Procesdiagrammen: overzichtelijk en interactief

Met de Quentic-softwaremodule Processen

Maak een procesdiagram.

Zo gemakkelijk is dat met Quentic!

Proceselementen selecteren

 • Symboliek volgens gangbare standaard van uitgebreide gebeurtenisgestuurde procesketens (Event-Driven Process Chain (EPC)) 
 • Eenvoudige plaatsing van alle elementen met drag & drop 
 • Gebeurtenissen en functies alsook verantwoordelijke organisatorische eenheden en functies afbeelden 
 • Documenten, tools en gegevensobjecten aangeven die bij gegevensomzetting moeten worden toegepast
 • Proceselementen met koppelingen en vertakkingen (connectoren AND, OR, XOR) met elkaar verbinden en processen registreren 
 • Intelligente grafische vormgeving levert aanschouwelijke stroomdiagrammen op aanvraag 
 • Achteraf uitbreiden van diagrammen is gemakkelijk en flexibel

Samenhangen opzetten

Objecten koppelen

 • Delen van ieder procesdiagram kunnen worden gekoppeld aan functies en records uit Quentic
 • Toont directe samenhang tussen processtappen en verantwoordelijken
 • Maakt het mogelijk bij iedere processtap in Quentic direct het juiste takenbereik op te roepen en benodigde documenten gelijk te openen
 • Procesdiagram met één druk op de knop als pdf vervaardigen 
 • Geregelde vrijgaveprocedure met overzichtelijk versiebeheer 
 • Na vrijgave volgt automatisch ter beschikking stellen aan medewerkers hetgeen interactief toepassen van de diagrammen om processtappen direct om te zetten mogelijk maakt

Kant-en-klare grafiek ter beschikking stellen


Een keer opslaan, meervoudig verdelen

Als u een procesdiagram als pdf aanmaakt, wordt dit, net als andere verslagen, automatisch in het centrale documentbeheer van Quentic opgeslagen. Dit heeft als voordeel dat alle belangrijke HSE- en CSR-documenten in het systeem zijn verzameld en dat van hieruit per koppeling diverse bedrijfsgebieden parallel ter beschikking kunnen worden gesteld.

Vrijgave en versiebeheer

Aan controle en doorontwikkeling van uw procesgrafieken is met Quentic eveneens gedacht.

De belangrijkste functies in een overzicht

Functies van de Quentic-module Processen

Procesvormgeving volgens de hoogste standaard

Hoe complexer bedrijfsprocessen zijn en hoe meer personen daarin een actieve rol spelen, des te belangrijker zijn precies op elkaar afgestemde procedures. Creëer voor iedere procesplanning resp. vormgeving gemeenschappelijke standaarden voor elke betrokkene. Quentic levert hiervoor de passende tool en zorgt reeds bij de procesvormgeving zelf voor heldere systematiek.

Meer informatie

Alle processen in een oogopslag

U kunt met Quentic naast afzonderlijke bedrijfsprocessen ook gehele procesoverzichten afbeelden om de wisselwerkingen tussen diverse processen te verduidelijken. De praktische Procesverkenner zorgt ervoor dat iedere medewerker doelgericht door alle proceseisen kan navigeren en naar behoefte van een globaal overzicht kan overschakelen naar details op het niveau van een enkele processtap.

Meer informatie

Procesverwerking conform criteria

Het procesbeheer van Quentic ondersteunt u bij de vormgeving en visualisering van processen. Stel duidelijke instructies voor handelwijzen op waarmee uw medewerkers hun taken volgens uw specificaties op gebied van wettelijke naleving kunnen uitvoeren. En dat is nog niet alles: de procesdiagrammen kunnen interactief worden gebruikt en maken het zo nog gemakkelijker voor de gebruiker om de gedefinieerde stappen direct in concrete handelingen om te zetten.

Meer informatie
Quentic Demo

Ervaar Quentic live op uw scherm.

Nu aanvragen

"In één oogopslag ziet u welke manager deel uitmaakt van welk proces en om welke documenten het gaat. Deze functie is zeer nuttig in ons dagelijks werk".

X