Aansprekende trainingsinhoud

Met de Quentic-softwaremodule Online instructies

Online instructies onderscheiden zich in de vorm van e-learning door hun flexibele vormgeving. Naast gefundeerde inhoud waarin alle belangrijke aspecten van een thema ter sprake komen, speelt de opzet en wijze van presenteren een belangrijke rol in de verhoging van de motivatie en het effect van het leren zelf. Met Quentic beschikt u over alle mogelijkheden om uitgebreide gegevensstandaarden te koppelen en multimedia-trainingsbladen ter beschikking te stellen.

Trainingsinhoud in optima forma.

Zo gemakkelijk is dat met Quentic!

Beschikbaar inhoudelijk materiaal overnemen

 • Beschikbare documenten als zelfstandige trainingen koppelen 
 • Kant-en-klare diapresentaties, bijv. uit MS PowerPoint, verzameld als zipbestand importeren 
 • Volledige koppeling van SCORM-inhoud inclusief alle interactieve elementen van de gangbare e-learning-norm
 • Nieuwe leereenheden met Quentic samenstellen
 • Het embedden van afbeeldingen (alle gangbare formaten) en video's (mp4) voor multimedia-leerervaringen 
 • Aanvullende tekstaanwijzingen integreren

Eigen inhoudelijk materiaal samenstellen

Begripsvragen formuleren

 • Optionele studievoortgangschecks met individuele inhoud
 • Actuele vragen en antwoorden gemakkelijk als CSV- of Excel-bestand importeren 
 • Controlevragen, vast onderdeel van SCORM-inhoud, worden automatisch aan de evaluaties in Quentic gekoppeld
 • Duidelijke toewijzing van verantwoordelijkheden voor het onderhoud van de online trainingen 
 • Vastgelegde reviewcycli zorgen voor tijdige herinneringen 
 • Overzichtelijk protocolleren van resultaten van reviews en inhoudelijke wijzigingen ongecompliceerd implementeren

Inhoudelijk materiaal regelmatig controleren


Deskundig en actueel: de inhoud van onze trainingen voor u

Hebt u nog trainingsinhoud nodig voor uw HSE-thema's? Kies uit onze pool aan kant-en-klare trainingen die reiken van brandveiligheid via de juiste PBM en het veilig omgaan met gevaarlijke stoffen tot gezond werken op je kantoorwerkplek. Mocht het gewenste thema er niet tussen zitten, dan stellen wij samen met onze specialisten graag aanvullende trainingsinhoud voor u samen.

Kant-en-klare trainingsinhoud in Quentic

Wij stellen u graag complete trainingsinhoud ter beschikking. Er is volop keuze aan thema's.

Whitepaper Contractor Safety Management

Wanneer medewerkers van externe bedrijven in uw bedrijf werkzaam zijn, is uw bedrijf aansprakelijk voor de gezondheid en veiligheid. Lees hier hoe een veiligheidsmanagementsysteem de veiligheidsrisico’s van externe bedrijven minimaliseert.

Wilt u Quentic gratis en vrijblijvend testen?

Leer de software en zijn voordelen kennen.

"Quentic: Minder belasting. Meer kwaliteit."