Digitalisering

ISO-conformiteit: De weg naar meer kwaliteit, efficiëntie en winst

Profiteren van standaarden voor geoptimaliseerde productie-kwaliteit

7 minuten11/03/2023

Vaak worden ISO-certificeringen gezien als een extra financiële last, die gepaard gaat met hogere kosten en strengere kwaliteitscontroles, waardoor het budget voor productieprocessen onder druk kan komen te staan. Toch bieden ISO-certificeringen aanzienlijke voordelen. En vergis je niet, deze voordelen kunnen aanzienlijk bijdragen aan de omzet en verkoop van bedrijven.

ISO-normen spelen een cruciale rol in de industrie en minimaliseren fouten in het productieproces. Dit leidt tot een betere productkwaliteit en voortdurende verbeteringen in de productieprocedures. De voortdurende verfijning van zowel processen als productkwaliteit leidt tot kostenbesparingen. Met name de potentiële eliminatie van niet-conforme componenten voorkomt procesverstoringen.

ISO-conformiteit in de productie is verre van een financiële belemmering. Deze voorschriften fungeren als katalysator voor financiële groei en een betere concurrentiepositie in de productiesector. De verlaging van de kosten en de verbeterde operationele efficiëntie vergroten steevast de inkomstenstromen van fabrikanten. De levering van producten van hoge kwaliteit trekt vaak meer orders aan, wat resulteert in hogere verkoopcijfers.

Wat zijn de drie meest voorkomende ISO-certificeringen in de productiesector?

ISO-certificeringen worden niet toegekend door de ISO. Het certificeringsproces wordt uitgevoerd door externe organisaties door middel van meerdere audits.

Een kort overzicht van veelgebruikte ISO-normen voor de verwerkende industrie:

ISO 9001

ISO 9001 is de internationale gouden standaard voor kwaliteitsmanagementsystemen. Het biedt fabrikanten een gestructureerd kader om de productkwaliteit te verbeteren, processen te stroomlijnen en de klanttevredenheid te verhogen. De norm schrijft een systematische benadering van kwaliteitsmanagement voor, die kwaliteitscontrole, risicobeoordeling en voortdurende verbetering omvat. Fabrikanten die zich aan deze standaard houden, zijn beter in staat om potentiële fouten te identificeren en te beperken, wat resulteert in minder defecten en een hogere betrouwbaarheid van het product. Dit vergroot niet alleen het vertrouwen van de klant, maar verlaagt ook de operationele kosten die gepaard gaan met herbewerking en terugroepacties. ISO 9001 stimuleert klantgerichtheid door producten op één lijn te brengen met de verwachtingen, het concurrentievermogen te bevorderen en door te pleiten voor gegevensgestuurde besluitvorming. Dit stelt fabrikanten in staat om te groeien door middel van operationele uitmuntendheid, superieure productkwaliteit en groei in een concurrerende branche.

ISO 45001

ISO 45001 is een wereldwijd erkende norm die specifiek gericht is op beheersystemen voor gezondheid en veiligheid op het werk. Deze certificering biedt fabrikanten een uitgebreid kader voor het proactief identificeren, beperken en beheren van risico's met betrekking tot gezondheid en veiligheid op het werk. ISO 45001 geeft prioriteit aan het welzijn van werknemers en bezoekers en legt de nadruk op het voorkomen van werkgerelateerde letsels en ziekten. Door ISO 45001 na te leven, creëren fabrikanten veiligere werkomgevingen, verminderen ze het aantal ongevallen en stimuleren ze een cultuur van gezondheid en veiligheid. Dit beschermt hun personeel en verbetert de operationele efficiëntie. Het zorgt er ook voor dat de relevante regelgeving en normen in de productiesector worden nageleefd.

ISO 14001

Een algemeen erkende norm die specifiek gericht is op milieubeheersystemen is ISO 14001. Deze certificering biedt fabrikanten een gestructureerd kader om de milieueffecten van hun activiteiten proactief te identificeren, te beoordelen en te beperken. Door ISO 14001 na te leven, kunnen fabrikanten hun ecologische voetafdruk effectief verkleinen, hulpbronnen behouden en afvalproductie minimaliseren. Deze verplichting sluit aan bij duurzaamheidsdoelstellingen en zorgt er tegelijkertijd voor dat de relevante milieuregelgeving wordt nageleefd. ISO 14001 onderstreept het belang van verantwoordelijkheid voor het milieu en stimuleert duurzame productiepraktijken en positieve betrokkenheid bij belanghebbenden. Dit positioneert fabrikanten als milieubewust en sociaal verantwoordelijk.

Uitdagingen voor ISO-conformiteit

Specifieke ISO-normen hebben hun eigen unieke vereisten en overwegingen. Fabrikanten worden echter geconfronteerd met uitdagingen die alle certificeringen gemeen hebben. Het is bijvoorbeeld essentieel om het streven naar ISO-certificering in evenwicht te brengen met andere prioriteiten van de organisatie. Certificeringsinspanningen mogen de dagelijkse werkzaamheden en strategische initiatieven niet verstoren. Hier zijn andere gemeenschappelijke uitdagingen:

 

De complexiteit begrijpen

De complexiteit van ISO-normen vormt een andere universele uitdaging. Deze normen staan bekend om hun complexiteit en technische aard. Fabrikanten worstelen soms met de juiste interpretatie en implementatie van deze normen. 

