Veiligheidsinformatiebladen overzichtelijk beheren

Met de Quentic-softwaremodule Gevaarlijke stoffen

Veiligheidsinformatiebladen: gestructureerd en actueel.

Zo gemakkelijk is dat met Quentic!

Gevaarlijke stof weergeven

 • Inventarisatie van gevaarlijke stoffen voor alle werkstoffen en gevaarlijke stoffen
 • Converteer belangrijke gegevens uit veiligheidsinformatiebladen naar gestandaardiseerde gegevensrecords, ook automatisch via PDF-upload met SDS Extract - bespaar tot 90% tijd!
 • Talloze filter- en zoekfuncties zorgen voor de beste vindbaarheid van de gewenste informatie
 • Originele veiligheidsinformatiebladen (bijv. pdf-bestanden) als datarecords inzake gevaarlijke stoffen ter beschikking stellen aan collega's
 • De exacte status van de herziening, afdrukversie en de laatste keer dat het werd opgevraagd, bij de leveranciers registreren
 • Transparante en ordelijke opslag van oudere en nieuwere VIB-versies

Veiligheidsinformatiebladen archiveren

Actualiteit controleren

 • Herinneringen ontvangen t.a.v. wanneer de veiligheidsinformatiebladen op actualiteit gecontroleerd moeten worden
 • De hierop gebaseerde controleregels kunnen individueel worden aangepast
 • Een beknopt overzicht van de gevaarlijke stoffen geeft informatie over de status van de veiligheidsinformatiebladen
 • Verouderde veiligheidsinformatiebladen direct identificeren
 • Weergave van alle geleverde gevaarlijke stoffen, per leverancier
 • Het met slechts één klik van de muis realiseren van de aanvragen voor de actualisering van veiligheidsinformatiebladen
 • Aanvragen in verschillende formaten (brief, fax, e-mail), compleet met begeleidend schijven en overzicht van de betreffende gevaarlijke stoffen

Aanvragen bij leveranciers indienen


Alle leveranciers in één oogopslag

Veiligheidsinformatiebladen: gestructureerd en actueel. U kunt al uw leveranciers van gevaarlijke stoffen naast uw andere externe aanspreekpartners opslaan in het Quentic Core. De centrale weergave van deze basisinformatie maakt een snelle koppeling aan andere divisies mogelijk, zoals een koppeling aan het VIB-beheer in Gevaarlijke stoffen. Tegelijkertijd krijgt u een zelfstandig leveranciersbestand.

Volledige service voor SDS-beheer

We verzorgen graag het beheer van uw veiligheidsinformatiebladen en kunnen uitgebreide collecties op internationaal niveau beheren.

De belangrijkste functies in een overzicht

Functies van de Quentic-module Gevaarlijke stoffen

Inventarisatie van gevaarlijke stoffen met systeem

Maak met Quentic een inventarisatie van uw gevaarlijke stoffen om systematisch te voldoen aan uw documentatieverplichtingen en om een veelomvattend overzicht te krijgen. U kunt direct alle gewenste informatie over het gebruik van gevaarlijke stoffen vinden en direct de vereiste markeringen toepassen. Quentic wijst automatisch beschermende controle- en vrijgaveprocessen volledig afhankelijk van de geselecteerde nationale of internationale normen.

Meer informatie

Risicobeoordelingen voor gevaarlijke stoffen

De voorgeschreven risicobeoordelingen voor activiteiten met gevaarlijke stoffen kunt u heel eenvoudig opstellen in Quentic. Bepaal en beoordeel het betreffende risico en controleer of een alternatief voor de gevaarlijke stof mogelijk is. Het toekennen van veiligheidsmaatregelen verloopt automatisch en volgt een beproefde standaard.

Meer informatie

Bedrijfsvoorschriften voor gevaarlijke stoffen

Bedrijfsvoorschriften inzake de omgang met gevaarlijke stoffen kunt u met Quentic praktisch uitvoeren resp. ter beschikking hebben. Hier bewijst zich goed informatiebeheer: algemeen geldige vereisten per gevaarlijke stof maken het eenvoudig om specifieke bedrijfsvoorschriften ook in grote aantallen af te leiden. Met weinig inspanning ontvangt u op deze manier steeds de specifieke inhoud voor de diverse toepassingsgebieden van een gevaarlijke stof.

Meer informatie

Transport van gevaarlijke goederen op de juiste koers

Quentic biedt u ook de passende oplossing voor het beheer van gevaarlijke goederen. Maak gebruik van de centrale index van gevaarlijke goederen als hulpzame referentie bij de weergave van uw transport van gevaarlijke goederen op de weg, via het spoor en op het water. Geautomatiseerde onderzoeken over de toelaatbaarheid geven u de nodige controle. De voorgeschreven transportdocumenten zijn vervolgens slechts één muisklik van u verwijderd!

Meer informatie

Blootstelling aan gevaarlijke stoffen zorgvuldig documenteren

Werknemers die op de werkplek worden blootgesteld aan CMR-stoffen - gevaarlijke stoffen met carcinogene, mutagene of hormoonontregelende eigenschappen - kunnen worden belast met bijzondere gezondheidsrisico's. Op basis hiervan dient elke vorm van blootstelling nauwkeurig geregistreerd te worden. Dankzij Quentic hebt u hiervoor een systematische procedure ter beschikking dat van toepassing is op alle werknemers.

Meer informatie
Quentic Demo

Ervaar Quentic live op uw scherm.

Nu aanvragen

"Wij hebben een haalbare oplossing gevonden voor ons beheer van gevaarlijke stoffen, die zowel de oude als de nieuwe verordening inzake gevaarlijke stoffen perfect ondersteunt. Onze gevaarlijke stoffen worden nu centraal geregistreerd in Quentic en de gegevens zijn altijd toegankelijk voor alle geautoriseerde personen".

X