u met Quentic kennisuitwisseling en samenwerking stimuleert en een gefundeerde beslissingsbasis …

Video bekijken

Voith GmbH & Co. KGaA

Hoe kan milieu- en grondstoffenmanagement op efficiënte wijze in alle vestigingen over de  hele wereld gewaarborgd worden? Het wereldwijd actieve technologiebedrijf Voith slaagt er sinds 2011 samen met Quentic in.

Succesverhaal lezen
Toon meer

"We hebben een solide basis gelegd voor het rapporteren van alle ecologische aspecten op het gebied van duurzaamheid door het implementeren van een gecentraliseerd systeem. Voor het invoeren, controleren en evalueren van de gegevens zijn beduidend minder inspanningen nodig, omdat heel veel processtappen met behulp van Quentic konden worden geautomatiseerd."