Informatie over naleving komt vaak voor. Een duidelijk begrip van de specifieke vereisten is cruciaal voor een succesvolle certificering. Hiervoor kan het nodig zijn om te investeren in training of externe adviseurs in te schakelen om te helpen bij het implementatieproces.

Het behalen van een ISO-certificering gaat niet over één nacht ijs. Fabrikanten moeten realistische tijdschema's opstellen en verwachtingen managen met betrekking tot de duur van het proces.

Cultuurverandering
Het streven naar ISO-certificering vereist vaak een aanzienlijke transformatie binnen een organisatie. Er kunnen veranderingen in processen en cultuur nodig zijn. Deze transformatie kan op weerstand stuiten, zowel bij de werknemers als bij het management. Het is echter noodzakelijk om deze organisatieverandering effectief te managen. 

ISO-normen benadrukken een cultuur van voortdurende verbetering. Dit vereist dat fabrikanten hun processen voortdurend evalueren en verbeteren. Om deze mentaliteit vast te houden, is een proactieve aanpak nodig om verbeterpunten te identificeren en aan te pakken.

Iedereen moet participeren
Sommige standaarden hebben unieke of strenge eisen die misschien niet perfect aansluiten bij de bestaande processen van een organisatie. Aanpassing aan deze eisen is van fundamenteel belang voor een succesvol certificeringsproces. Dit vereist effectieve communicatie en betrokkenheid in de hele organisatie. Alle werknemers moeten de doelstellingen begrijpen en actief deelnemen. Dit is meestal een complexere onderneming in grotere organisaties.

Resources
De toewijzing van voldoende middelen is een typische zorg. Het nastreven van een ISO-certificering vereist een aanzienlijke inzet van tijd, personeel en financiële investeringen. Voor kleinere organisaties kan het een uitdaging zijn om deze middelen adequaat in te zetten. Het certificeringsproces zelf kan kostbaar zijn, omdat er audits moeten worden uitgevoerd door een certificeringsinstantie. Fabrikanten moeten budgetteren voor deze audit- en certificeringskosten, die kunnen variëren afhankelijk van de certificeringsnorm en de grootte van de organisatie.

Registratie
Documentatie en het bijhouden van gegevens zijn van fundamenteel belang voor ISO-certificering. Organisaties moeten uitgebreide documentatie en nauwgezette gegevens bijhouden om aan te tonen dat ze aan de eisen voldoen. Deze taak kan veel tijd in beslag nemen en vereist speciale inspanningen om de nauwkeurigheid en volledigheid te garanderen.

Consistentie in documentatie tussen verschillende afdelingen en functies is cruciaal voor certificering. Het kan lastig zijn om uniformiteit te handhaven en inconsistenties kunnen leiden tot misverstanden en mogelijke problemen met de naleving.

Geen van deze uitdagingen zou je van deze reis moeten weerhouden. Er bestaan oplossingen voor compliance in de productie.

De rol van geïntegreerde managementsystemen bij het behalen van ISO-certificering

Organisaties werken steeds vaker met een groot aantal managementsystemen. Naarmate de complexiteit van de vereisten toeneemt, is dit meestal niet langer gepast. Parallelle systemen leiden tot redundanties en overlappingen in uw processen en veroorzaken frustratie bij belanghebbenden en medewerkers. Een geïntegreerd managementsysteem (IMS) vergemakkelijkt de harmonisatie van vereisten uit meerdere systemen, bereikt door gecoördineerde, transversale regelgeving binnen een allesomvattend kader. Deze integratie maakt een samenhangende benadering van management mogelijk die efficiëntie en effectiviteit op meerdere gebieden bevordert.
Geïntegreerde beheersystemen (IMS) zijn essentieel bij het ondersteunen van fabrikanten op hun weg naar ISO-certificering.

Ze centraliseren gegevens en documentatie, stroomlijnen processen, bevorderen samenwerking en ondersteunen inspanningen op het gebied van naleving. Kortom, een goed IMS verbetert de operationele efficiëntie en transparantie - precies de eigenschappen waar ISO-auditors om vragen.

Lees hier meer over geïntegreerde managementsystemen.

Conclusie

Zie een Integrated Management System (IMS) als de bondgenoot van de fabrikant bij het streven naar ISO-certificering. Uw IMS kan het complexe landschap van naleving vereenvoudigen door processen te stroomlijnen, documentatie te centraliseren en samenwerking te bevorderen. Het geeft organisaties real-time inzichten, verbetert de efficiëntie en verlaagt de operationele kosten. 

Het gebruik van een IMS bevordert een cultuur van voortdurende verbetering, in lijn met de nadruk die ISO-normen leggen op uitmuntendheid. Door veelvoorkomende pijnpunten aan te pakken en proactief risicomanagement te ondersteunen, versnelt IMS de weg naar certificering. Dit zorgt ervoor dat organisaties niet alleen compliance bereiken, maar deze ook effectief handhaven in een dynamische omgeving.

Uiteindelijk dient uw IMS als een veelzijdige oplossing die niet alleen helpt bij ISO-certificering. Het zal uw organisatie ook transformeren door activiteiten te optimaliseren, transparantie te bevorderen en het streven naar uitmuntendheid te stimuleren.

X