Arbeidsveiligheid

Het copy-paste dilemma bij gezondheid en veiligheid op het werk

Hoe kun je bijvoorbeeld een risicobeoordeling creatief insteken

5 min22/05/2023

door Daniel Hummerdal

Gezondheid en veiligheid is een vakgebied vol imitatie. Creativiteit is zeldzaam, en in het beste geval vind je enige diversiteit in de lay-out en naamgeving van bijvoorbeeld operationele risicobeoordelingen. Anders lijkt het alsof oplossingen eenvoudigweg worden copied and pasted van de ene organisatie naar de andere.


In dit artikel leert u waarom we de neiging hebben om te kopiëren als het gaat om arbeidsveiligheid, en wat de gevolgen daarvan zijn. We laten u ook zien hoe u het copy-paste dilemma kunt oplossen en hoe u kunt profiteren van een creatieve benadering van wettelijke vereisten op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk.

Waarom aarzelen we om te innoveren op het gebied van gezondheid en veiligheid?

Ten eerste is het belangrijk te begrijpen dat er heel goede redenen zijn om te kopiëren in plaats van te innoveren:

FAALANGST: Iets nieuws proberen gaat gepaard met onbekende risico's, variërend van veiligheidsrisico's, tijdverlies, verstoringen van de workflow en slechte publiciteit die de algemene prestaties en het succes kunnen ondermijnen. 
INNOVEREN IS VERMOEIEND: Onze hersenen zijn van nature geneigd soortgelijke paden te volgen omdat die gemakkelijker, sneller, vertrouwder en schijnbaar minder riskant zijn.
VEILIGHEID GAAT OVER GEDRAGSVERANDERING: Veiligheid wordt vaak begrepen als mensen hun gedrag te laten veranderen en datgene te laten uitvoeren waarvan iemand anders denkt dat veiliger is. Ons beroep is ten prooi gevallen aan het idee dat het gemakkelijker is om de behoeften van mensen aan te passen aan wat beschikbaar is dan om wat beschikbaar is aan te passen aan de behoeften van mensen.

  De valkuilen van copy en paste begrijpen

  "Als ik doe wat iedereen doet, moeten mijn kansen op succes goed zijn. Ik bedoel, ze kunnen het toch niet allemaal fout hebben?" Helaas is het niet zo eenvoudig. Verschillende contexten zijn gewoon verschillend. Wij werken in verschillende ecosystemen met eisen en uitgangspunten die uniek, genuanceerd en divers zijn. Het kan verleidelijk zijn om een geweldige oplossing te kopiëren en toe te passen, maar als uw aanpak niet is afgestemd op de realiteit, kan dat leiden tot fouten, inefficiëntie en voortdurend aanpassen. Waarom? Omdat, hoe geweldig een best practice-oplossing ook is, het bedrijf dat deze heeft gecreëerd niet weet welke oplossingen het beste zijn voor uw bedrijf. 

  Als u probeert het succes van anderen te kopiëren, zullen uw medewerkers zien dat het niets met hun werk te maken heeft en zullen zij veiligheid en gezondheid op het werk onvermijdelijk zien als saai, onrealistisch en een belemmering voor de productiviteit. Uw kans om op overtuigende wijze aan te tonen dat de wetgeving wordt nageleefd en om realistische data en kengetallen te genereren, bijvoorbeeld over veiligheidsrisico's, ongevallen of incidenten, is klein. Zonder gemotiveerde medewerkers kunt u de status-quo niet doorgronden en evenmin op duurzame wijze verbeteringen aanbrengen om van uw bedrijf een veiliger werkplek te maken.

  Het goede nieuws: 

  U hebt meer ruimte dan u denkt om de gang van zaken ter discussie te stellen en gebruik te maken van het verbazingwekkende menselijke vermogen om te detecteren, te evalueren, te creëren en te zorgen. Veel landen hebben prestatiegerichte of beginselgerichte gezondheids- en veiligheidswetgeving. Dit betekent dat bepaalde vereisten duidelijk zijn gedefinieerd - zoals risicobeoordeling - maar hoe we aan deze vereisten voldoen is aan ons.

