Wettelijk kadaster up-to-date

Met de Quentic-softwaremodule Legal compliance

Laat u door Quentic ondersteunen om bij het voldoen aan de door u te nemen maatregelen goed zicht te houden op de teksten inzake arbeids- en milieuwetgeving. Het wettelijk kadaster van Quentic met gestructureerde opbouw als ook praktische bijwerkingsfuncties zorgt voor een doorlopend onderhoud van de wettelijke gegevens en versterkt uw EHS-naleving.

Een volledig en actueel wettelijk kadaster.

Zo gemakkelijk is dat met Quentic!

Juridisch kadaster opstellen

 • Toepasselijke rechtsnormen met hun kerninhoud centraal opslaan 
 • Klassering conform toepassingsgebieden en onderwerpen 
 • Toekenning van verantwoordelijke functies voor een eenduidige verdeling van het onderhoud van de inhoud 
 • Brongegevens beheren en koppelingen naar bronnen gereedzetten
 • Maatregelen voor afzonderlijke bedrijfsdivisies afleiden 
 • Op basis van records heldere relaties leggen tussen elke wettelijke norm en de daarbij behorende wettelijke plichten 
 • Weergave van de status en de ingedeelde prioriteiten voor de handelingen maken de implementatie van de wettelijke vereisten eenvoudiger

Wettelijke plichten opstellen

Rechtsrevisies organiseren

 • Automatische kennisgeving over gerealiseerde rechtswijzigingen 
 • Herinneringen aan rechtsrevisies na gedefinieerde cyclus 
 • Invoeren in het wettelijke register praktisch op basis van de laatste wijzigingen op de laatste revisies filteren 
 • Doorgevoerde revisies van rechtsnormen en wettelijke plichten inclusief resultaten aantoonbaar documenteren
 • Koppelingen met externe juridische databases gebruiken 
 • Met Quentic door volledige regelgevende teksten navigeren en inhoudelijke wijzigingen eenvoudig in het eigen wettelijk kadaster overnemen 
 • Informatie over de actualisering met een druk op de knop doorsturen aan alle verantwoordelijke personen voor de afgeleide wettelijke plichten

Actualiseringen uitvoeren


Inclusief het onderhouden van het wettelijk kadaster

Quentic stelt alle tools voor u beschikbaar die u voor het opbouwen van uw wettelijk kadaster nodig hebt. Als u bovendien wenst dat het onderhouden van de wettelijke inhoud in professionele handen is, hebben wij hier ook een uitstekende oplossing voor u. Het Quentic-partnerprogramma geeft u informatie over de passende specialisten op het gebied van wettelijke naleving voor uw rechtsregister.

Vakkundige ondersteuning voor uw wettelijk kadaster

Het Quentic-partnerprogramma koppelt Quentic aan gevestigd professioneel advies op het gebied van wettelijke naleving.

Test Quentic 14 dagen gratis

Whitepaper Contractor Safety Management

Wanneer medewerkers van externe bedrijven in uw bedrijf werkzaam zijn, is uw bedrijf aansprakelijk voor de gezondheid en veiligheid. Lees hier hoe een veiligheidsmanagementsysteem de veiligheidsrisico’s van externe bedrijven minimaliseert.

"De invoering van Quentic was voor ons van groot strategisch en operationeel belang. Het systeem maakt het werk voor alle betrokkenen eenvoudiger. Bovendien bevorderen wij op deze manier de transparante weergave van onze processen, geheel volgens de regels van de overheid."