Uw weg naar valide duurzaamheidsgegevens

Met de Quentic-softwaremodule Sustainability

Valide duurzaamheidsgegevens ontvangen.

Zo gemakkelijk is dat met Quentic!

Kwaliteit van de gegevensinvoer verhogen

 • Praktische oriëntatiehulp(en) bij de invoer van duurzaamheidsgegevens om actuele indicatorwaarden met de waarden van eerdere tijdvakken te vergelijken 
 • Verplichte gegevens zijn te definiëren om er zeker van te zijn dat de verzamelde gegevens volledig zijn 
 • Bewijsstukken en/of verklarende opmerkingen bij uitzonderlijke afwijkingen eisen
 • Automatisch combineren van de bij de rapportage verzamelde bedrijfs-, locatie- en sectorwaarden
 • Quentic zorgt voor overzichtelijk gestructureerde, consistente duurzaamheidsgegevens, die flexibel en veelzijdig te evalueren zijn 
 • Iedere indicator heeft op ieder moment en op iedere plek precies één geldige waarde – misverstanden over de versie zijn uitgesloten

Gegevens standaardiseren

Validatie van gegevens

 • Overgedragen kengetallen op plausibiliteit controleren 
 • Referentiewaarden uit andere vakgebieden raadplegen 
 • Actuele en eerdere indicatorwaarden inclusief afwijkingen vergelijken 
 • Snelle evaluatie per indicator: exacte aanduiding van de waardeontwikkeling in de loop der tijd
 • Uitgave van absolute waarden, trends korter dan een jaar (year to date), seizoensgecorrigereerde waarden (rolling sums) of kosten-waarde-relaties
 • Onderzoek van de kengetallen protocolleren, opmerkingen opslaan
 • Duidelijke indeling: alleen gerechtigde gebruikers kunnen gegevens vrijgeven en doorgegeven gegevens achteraf wijzigen
 • Automatisch bericht krijgen zodra een vrijgave aanstaande is of gegevens naar de invoerder zijn teruggestuurd ter correctie
 • Definitieve blokkade van gegevens na vrijgave

Gecontroleerde gegevens vrijgeven


Decentrale verslaglegging, centrale organisatie

Rapporteren met Quentic biedt u het voordeel, dat alle betrokkenen onafhankelijk van elkaar hun karakteristieke waarden op hun eigen manier begrijpelijk kunnen invoeren, terwijl alle gegevens door Quentic optimaal worden georganiseerd, centraal opgeslagen en aantoonbaar gedocumenteerd. Onduidelijke statussen van verstrekking van gegevens zijn uitgesloten dankzij strikte statuschecks en herinneringsbeheer.

Evaluaties van het duurzaamheidsrapport

Als alle karakteristieke waarden zijn vrijgegeven, stelt u met Quentic duidelijke evaluaties samen voor uw duurzaamheidsrapport.

De belangrijkste functies in een overzicht

Functies van de Quentic-module Sustainability

Sustainabilitysindicatoren

Voor het strategisch opstellen van uw duurzaamheidsbeheer moet u zowel met externe vereisten als met de interne voorwaarden bekend zijn. Indicatoren dienen als de belangrijkste oriëntatiepunten, waarmee de prestaties van uw onderneming op het gebied van duurzaamheid regelmatig worden gemeten. Quentic ondersteunt u bij de identificatie van de passende indicatoren en catalogi en de doorlopende integratie ervan in uw duurzaamheidsprocessen.

Meer informatie

Sustainabilitysrapportages

Voor een veelomvattende duurzaamheidscontrole dienen talloze gegevens uit uiteenlopende bronnen verkregen te worden. Met Quentic coördineert u moeiteloos het rapportageproces en maakt u parallel beschikken over gegevens mogelijk voor alle gekoppelde bedrijfsgebieden. Daarbij is gewaarborgd dat alle toegekende karakteristieke waarden in gestandaardiseerde en gelijke vorm centraal worden samengevoegd.

Meer informatie

Alles gereed voor uw duurzaamheidsrapport

De grondige analyse van ecologische, economische en sociale karakteristieke waarden biedt een solide basis voor de uitlijning van het duurzaamheidsbeheer en vormt het hoogtepunt in het duurzaamheidsrapport voor de aandeelhouders. Dit vormt uiterlijk sinds het van kracht worden van de richtlijn voor verplichte CSR-rapportage een belangrijk thema voor veel grote bedrijven. Quentic helpt: gebruik krachtige evaluaties om duurzaamheidskengetallen en andere resultaten helder te presenteren.

Meer informatie
Quentic Demo

Ervaar Quentic live op uw scherm.

Nu aanvragen

"We hebben een solide basis gelegd voor het rapporteren van alle ecologische aspecten op het gebied van duurzaamheid door het implementeren van een gecentraliseerd systeem. Voor het invoeren, controleren en evalueren van de gegevens zijn beduidend minder inspanningen nodig, omdat heel veel processtappen met behulp van Quentic konden worden geautomatiseerd."

X