Inventarisatie van gevaarlijke stoffen met systeem

Met de Quentic-softwaremodule Gevaarlijke stoffen

Gevaarlijke stoffen beheren.

Zo gemakkelijk is dat met Quentic!

Informatie bundelen en opvragen

 • Vul uw register voor gevaarlijke stoffen met gestandaardiseerde gegevens voor alle gevaarlijke en ongevaarlijke chemische stoffen die in gebruik zijn  
 • Gedetailleerde informatie over de eigenschappen van de chemische stof , CAS-nummers, EC-nummers, UFI-codes, REACH-conforme gebruiksdescriptoren en meer inzien
 • Compact overzicht stelt gebruikers in staat om snel belangrijke informatie op te zoeken, zelfs vanaf een telefoon of tablet met de Quentic App 
 • Flexibele filter- en exportmogelijkheden resulteren in op uw behoeften afgestemde lijsten van gevaarlijke stoffen
 • Vrijgaveproces voor het gebruik van gevaarlijke stoffen uitvoeren
 • Standpunten en testresultaten over de beoogde toepassing registeren
 • Gebruiksverboden gedifferentieerd definieerbaar op basis van de hoeveelheid van de concentratie van de bestanddelen en toepassingsgebieden

Toepassing controleren en vrijgeven

Toepassingsgebieden bepalen

 • Toepassingsgebieden en opslag van de werkstoffen en gevaarlijke stoffen weergeven
 • Visualiseren waar gevaarlijke en ongevaarlijke stoffen worden gebruikt en opgeslagen
 • Volledig overzicht van de magazijnomvang en het verbruik
 • Automatische controle van de gezamenlijke opslag en de toelaatbaarheid volgens Seveso III of andere toepasselijke nationale en internationale normen  
 • Opstellen van een specifiek kadaster voor gevaarlijke stoffen voor diverse bedrijfsdivisies is mogelijk
 • Pictogrammen, H-zinnen, EUH-zinnen en P-zinnen samenstellen conform GHS/CLP
 • Etiketten voor de markering van reservoirs van gevaarlijke stoffen met slechts één klik van de muis
 • Afdrukvoorbeelden van de etiketten in verschillende formaten en groottes

Markering maken


Quentic – onmiddellijk klaar voor de start

Op verzoek zetten wij graag vooraf opgestelde lijsten met bestanddelen voor u klaar binnen uw Quentic-systeem, bijv. op basis van het Duitse Besluit inzake verboden chemische stoffen of op basis van CLP en REACH. Ook is het mogelijk om beschikbare lijsten van gevaarlijke stoffen te importeren, zodat uw inventarisatie van gevaarlijke stoffen direct klaar voor de start is.

Volledige service voor SDS-beheer

Wij nemen graag het beheer van uw veiligheidsinformatiebladen op ons en zijn in staat om uitgebreide verzamelbestanden op internationaal niveau te beheren.

De belangrijkste functies in een overzicht

Functies van de Quentic-module Gevaarlijke stoffen

Veiligheidsinformatiebladen overzichtelijk beheren

Veiligheidsinformatiebladen (VIB's) zijn voor gebruikers van chemische stoffen essentieel om de stofeigenschappen en de risico's bij de toepassingen te kunnen bepalen. Het is daarom uiterst belangrijk om de aan de veiligheid gerelateerde informatie te allen tijde actueel te houden. Dat is precies waar onze software Quentic u bij kan helpen. Bovendien biedt het u tegelijkertijd het hoogste comfort bij de archivering van de VIB's, versiecontrole en nabestelling.

Meer informatie

Risicobeoordelingen voor gevaarlijke stoffen

De voorgeschreven risicobeoordelingen voor activiteiten met gevaarlijke stoffen kunt u heel eenvoudig opstellen in Quentic. Bepaal en beoordeel het betreffende risico en controleer of een alternatief voor de gevaarlijke stof mogelijk is. Het toekennen van veiligheidsmaatregelen verloopt automatisch en volgt een beproefde standaard.

Meer informatie

Bedrijfsvoorschriften voor gevaarlijke stoffen

Bedrijfsvoorschriften inzake de omgang met gevaarlijke stoffen kunt u met Quentic praktisch uitvoeren resp. ter beschikking hebben. Hier bewijst zich goed informatiebeheer: algemeen geldige vereisten per gevaarlijke stof maken het eenvoudig om specifieke bedrijfsvoorschriften ook in grote aantallen af te leiden. Met weinig inspanning ontvangt u op deze manier steeds de specifieke inhoud voor de diverse toepassingsgebieden van een gevaarlijke stof.

Meer informatie

Transport van gevaarlijke goederen op de juiste koers

Quentic biedt u ook de passende oplossing voor het beheer van gevaarlijke goederen. Maak gebruik van de centrale index van gevaarlijke goederen als hulpzame referentie bij de weergave van uw transport van gevaarlijke goederen op de weg, via het spoor en op het water. Geautomatiseerde onderzoeken over de toelaatbaarheid geven u de nodige controle. De voorgeschreven transportdocumenten zijn vervolgens slechts één muisklik van u verwijderd!

Meer informatie

Blootstelling aan gevaarlijke stoffen zorgvuldig documenteren

Werknemers die op de werkplek worden blootgesteld aan CMR-stoffen - gevaarlijke stoffen met carcinogene, mutagene of hormoonontregelende eigenschappen - kunnen worden belast met bijzondere gezondheidsrisico's. Op basis hiervan dient elke vorm van blootstelling nauwkeurig geregistreerd te worden. Dankzij Quentic hebt u hiervoor een systematische procedure ter beschikking dat van toepassing is op alle werknemers.

Meer informatie
Quentic Demo

Ervaar Quentic live op uw scherm.

Nu aanvragen

"Wij hebben een haalbare oplossing gevonden voor ons beheer van gevaarlijke stoffen, die zowel de oude als de nieuwe verordening inzake gevaarlijke stoffen perfect ondersteunt. Onze gevaarlijke stoffen worden nu centraal geregistreerd in Quentic en de gegevens zijn altijd toegankelijk voor alle geautoriseerde personen".

X