Blootstelling aan gevaarlijke stoffen zorgvuldig documenteren

Met de Quentic-softwaremodule Gevaarlijke stoffen

Een gecontroleerde lijst van alle blootstellingen aan gevaarlijke stoffen.

Zo gemakkelijk is dat met Quentic!

Blootstellingen melden

 • Werknemers kunnen de eigen omgang met CMR-stoffen gestandaardiseerd en onafhankelijk van elkaar registreren 
 • Registratie van arbeidsduur, activiteiten, gebruikte beschermende maatregelen enz. 
 • Informatie wordt direct doorgegeven aan de daarvoor verantwoordelijke persoon, bijv. de verantwoordelijke persoon voor gevaarlijke stoffen
 • Centraal geregistreerde gegevens over het gebruik van gevaarlijke stoffen kunnen door een daarvoor gerechtigde gebruiker worden ingezien en bewerkt 
 • Identificatie van gevarengroepen m.b.t. inademen en huidcontact 
 • Weergave van de maatregelniveaus biedt een richtlijn of de gebruikte veiligheidsmaatregelen afdoende zijn

Voorwaarden en veiligheidsmaatregelen onderzoeken

Belastingwaarden beoordelen

 • Concentratieniveaus inzake de blootstelling aan gevaarlijke stoffen documenteren 
 • Exacte meetwaarden weergeven of geschatte waarden inclusief de kwaliteitskenmerken opgeven 
 • Creëert een basis voor de synchronisatie met acceptatie- en tolerantieconcentraties
 • Automatische vergelijking van welke kwalificaties voor een blootstelling zijn vereist en welke kwalificaties van de werknemer daadwerkelijk aanwezig zijn
 • Maakt direct een vergelijking tussen de gewenste situatie en de werkelijkheid mogelijk
 • Zorgt dat de werknemers voldoende zijn onderwezen om met gevaarlijke stoffen om te gaan

Kwalificaties controleren


Bevindingen en verslagen

Opdat de gegevens over de blootstelling aan gevaarlijke stoffen op verzoek ook extern ter beschikking gesteld kunnen worden, heeft Quentic voor u ook een verslagfunctie beschikbaar. Zorg bij het beveiligen van de gezondheid op de juiste plaatsen voor transparantie, door bijv. uw bevindingen m.b.t. de werknemer voor een geneeskundig onderzoek door te geven of door bij het vertrek van een werknemer een volledig dossier te overhandigen.

Kwalificaties en trainingen

Kwalificaties van werknemers en trainingen - ook inzake het gebruik van gevaarlijke stoffen - kunt u gebundeld organiseren in de module Health & Safety.

De belangrijkste functies in een overzicht

Functies van de Quentic-module Gevaarlijke stoffen

Inventarisatie van gevaarlijke stoffen met systeem

Maak met Quentic een inventarisatie van uw gevaarlijke stoffen om systematisch te voldoen aan uw documentatieverplichtingen en om een veelomvattend overzicht te krijgen. U kunt direct alle gewenste informatie over het gebruik van gevaarlijke stoffen vinden en direct de vereiste markeringen toepassen. Quentic wijst automatisch beschermende controle- en vrijgaveprocessen volledig afhankelijk van de geselecteerde nationale of internationale normen.

Meer informatie

Veiligheidsinformatiebladen overzichtelijk beheren

Veiligheidsinformatiebladen (VIB's) zijn voor gebruikers van chemische stoffen essentieel om de stofeigenschappen en de risico's bij de toepassingen te kunnen bepalen. Het is daarom uiterst belangrijk om de aan de veiligheid gerelateerde informatie te allen tijde actueel te houden. Dat is precies waar onze software Quentic u bij kan helpen. Bovendien biedt het u tegelijkertijd het hoogste comfort bij de archivering van de VIB's, versiecontrole en nabestelling.

Meer informatie

Risicobeoordelingen voor gevaarlijke stoffen

De voorgeschreven risicobeoordelingen voor activiteiten met gevaarlijke stoffen kunt u heel eenvoudig opstellen in Quentic. Bepaal en beoordeel het betreffende risico en controleer of een alternatief voor de gevaarlijke stof mogelijk is. Het toekennen van veiligheidsmaatregelen verloopt automatisch en volgt een beproefde standaard.

Meer informatie

Bedrijfsvoorschriften voor gevaarlijke stoffen

Bedrijfsvoorschriften inzake de omgang met gevaarlijke stoffen kunt u met Quentic praktisch uitvoeren resp. ter beschikking hebben. Hier bewijst zich goed informatiebeheer: algemeen geldige vereisten per gevaarlijke stof maken het eenvoudig om specifieke bedrijfsvoorschriften ook in grote aantallen af te leiden. Met weinig inspanning ontvangt u op deze manier steeds de specifieke inhoud voor de diverse toepassingsgebieden van een gevaarlijke stof.

Meer informatie

Transport van gevaarlijke goederen op de juiste koers

Quentic biedt u ook de passende oplossing voor het beheer van gevaarlijke goederen. Maak gebruik van de centrale index van gevaarlijke goederen als hulpzame referentie bij de weergave van uw transport van gevaarlijke goederen op de weg, via het spoor en op het water. Geautomatiseerde onderzoeken over de toelaatbaarheid geven u de nodige controle. De voorgeschreven transportdocumenten zijn vervolgens slechts één muisklik van u verwijderd!

Meer informatie
Quentic Demo

Ervaar Quentic live op uw scherm.

Nu aanvragen

"Wij hebben een haalbare oplossing gevonden voor ons beheer van gevaarlijke stoffen, die zowel de oude als de nieuwe verordening inzake gevaarlijke stoffen perfect ondersteunt. Onze gevaarlijke stoffen worden nu centraal geregistreerd in Quentic en de gegevens zijn altijd toegankelijk voor alle geautoriseerde personen".

X