Technische onderzoeken en onderhoudswerkzaamheden

Met de Quentic-softwaremodule Legal compliance

Goed opgesteld voor alle onderzoeken.

Zo gemakkelijk is dat met Quentic!

Behoefte bepalen

 • In een overzichtelijk keuringsschema identificeert u alle noodzakelijke technische onderzoeken
 • Het schema wordt automatisch opgesteld op basis van uw regels voor het betreffende onderzoek, die u bijv. laat afleiden uit wettelijke vereisten of de vergunningsvoorwaarden
 • Individuele vastlegging van herhalingscycli, per soort onderzoek
 • Automatische e-mailberichten ter herinnering aan aanstaande onderzoeken
 • Gegevens uit het keuringsschema voor het voorbereiden van de agenda met slechts een muisklik overnemen
 • Onderzoeksleider en deelnemers via de e-mail informeren
 • Werkmiddelen, machines en inrichtingen als te onderzoeken objecten integreren
 • Verzamelde onderzoeken voor soortgelijke objecten praktisch uitvoeren

Onderzoeken plannen en uitvoeren

Resultaten borgen

 • Exact resultatenprotocol per te onderzoeken object 
 • Naadloos follow-upmaatregelen treffen, bijv. voor technische omstellingen of reparaties 
 • Onderzoeksresultaten en geldigheid worden automatisch bij de planning voor volgende onderzoeken meegenomen
 • Verzamelde of individuele berichten opstellen voor het doorzenden, per muisklik 
 • Eigen modelverslagen gebruiken 
 • Intelligente documentsturing, incl. versiebeheer en regulering van de toegankelijkheid

Onderzoeksverslagen opstellen


Uw plan naar eigen keuze

Quentic kenmerkt zich ook door het handzame keuringsschema en de bijzondere flexibiliteit daarvan: u kunt naar keuze verschillende weergaven van de planning gebruiken om ingevoerde onderzoeken bijv. op basis van standplaats in te delen of om de dringendheid van de maatregel op basis van gekleurde velden af te lezen.

De belangrijkste functies in een overzicht

Functies van de Quentic-module Legal Compliance

Wettelijk kadaster up-to-date

Laat u door Quentic ondersteunen om bij het voldoen aan de door u te nemen maatregelen goed zicht te houden op de teksten inzake arbeids- en milieuwetgeving. Het wettelijk kadaster van Quentic met gestructureerde opbouw als ook praktische bijwerkingsfuncties zorgt voor een doorlopend onderhoud van de wettelijke gegevens en versterkt uw EHS-naleving.

Meer informatie

Inrichtingenkadaster op afroep

Vergunningsplichtige inrichtingen en machines registreert u eenvoudig in het inrichtingenkadaster van Quentic. Afhankelijk van het type inrichting hebt u de beschikking over specifieke beschrijvingsvelden. Dankzij de slimme koppeling aan overige vakgerelateerde informatie ontvangt u snel een volledige inventarisatie die u via de verslag- en exportfuncties ook extern kunt verzenden.

Meer informatie

Vergunningen en kennisgevingen efficiënt afhandelen

Wilt u een nieuwe inrichting in bedrijf stellen of bestaande inrichtingen veranderen, dan dient u in het algemeen de administratieve vergunningen aan te vragen om afdoende arbeidsveiligheid en milieubescherming te garanderen. Met Quentic zult u inzake alle vergunningsprocedures het overzicht behouden en volledig inzicht hebben in het indienen van de aanvraag, de onderzoeksprocedures, de documentatie van de resultaten en het omstellen van de installatie.

Meer informatie
Quentic Demo

Ervaar Quentic live op uw scherm.

Nu aanvragen

"De invoering van Quentic was voor ons van groot strategisch en operationeel belang. Het systeem maakt het werk voor alle betrokkenen eenvoudiger. Bovendien bevorderen wij op deze manier de transparante weergave van onze processen, geheel volgens de regels van de overheid."

X