Procesverwerking conform criteria

Met de Quentic-softwaremodule Processen

Het procesbeheer van Quentic ondersteunt u bij de vormgeving en visualisering van processen. Stel duidelijke instructies voor handelwijzen op waarmee uw medewerkers hun taken volgens uw specificaties op gebied van wettelijke naleving kunnen uitvoeren. En dat is nog niet alles: de procesdiagrammen kunnen interactief worden gebruikt en maken het zo nog gemakkelijker voor de gebruiker om de gedefinieerde stappen direct in concrete handelingen om te zetten.

Van de procescriteria naar de verwerking ervan.

Zo gemakkelijk is dat met Quentic!

Interactieve procesdiagrammen toepassen

 • Procesdiagrammen direct koppelen met vakgebieden en functies van Quentic
 • Processtappen van de grafieken kunnen zo met één muisklik worden uitgevoerd
 • Maakt de directe overgang mogelijk van theoretische criteria naar praktische procesverwerking
 • Met Procesverkenner kunnen alle medewerkers snel bepalende instructies oproepen 
 • Comfortabel navigeren door procesoverzichten en grafieken van individuele processen 
 • Met één muisklik wisselen tussen verloop- en gevolgprocessen

Procesinstructies oproepen

Gekoppelde objecten inzien

 • Live-informatie aflezen over gekoppelde organisatie-eenheden, functies, taken, bijv. welke personen op dat moment zijn betrokken 
 • Benodigde documenten, zoals uitgebreide richtlijnen, altijd in de meest actuele vorm direct openen vanuit het procesdiagram 
 • Aan een processtap toegewezen tools en gegevensobjecten, bijv. een gevaarlijke stof 
 • of auditrecord, in Quentic oproepen
 • Van procescriterium naar verwerking. Geplande acties direct in de verbonden Quentic-componenten uitvoeren: inhoud controleren (bijv. vrijgave gevaarlijk stof), informatie bewerken (bijv. planning audit), uitgevoerde handelingen documenteren (bijv. toepassen van maatregelen)
 • Overige bewerkingstips voor gebruikers kunnen direct in records worden opgeslagen 
 • Switch terug naar het procesdiagram met een enkele klik om het verdere procesverloop te volgen

Processtappen implementeren


Geïntegreerd beheer

De flexibele koppeling tussen procesdiagrammen en andere Quentic-functies is een typisch kenmerk van de veelzijdige HSE-software. Handige kruisverbindingen maakt u ook met alle andere Quentic-modules en op deze wijze koppelt u vakgebieden, taken en verantwoordelijken aan elkaar. Het resultaat: uitgebreid overzicht, optimale samenwerking en minder gedoe bij het bijhouden van gegevens.

Wilt u Quentic gratis en vrijblijvend testen?

Leer de software en zijn voordelen kennen.

"In één oogopslag ziet u welke manager deel uitmaakt van welk proces en om welke documenten het gaat. Deze functie is zeer nuttig in ons dagelijks werk".