Milieu & duurzaamheid

Video: Quentic Sustainability

Uw snelle en eenvoudige introductie in de module Sustainability

Efficiënt vormgegeven rapportage van indicatoren

Met Quentic Sustainability kunt u de sociale, ecologische en economische actie-gebieden van uw bedrijf beoordelen en een basis leggen voor de communicatie met belanghebbenden. Koppel alle betrokkenen via een gemeenschappelijk platform om de uitwisseling van informatie en de samenwerking te verbeteren. Bundel de basisge-gevens van de afzonderlijke divisies.

Inhoud

  • Definitie van duurzaamheidsindicatoren

  • Gestandaardiseerde indicatorcatalogi, bijv. naar GRI

  • Overzichtelijk verslagschema

  • Automatische berekening complexe kengetallen

  • Meerdere opties voor het valideren van gegevens

  • Uitgebreide evaluaties voor alle indicatoren

"We hebben een solide basis gelegd voor het rapporteren van alle ecologische aspecten op het gebied van duurzaamheid door het implementeren van een gecentraliseerd systeem. Voor het invoeren, controleren en evalueren van de gegevens zijn beduidend minder inspanningen nodig, omdat heel veel processtappen met behulp van Quentic konden worden geautomatiseerd."

Markus Schönberger, teamleider Sustainability Controlling, Voith GmbH & Co. KGaA

Andere onderwerpen

Milieu & duurzaamheid

ESG criteria en reporting

Duurzame productie wordt steeds belangrijker - zowel voor het milieu als voor het ondernemingsbestuur en de samenleving. ESG is een holistische benadering om bedrijven te helpen verantwoord te handelen.

Vakbijdrage lezen
Milieu & duurzaamheid, Arbeidsveiligheid

Voith GmbH & Co. KGaA

Hoe kan milieu- en grondstoffenmanagement op efficiënte wijze in alle vestigingen over de  hele wereld gewaarborgd worden? Het wereldwijd actieve technologiebedrijf Voith slaagt er sinds 2011 samen met Quentic in.

Succesverhaal lezen

Quentic Demo

Wilt u Quentic gratis en vrijblijvend testen? Leer de software en alle voordelen kennen.

Demo aanvragen

X