Vergunningen en kennisgevingen efficiënt afhandelen

Met de Quentic-softwaremodule Legal compliance

Een vergunningsprocedure begeleiden.

Zo gemakkelijk is dat met Quentic!

Vergunningsprojecten documenteren

 • Uitstaande en verkregen vergunningen systematisch registreren 
 • Wettelijke vereisten per geval verduidelijken 
 • Daarvoor bevoegde autoriteiten inclusief adressen centraal beheren en per muisklik in de vergunningsprocedures opnemen
 • Vergunningsprocedures in afzonderlijke fases onderverdelen 
 • Individuele handelingen en gemaakte afspraken naadloos registreren 
 • Snel overzicht van de actuele stand van zaken inzake lopende procedures 
 • Overhandigde en ontvangen documenten traceerbaar opslaan

Procedures weergeven

Resultaten en voorwaarden vaststellen

 • Opgestelde bescheiden registreren 
 • Tijdelijke geldigheid documenteren en vóór de afloop automatische herinneringen ontvangen
 • Voorwaarden en aanvullende bepalingen weergeven
 • Regelmatige controles van inrichtingen definiëren 
 • Overige follow-up maatregelen afhankelijk van de vereisten en voorwaarden activeren 
 • Overzicht van reeds doorgevoerde controles van inrichtingen ontvangen

Maatregelen en onderzoeken afleiden


Goede timing: het herinneringsbeheer

Als optie kan Quentic als er belangrijke vergunningsfases aankomen ook automatische herinneringen versturen, op een manier die u zelf wilt. Ontvang bijv. een e-mailbericht met een herinnering op de dag vóór een afspraak. Voor kennisgevingen en aflopende vergunningen kunt u herinneringen echter ook op de lange termijn inplannen, zodat u voldoende tijd hebt voor een nieuwe aanvraag en externe bewerking.

Onderzoeksmaatregelen doorvoeren

Als aan een vergunning controles van een inrichting zijn verbonden, kunt u dat ook praktisch organiseren met Quentic.

De belangrijkste functies in een overzicht

Functies van de Quentic-module Legal Compliance

Wettelijk kadaster up-to-date

Laat u door Quentic ondersteunen om bij het voldoen aan de door u te nemen maatregelen goed zicht te houden op de teksten inzake arbeids- en milieuwetgeving. Het wettelijk kadaster van Quentic met gestructureerde opbouw als ook praktische bijwerkingsfuncties zorgt voor een doorlopend onderhoud van de wettelijke gegevens en versterkt uw EHS-naleving.

Meer informatie

Inrichtingenkadaster op afroep

Vergunningsplichtige inrichtingen en machines registreert u eenvoudig in het inrichtingenkadaster van Quentic. Afhankelijk van het type inrichting hebt u de beschikking over specifieke beschrijvingsvelden. Dankzij de slimme koppeling aan overige vakgerelateerde informatie ontvangt u snel een volledige inventarisatie die u via de verslag- en exportfuncties ook extern kunt verzenden.

Meer informatie

Technische onderzoeken en onderhoudswerkzaamheden

Technische onderzoeken en onderhoud van de bedrijfsinrichting en arbeidsmiddelen organiseert u met Quentic volledig en conform de geldende termijnen. Het keuringsschema toont u dagelijks wanneer welke onderzoeken staan gepland en gaat direct door naar de voorbereiding van de agenda. Alle onderzoeksresultaten worden overzichtelijk behouden en vervolgens automatisch ingevoerd in de verdere onderzoeksplanning.

Meer informatie
Quentic Demo

Ervaar Quentic live op uw scherm.

Nu aanvragen

"De invoering van Quentic was voor ons van groot strategisch en operationeel belang. Het systeem maakt het werk voor alle betrokkenen eenvoudiger. Bovendien bevorderen wij op deze manier de transparante weergave van onze processen, geheel volgens de regels van de overheid."

X