Procesdiagrammen: overzichtelijk en interactief

Met de Quentic-softwaremodule Processen

Als een proces inhoudelijk is gedefinieerd, dan zorgt een heldere visualisering ervoor dat de vereiste handelingen snel en duidelijk zijn af te lezen. De toepassing van gestandaardiseerde afbeeldingen verhoogt de zeggingskracht en zorgt voor een efficiënte notering. Quentic volgt het EPC-model en maakt de intuïtieve creatie van foutloze procesdiagrammen mogelijk, die door de gebruikers interactief kunnen worden toegepast.

Maak een procesdiagram.

Zo gemakkelijk is dat met Quentic!

Proceselementen selecteren

 • Symboliek volgens gangbare standaard van uitgebreide gebeurtenisgestuurde procesketens (Event-Driven Process Chain (EPC)) 
 • Eenvoudige plaatsing van alle elementen met drag & drop 
 • Gebeurtenissen en functies alsook verantwoordelijke organisatorische eenheden en functies afbeelden 
 • Documenten, tools en gegevensobjecten aangeven die bij gegevensomzetting moeten worden toegepast
 • Proceselementen met koppelingen en vertakkingen (connectoren AND, OR, XOR) met elkaar verbinden en processen registreren 
 • Intelligente grafische vormgeving levert aanschouwelijke stroomdiagrammen op aanvraag 
 • Achteraf uitbreiden van diagrammen is gemakkelijk en flexibel

Samenhangen opzetten

Objecten koppelen

 • Delen van ieder procesdiagram kunnen worden gekoppeld aan functies en records uit Quentic
 • Toont directe samenhang tussen processtappen en verantwoordelijken
 • Maakt het mogelijk bij iedere processtap in Quentic direct het juiste takenbereik op te roepen en benodigde documenten gelijk te openen
 • Procesdiagram met één druk op de knop als pdf vervaardigen 
 • Geregelde vrijgaveprocedure met overzichtelijk versiebeheer 
 • Na vrijgave volgt automatisch ter beschikking stellen aan medewerkers hetgeen interactief toepassen van de diagrammen om processtappen direct om te zetten mogelijk maakt

Kant-en-klare grafiek ter beschikking stellen


Een keer opslaan, meervoudig verdelen

Als u een procesdiagram als pdf aanmaakt, wordt dit, net als andere verslagen, automatisch in het centrale documentbeheer van Quentic opgeslagen. Dit heeft als voordeel dat alle belangrijke HSE- en CSR-documenten in het systeem zijn verzameld en dat van hieruit per koppeling diverse bedrijfsgebieden parallel ter beschikking kunnen worden gesteld.

Vrijgave en versiebeheer

Aan controle en doorontwikkeling van uw procesgrafieken is met Quentic eveneens gedacht.

Wilt u Quentic gratis en vrijblijvend testen?

Leer de software en zijn voordelen kennen.

Meer inzichten uit HSE & CSR

Breid uw kennis uit met de Quentic-resources: deskundige kennis en best practices op het gebied van arbeidsveiligheid, milieumanagement en duurzaamheid. Ontdek relevante trends, nieuwe strategieën en inspiratie voor uw versterkte HSE-management.

INEOS Köln

Geen ongevallen en geen milieu-incidenten: dat was het ambitieuze doel van het chemiebedrijf INEOS in Keulen. Lees hier hoe Quentic daarbij met succes gebruikt werd om een register van gevaarlijke stoffen en …

Succesverhaal lezen

Quentic Processen

Geef richting aan uw medewerkers door duidelijke werkinstructies te geven, waarmee elke medewerker weet welke taken hij  uitvoeren. Deze video legt u uit hoe u met Quentic de processen in uw bedrijf kunt optimaliseren.

Video bekijken

Pirelli Deutschland GmbH

Hoe kunnen leveranciers aan de automobielindustrie de strenge wettelijke voorschriften handhaven en de audits doorstaan en tegelijkertijd niets aan concurrentiekracht inboeten? Lees hier hoe Pirelli met Quentic op veilig …

Succesverhaal lezen
Toon meer

"In één oogopslag ziet u welke manager deel uitmaakt van welk proces en om welke documenten het gaat. Deze functie is zeer nuttig in ons dagelijks werk".