Gevaarlijke stoffen

ISO 7010 symbolen: Hoe de internationale norm u kan helpen de juiste veiligheidssignalering te implementeren

Feiten over essentiële veiligheids-, verbods-, gebods, waarschuwings- en brandbeveiligingstekens

6 minuten09/01/2023

Van een zwart uitroepteken op een gele achtergrond tot een brandende lucifer met een streep erdoor en een witte brandblusser naast een laaiend vuur: symbolen die ons waarschuwen voor gevaren, handelingen verbieden of specifieke maatregelen aanbevelen zijn vaste prik op de werkplek en in het dagelijks leven. Al deze veiligheidstekens en -symbolen zijn geregeld in de ISO 7010-norm. Sinds de invoering ervan in 2012 is het gebruik van symbolen voor veiligheid en gezondheid op het werk internationaal gestandaardiseerd. ISO 7010 bevat eisen en normen voor het gebruik van veilige toestand-, verbods-, verplichte, waarschuwings- en brandbeveiligingsborden. In dit artikel schetsen we de belangrijkste aspecten van deze norm en geven we een overzicht van de symbolen die erin worden geregeld.

Introductie en ontwikkeling van ISO 7010

ISO 7010 werd voor het eerst gepubliceerd in 2012 door het Europees Comité voor Normalisatie (CEN). Sindsdien wordt ISO 7010 in de hele Europese Unie (EU) toegepast. Het uiterlijk en ontwerp van ISO 7010-symbolen is gebaseerd op ISO 3864, waarin de toegestane kleur en vorm van veiligheidssymbolen en -tekens nauwkeurig zijn vastgelegd. In totaal omvat de norm nu meer dan 150 verschillende symbolen die in verschillende situaties kunnen worden gebruikt en ondersteuning bieden voor elk veiligheidsbeheer op het werk.

ISO 7010 in vergelijking met de Amerikaanse norm ANSI Z535

Het equivalent van ISO 7010 in de VS is ANSI Z535, waarin ook veiligheidssymbolen en -tekens zijn vastgelegd. Hoewel ANSI Z535 in de EU niet bindend is, kan de toepassing van beide normen zinvol zijn - vooral voor bedrijven met internationale activiteiten en een personeelsbestand met werknemers uit verschillende landen en culturen.

Categorieën van ISO 7010-symbolen

De in ISO 7010 gedefinieerde symbolen zijn onderverdeeld in vijf categorieën: veiligheidssymbolen, verbodssymbolen, verplichte symbolen, waarschuwingstekens en brandbeveiligingssymbolen. De symbolen hebben betrekking op een groot aantal verschillende situaties en hebben verschillende toepassingen, vandaar dat de norm zoveel symbolen bevat. Om ervoor te zorgen dat veiligheidsmaatregelen op het werk effectief zijn en aan de wettelijke eisen voldoen, moeten de symbolen en tekens duidelijk worden gedefinieerd en bekend zijn bij managers en werknemers. Een meer gedetailleerde beschrijving van de categorieën en hun toepassingsgebieden kan het gebruik ervan verduidelijken:

 • Waarschuwings- en gevaarbord: Markeert gebieden met een specifiek gevaar
 • Verbodsbord: Verbiedt gevaarlijke handelingen of gedrag; in sommige gevallen gaat het om wettelijke verboden
 • Brandpreventieborden: Duidt maatregelen en/of toestellen of brandbestrijdingsmiddelen aan voor brandbeveiliging
 • Gebodsbord: Geeft voorschriften voor veilig gedrag of specifieke beschermende uitrusting of kleding
 • Eerstehulp borden: Markeert vlucht- en reddingsmiddelen, -inrichtingen en -routes

Categoriseren van ISO 7010-pictogrammen

Veel van de huidige veiligheidssymbolen zijn overgenomen uit eerdere versies van de norm. Alle wijzigingen die zijn aangebracht, worden vermeld wanneer er herzieningen worden gepubliceerd. Deze herzieningen behouden het fundamentele ontwerp van het pictogram en omvatten in de meeste gevallen het stileren, vereenvoudigen of wijzigen van de illustraties. Symbolen krijgen een identificatieletter en verschillen in vorm en kleur, afhankelijk van hun toepassingsgebied.

