Alle processen in een oogopslag

Met de Quentic-softwaremodule Processen

U kunt met Quentic naast afzonderlijke bedrijfsprocessen ook gehele procesoverzichten afbeelden om de wisselwerkingen tussen diverse processen te verduidelijken. De praktische Procesverkenner zorgt ervoor dat iedere medewerker doelgericht door alle proceseisen kan navigeren en naar behoefte van een globaal overzicht kan overschakelen naar details op het niveau van een enkele processtap.

Compleet overzicht van processen.

Zo gemakkelijk is dat met Quentic!

Procesoverzichten definiëren

 • Diverse bedrijfsprocessen op 'bedrijfskaarten' met elkaar in verband brengen 
 • Logische samenhangen en afhankelijkheden laten zien 
 • Schept duidelijkheid over raakvlakken tussen verschillende afdelingen en functiegebieden
 • Verloop- en gevolgprocessen, hoofd- en deelprocessen grafisch ordenen
 • Flexibele plaatsing van alle symbolen met drag & drop 
 • Directe koppeling van gedetailleerde, individuele processen levert een complex totaalbeeld met een hiërarchische, overzichtelijke opzet
 • Grafieken als pdf uitgeven en ter beschikking stellen

Procesoverzichten visualiseren

Procescriteria gebundeld ter beschikking stellen

 • Voltooide procesoverzichten en individuele processen worden automatisch geïntegreerd in de Quentic Procesverkenner
 • Procesverkenner als centraal aanspreekpunt voor alle medewerkers om informatie in te zien 
 • Alleen lezen-toegang: heldere scheiding tussen procesdefinitie en procesverwerking
 • In de Procesverkenner eenvoudig door alle procesoverzichten en processen navigeren 
 • Procedures en verantwoordelijken opzoeken 
 • Processtappen direct uitvoeren dankzij interactieve grafieken 
 • Aanvullende informatie over de respectievelijke proceseigenaar, versie etc.

Procesinstructies oproepen


1A voor organisatie van opzet en verloop

Met Quentic maakt u niet alleen de organisatie van verlopen binnen uw bedrijf inzichtelijk aan de hand van processen, maar kunt u ook de organisatie van opzetten uitstekend weergeven. Organisatie-eenheden, afdelingen, plaatsen en functies legt u geordend en centraal vast. De afgebeelde organisatiestructuur kan in Quentic worden gebruikt om taken toe te wijzen en als aanschouwelijke organogrammen te publiceren.

Procesvereisten direct uitvoeren!

Theorie wordt gelijk praktijk, dankzij de interactieve grafieken in de Procesverkenner.

Wilt u Quentic gratis en vrijblijvend testen?

Leer de software en zijn voordelen kennen.

"In één oogopslag ziet u welke manager deel uitmaakt van welk proces en om welke documenten het gaat. Deze functie is zeer nuttig in ons dagelijks werk".