Bedrijfsvoorschriften voor gevaarlijke stoffen

Met de Quentic-softwaremodule Gevaarlijke stoffen

Bedrijfsvoorschriften voor het gebruiken van gevaarlijke stoffen.

Zo gemakkelijk is dat met Quentic!

Algemene voorschriften opstellen

 • Per gevaarlijke stof een algemeen geldend bedrijfsvoorschrift opslaan 
 • Volledige informatie over veiligheidsmaatregelen, risico's, verlening van eerste hulp en afvoer 
 • Selecteer gemakkelijk vewijsregels en pictogrammen volgens GHS/CLP of de internationale norm ISO 7010:2019 uit een gecentraliseerde pool
 • Bedrijfsvoorschriften specifiek aan de verschillende werkplekken en activiteiten aanpassen 
 • Snelle procedure: algemene bedrijfsvoorschriften dienen als sjablonen en hoeven alleen nog aangepast te worden 
 • Overige vereenvoudigingen op basis van sjablonen en gecombineerde bedrijfsvoorschriften

Sectorspecifieke voorschriften opstellen

Documenten uitgeven en verspreiden

 • Bedrijfsvoorschriften als kant-en-klare documenten voor affiches en voor verspreiding aanmaken 
 • Uitgifte per muisklik
 • Werknemers die ten aanzien van het toepassingsgebied een bedrijfsvoorschrift zouden moeten hebben, ontvangen de informatie automatisch in hun persoonlijke overzicht
 • Indien gewenst kan Quentic helpen herinneren aan het hernieuwd behandelen van de documenten 
 • Revisies van de bedrijfsvoorschriften uitvoeren en protocolleren 
 • Informatie over de wijziging van een algemeen bedrijfsvoorschrift wordt automatisch aan de verantwoordelijke persoon/personen voor alle daaraan gerelateerde, sectorspecifieke bedrijfsvoorschriften doorgegeven

Regelmatige actualisaties borgen


Van risicobeoordeling naar bedrijfsvoorschriften

Met de module Gevaarlijke stoffen kunnen niet alleen bedrijfsvoorschriften maar ook risicobeoordelingen worden weergegeven. De clou daarbij is: u kunt de bedrijfsvoorschriften met slechts één klik direct afleiden uit de risicobeoordeling, als gevolg waarvan u ook gegevens over specifieke activiteiten en veiligheidsmaatregelen hebt.

Bedrijfsvoorschriften voor werkmiddelen

Alle bedrijfsvoorschriften buiten het beheer van gevaarlijke stoffen kunt u uitvoeren met de Quentic-module Health & Safety.

De belangrijkste functies in een overzicht

Functies van de Quentic-module Gevaarlijke stoffen

Inventarisatie van gevaarlijke stoffen met systeem

Maak met Quentic een inventarisatie van uw gevaarlijke stoffen om systematisch te voldoen aan uw documentatieverplichtingen en om een veelomvattend overzicht te krijgen. U kunt direct alle gewenste informatie over het gebruik van gevaarlijke stoffen vinden en direct de vereiste markeringen toepassen. Quentic wijst automatisch beschermende controle- en vrijgaveprocessen volledig afhankelijk van de geselecteerde nationale of internationale normen.

Meer informatie

Veiligheidsinformatiebladen overzichtelijk beheren

Veiligheidsinformatiebladen (VIB's) zijn voor gebruikers van chemische stoffen essentieel om de stofeigenschappen en de risico's bij de toepassingen te kunnen bepalen. Het is daarom uiterst belangrijk om de aan de veiligheid gerelateerde informatie te allen tijde actueel te houden. Dat is precies waar onze software Quentic u bij kan helpen. Bovendien biedt het u tegelijkertijd het hoogste comfort bij de archivering van de VIB's, versiecontrole en nabestelling.

Meer informatie

Risicobeoordelingen voor gevaarlijke stoffen

De voorgeschreven risicobeoordelingen voor activiteiten met gevaarlijke stoffen kunt u heel eenvoudig opstellen in Quentic. Bepaal en beoordeel het betreffende risico en controleer of een alternatief voor de gevaarlijke stof mogelijk is. Het toekennen van veiligheidsmaatregelen verloopt automatisch en volgt een beproefde standaard.

Meer informatie

Transport van gevaarlijke goederen op de juiste koers

Quentic biedt u ook de passende oplossing voor het beheer van gevaarlijke goederen. Maak gebruik van de centrale index van gevaarlijke goederen als hulpzame referentie bij de weergave van uw transport van gevaarlijke goederen op de weg, via het spoor en op het water. Geautomatiseerde onderzoeken over de toelaatbaarheid geven u de nodige controle. De voorgeschreven transportdocumenten zijn vervolgens slechts één muisklik van u verwijderd!

Meer informatie

Blootstelling aan gevaarlijke stoffen zorgvuldig documenteren

Werknemers die op de werkplek worden blootgesteld aan CMR-stoffen - gevaarlijke stoffen met carcinogene, mutagene of hormoonontregelende eigenschappen - kunnen worden belast met bijzondere gezondheidsrisico's. Op basis hiervan dient elke vorm van blootstelling nauwkeurig geregistreerd te worden. Dankzij Quentic hebt u hiervoor een systematische procedure ter beschikking dat van toepassing is op alle werknemers.

Meer informatie
Quentic Demo

Ervaar Quentic live op uw scherm.

Nu aanvragen

"Wij hebben een haalbare oplossing gevonden voor ons beheer van gevaarlijke stoffen, die zowel de oude als de nieuwe verordening inzake gevaarlijke stoffen perfect ondersteunt. Onze gevaarlijke stoffen worden nu centraal geregistreerd in Quentic en de gegevens zijn altijd toegankelijk voor alle geautoriseerde personen".

X