Waarschuwings- & gevaarsborden

 • Field of application: Marking hazardous areas
 • Identification letter (ISO 7010): W
 • Colors: Signal yellow, signal black
 • Shape: Triangular
 • Common examples: General warning sign (ISO 7010-W001), Electricity hazard (ISO 7010-W012)
 • Toepassingsgebied: Markeren van gevaarlijke gebieden
 • Identificatieletter (ISO 7010): W
 • Kleuren: Signaal geel, signaal zwart
 • Vorm: Driehoekig
 • Voorbeelden: Algemeen waarschuwingsbord (ISO 7010-W001), Elektriciteitsgevaar (ISO 7010-W012)

Verbodsborden

 • Toepassingsgebied: Duidt op verboden handelingen
 • Identificatieletter (ISO 7010):P
 • Kleuren:  Signaal rood, signaal wit
 • Vorm: Rond
 • Voorbeelden: Algemeen verbodsbord (ISO 7010-P001), Geen open vuur (ISO 7010-P003)

Brandpreventie borden

 • Toepassingsgebied:   Geeft brandbestrijdingsmiddelen aan
 • Identificatieletter (ISO 7010):F
 • Kleuren:  Signaal rood, signaal wit
 • Vorm:  Vierkant
 • Voorbeeld:  Brandblusser (ISO 7010-F001)

Gebodsborden

 • Toepassingsgebied: Geeft de vereiste beveiligingen aan
 • Identificatieletter (ISO 7010): M
 • Kleuren:  Signaalblauw, signaalwit
 • Vorm: Rond
 • Bekende voorbeelden: Draag hoofdbescherming (ISO 7010-M014), Draag een masker (ISO 7010-M016)

Eerstehulpborden

 • Toepassingsgebied: Markeringen vlucht- en reddingsmiddelen
 • Identificatieletter (ISO 7010): E
 • Kleuren: Signaalgroen, signaalwit
 • Vorm: Vierkant/rechthoekig
 • Voorbeelden: Veiligheidsdouche (ISO 7010-E012), nooduitgang (ISO 7010-E001)

Uitzonderingen en verlichting

Er zijn enkele uitzonderingen op de algemene categorisering van ISO 7010-symbolen. Zo kunnen veiligheidssymbolen rechthoekig zijn in plaats van vierkant als ze een pijl bevatten die een richting aangeeft. Dit is vaak het geval voor veiligheidsborden die boven deuren zijn aangebracht, waarbij de pijl de weg wijst naar de dichtstbijzijnde vluchtroute of uitgang. Bovendien moeten borden voor brandbeveiliging en eerste hulp voorzien zijn van elektrische noodverlichting of gemaakt zijn van fotoluminescente materialen, zodat zij in het donker en in situaties met beperkt zicht duidelijk zichtbaar zijn. symbolen hebben meestal niet hun aangewezen kleur wanneer zij in het donker oplichten - maar hun vorm en betekenis blijven goed zichtbaar.

Samenvatting

ISO 7010 is de belangrijkste internationale norm voor veiligheidssignalering. De norm bevat gestandaardiseerde eisen voor de grafische uitvoering van diverse veiligheidsinstructies en -tekens, met name in Europa. De norm is stevig verankerd in de werkwereld, dus bedrijven moeten ervoor zorgen dat ze de juiste actie ondernemen wanneer er herzieningen worden uitgebracht en hun veiligheidssignalering en werkinstructies dienovereenkomstig aanpassen. Hierbij kunnen bedrijven vertrouwen op hoogwaardige HSEQ-software om een overzicht van de norm te behouden, het gebruik van symbolen te beheren, de borden up-to-date te houden en ervoor te zorgen dat al deze borden gemakkelijk toegankelijk zijn voor degenen die ze nodig hebben.

X