  Innovatieve risk assessments

  Als we de copy-paste mentaliteit bij het uitvoeren van risicobeoordelingen durven uitdagen, kunnen we met verrassende, nieuwe oplossingen komen: Ik heb een team samen hun werksituatie (inclusief gevaren en controles) zien schetsen op een vrachtwagen, of mensen plaatsten een liniaal op verschillende onderdelen van een machine om letselrisico's te visualiseren en te identificeren, of medewerkers gingen een dialoog aan om zich scenario's voor te stellen van wat er mis zou kunnen gaan.

  Het belangrijkste is dat ze persoonlijke en efficiënte manieren hebben gevonden hoe ze een goede risicobeoordeling uitgevoerd moet worden. In alle gevallen werden de oplossingen ter plaatse ontwikkeld en gaven de teams een groot gevoel van trots en saamhorigheid.

  Probeer deze ideeën niet te kopiëren, maar gebruik ze als inspiratie om saaie gezondheids- en veiligheidstaken aantrekkelijk te maken en de vaardigheden van mensen beter te benutten.

  Hoe word je een veiligheidsinnovator?

  Om een "veiligheidsinnovator" te worden, moeten we begrijpen dat de in het begin genoemde redenen om te kopiëren in plaats van te innoveren, kunnen worden overwonnen met nog betere methoden:

  Reden #1 tegen innovatie: We zijn bang om te falen.

  Als het om faalangst gaat, is het de kunst om klein te beginnen. Proeven doen met een klein team wanneer je iets nieuws probeert, is eenvoudiger goedgekeurd en gefinancierd te krijgen. Er is minder risico en het is gemakkelijker om te itereren, te evolueren, en de stekker eruit te trekken wanneer dat nodig is. Maar wat belangrijker is, klein beginnen en een manier vinden om te groeien stelt ons in staat een solide basis van bewijs op te bouwen voor nieuwe methoden en processen. Al snel zullen we meer steun krijgen voor nieuwe oplossingen dan wanneer we simpelweg de oplossingen van anderen kopiëren en plakken.

  Reden #2 tegen innovatie: Innoveren is vermoeiend.

  Vind de inspiratie en motivatie om de weg van de minste weerstand te negeren. Hoe? Managementgoeroe Tom Peters beweert dat de nummer één bron van innovatie "boze mensen" is. Dus kijk eens rond: Wat is disfunctioneel, verspillend, inefficiënt, en geeft je het gevoel dat de wereld anders zou kunnen zijn wanneer...

  Reden #3 tegen innovatie: Veiligheid draait om het veranderen van gedrag.

  Kweek empathie om onze focus op het veranderen van mensen te overwinnen. Empathie is ons vermogen om de wereld door de ogen van anderen te zien - te zien wat zij zien, te voelen wat zij voelen en dingen te ervaren zoals zij dat doen. Om dit te bereiken moeten we onze vooroordelen over hoe dingen zouden moeten zijn opzij zetten en nieuwsgierig worden naar hoe dingen zijn. Empathie stelt ons in staat te leren over de moeilijkheden en behoeften van mensen, en inzicht te krijgen in wat helpt en wat belemmert bij prestaties. Alleen door de redenen te begrijpen kunt u oplossingen vinden die werken voor uw medewerkers en werkomstandigheden. Door het personeel bij uw innovatieproces te betrekken, zorgt u ervoor dat uw ideeën vruchten afwerpen.

  Goede redenen om veiligheid innovatief te benaderen

  Kortom, met creativiteit kunnen arboprofessionals werkprocessen en procedures vormgeven die beter, menselijker en interessanter zijn. Dit vereist echter dat zij hun eigen wegen inslaan, hun eigen methoden van binnenuit ontwikkelen en ter plekke creëren.

  Als we ophouden naar anderen te kijken voor oplossingen, kunnen we onze ogen en oren richten op onze eigen bedrijven om te begrijpen wat er nodig is en eigen ideeën te ontwikkelen. Wanneer we ophouden naar boven en naar buiten te kijken voor goedkeuring of pogingen om ons te conformeren, en in plaats daarvan onze aandacht en waardering naar beneden en naar binnen richten, kunnen we de weg vrijmaken voor creatieve en onafhankelijke probleemoplossing.

  Daniel Hummerdal is hoofd innovatie bij WorkSafe Nieuw-Zeeland, de belangrijkste regelgevende instantie op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk. Als een van 's werelds toonaangevende deskundigen op het gebied van innovatie van veiligheid en gezondheid op het werk is hij nauw betrokken bij de ontwikkeling en implementatie van nieuwe concepten, zoals Safety-II en Safety Differently.

  Over de auteur

  X