Blootstelling aan gevaarlijke stoffen zorgvuldig documenteren

Met de Quentic-softwaremodule Gevaarlijke stoffen

Werknemers die op de werkplek worden blootgesteld aan CMR-stoffen - gevaarlijke stoffen met carcinogene, mutagene of hormoonontregelende eigenschappen - kunnen worden belast met bijzondere gezondheidsrisico's. Op basis hiervan dient elke vorm van blootstelling nauwkeurig geregistreerd te worden. Dankzij Quentic hebt u hiervoor een systematische procedure ter beschikking dat van toepassing is op alle werknemers.

Een gecontroleerde lijst van alle blootstellingen aan gevaarlijke stoffen.

Zo gemakkelijk is dat met Quentic!

Blootstellingen melden

 • Werknemers kunnen de eigen omgang met CMR-stoffen gestandaardiseerd en onafhankelijk van elkaar registreren 
 • Registratie van arbeidsduur, activiteiten, gebruikte beschermende maatregelen enz. 
 • Informatie wordt direct doorgegeven aan de daarvoor verantwoordelijke persoon, bijv. de verantwoordelijke persoon voor gevaarlijke stoffen
 • Centraal geregistreerde gegevens over het gebruik van gevaarlijke stoffen kunnen door een daarvoor gerechtigde gebruiker worden ingezien en bewerkt 
 • Identificatie van gevarengroepen m.b.t. inademen en huidcontact 
 • Weergave van de maatregelniveaus biedt een richtlijn of de gebruikte veiligheidsmaatregelen afdoende zijn

Voorwaarden en veiligheidsmaatregelen onderzoeken

Belastingwaarden beoordelen

 • Concentratieniveaus inzake de blootstelling aan gevaarlijke stoffen documenteren 
 • Exacte meetwaarden weergeven of geschatte waarden inclusief de kwaliteitskenmerken opgeven 
 • Creëert een basis voor de synchronisatie met acceptatie- en tolerantieconcentraties
 • Automatische vergelijking van welke kwalificaties voor een blootstelling zijn vereist en welke kwalificaties van de werknemer daadwerkelijk aanwezig zijn
 • Maakt direct een vergelijking tussen de gewenste situatie en de werkelijkheid mogelijk
 • Zorgt dat de werknemers voldoende zijn onderwezen om met gevaarlijke stoffen om te gaan

Kwalificaties controleren


Bevindingen en verslagen

Opdat de gegevens over de blootstelling aan gevaarlijke stoffen op verzoek ook extern ter beschikking gesteld kunnen worden, heeft Quentic voor u ook een verslagfunctie beschikbaar. Zorg bij het beveiligen van de gezondheid op de juiste plaatsen voor transparantie, door bijv. uw bevindingen m.b.t. de werknemer voor een geneeskundig onderzoek door te geven of door bij het vertrek van een werknemer een volledig dossier te overhandigen.

Kwalificaties en trainingen

Kwalificaties van werknemers en trainingen - ook inzake het gebruik van gevaarlijke stoffen - kunt u gebundeld organiseren in de module Health & Safety.

Wilt u Quentic gratis en vrijblijvend testen?

Leer de software en zijn voordelen kennen.

Meer inzichten uit HSE & CSR

Breid uw kennis uit met de Quentic-resources: deskundige kennis en best practices op het gebied van arbeidsveiligheid, milieumanagement en duurzaamheid. Ontdek relevante trends, nieuwe strategieën en inspiratie voor uw versterkte HSE-management.

INEOS Köln

Geen ongevallen en geen milieu-incidenten: dat was het ambitieuze doel van het chemiebedrijf INEOS in Keulen. Lees hier hoe Quentic daarbij met succes gebruikt werd om een register van gevaarlijke stoffen en …

Succesverhaal lezen

Quentic Gevaarlijke stoffen

Met de juiste software hebt u volledige controle over uw gevaarlijke stoffen. Deze video toont u hoe de Quentic-module u helpt om aan wettelijke voorschriften te voldoen en met minimale inspanningen voor maximale …

Video bekijken

DATEV eG

Hoe kan een managementsysteem voor gevaarlijke stoffen snel en efficiënt aan nieuwe verordeningen aangepast worden? Lees hier hoe DATEV de software gebruikt als solide oplossing voor het beheer van gevaarlijke stoffen.

Succesverhaal lezen
Toon meer

"Wij hebben een haalbare oplossing gevonden voor ons beheer van gevaarlijke stoffen, die zowel de oude als de nieuwe verordening inzake gevaarlijke stoffen perfect ondersteunt. Onze gevaarlijke stoffen worden nu centraal geregistreerd in Quentic en de gegevens zijn altijd toegankelijk voor alle geautoriseerde personen".