Inrichtingenkadaster op afroep

Met de Quentic-softwaremodule Legal compliance

Vergunningsplichtige inrichtingen en machines registreert u eenvoudig in het inrichtingenkadaster van Quentic. Afhankelijk van het type inrichting hebt u de beschikking over specifieke beschrijvingsvelden. Dankzij de slimme koppeling aan overige vakgerelateerde informatie ontvangt u snel een volledige inventarisatie die u via de verslag- en exportfuncties ook extern kunt verzenden.

Een inrichtingenkadaster maken.

Zo gemakkelijk is dat met Quentic!

Inrichtingen registreren

 • Inrichtingen, machines en bedrijfsmiddelen gestructureerd weergeven 
 • Overzicht van alle vergunningen en bescheiden, inclusief de geldigheid daarvan 
 • Automatische weergave van uitgevoerde en geplande controles van inrichtingen 
 • Specifieke wettelijke normen per inrichting aflezen
 • Informatie over het vermogen van stroom, warmte en kou opslaan 
 • Maximale nominale vermogen, jaarverbruik en belasting met elkaar vergelijken
 • Evaluatie van de totale waarde flexibel op basis van standplaatsen en bedrijfsdivisies

Vermogenswaarden bepalen

Gegevens documenteren

 • Inrichtingen voor de omgang met watervervuilende stoffen correct classificeren 
 • Uitgebreide informatie over gebruikte gevaarlijke stoffen - per koppeling - integreren 
 • Bijbehorende risicobeoordelingen en bedrijfsinstructies uit het beheer van gevaarlijke stoffen koppelen
 • Optionele details over de afdrukapparatuur aan het inrichtingenkadaster toevoegen
 • Specifieke gegevens, bijv. over de maximale druk, testdruk, minimale en maximale temperaturen 
 • Beschrijvingen van buisleidingen per apparaatklasse, drukniveau, isolering enz.

Details over drukapparatuur registreren


Standplaatseenheden, werkmiddelen en inrichtingen

In het Quentic Core kunt u de centrale structuren van uw onderneming weergeven om deze in de Quentic-vakmodules praktisch nogmaals te gebruiken. Bij het opstellen van uw inrichtingenkadaster kunt u daardoor eenvoudig verwijzen naar reeds verzamelde standplaatseenheden en werkmiddelen. Dat bespaart tijd, voorkomt dubbele gegevensverzameling en het verhoogt de kwaliteit van de gegevens.

Aan alle controles van de inrichtingen gedacht?

Ook voor het technisch testen van uw inrichtingen biedt Quentic u talrijke functies.

Test Quentic 14 dagen gratis

"De invoering van Quentic was voor ons van groot strategisch en operationeel belang. Het systeem maakt het werk voor alle betrokkenen eenvoudiger. Bovendien bevorderen wij op deze manier de transparante weergave van onze processen, geheel volgens de regels van de overheid."