Managementsysteem-audits

Met de Quentic App

Managementsysteemprocessen aantoonbaar uitvoeren.

Met de Quentic App is dat heel eenvoudig!

Audits voorbereiden

 • Structureer uw audits eenvoudig en direct
 • Kies het sjabloon van het juiste formulier voor uw locatie, inclusief vragenlijst, audittype en het beoordelingskader
 • In geval van speciale eisen maakt u een toepassing op maat met drag-and-drop
 • Noteer observaties en bevindingen op het formulier
 • Geef de status voor elk punt eenvoudig en duidelijk aan en controleer zo of aan de normen wordt voldaan
 • Voeg ter visualisatie foto's bij

Resultaten exact documenteren

Continue verbeteringen garanderen

 • Initieer zo nodig direct herstelmaatregelen
 • Selecteer de verantwoordelijke persoon en informeer deze
 • Gebruik directe berichten voor snelle communicatie
 • Kies een termijn voor de implementatie en bewaak de voortgang
 • Schakel naar het Quentic Platform voor nog diepere gegevensverwerking
 • Uw gegevens zijn altijd up-to-date
 • Bekijk en beoordeel de totale compliance in detail en leid herstelmaatregelen af
 • Zet resultaten om in een overzichtelijk rapport
 • Profiteer van uitgebreide evaluaties en Business Intelligence-dashboards

Observaties opvolgen

Krijg toegang tot content van externe aanbieders via Quentic Connect

Voeg diensten van toonaangevende adviesbureaus en systeemhuizen toe: Quentic Connect maakt een naadloze integratie mogelijk van diverse Quentic-partners voor juridische en auditdiensten. Zo kunt u bijv. gebruik maken van kant-en-klare audit-vragenlijsten die steeds up-to-date zijn!

Wilt u meer controle over uw managementprogramma's?

De app is eenvoudig uit te breiden met de Quentic module Risks & Audits

De belangrijkste functies in een oogopslag

Quentic App

Incident management

Wanneer er zich een bijna-ongeval, materiële schade of persoonlijk letsel voordoet, is snel reageren cruciaal om toekomstige schade of letsel te voorkomen. Maak het melden van incidenten eenvoudig en intuïtief, compleet met notities en foto's. Maar daar houdt het niet op: de Quentic App helpt u niet alleen negatieve incidenten maar ook positieve observaties en EHS-maatregelen precies vast te leggen. Leer van positieve uitkomsten en deel best practices!

Meer informatie

Risico- inventarisatie & evaluatie (RI&E)

Zonder de juiste rapportagetool neemt een RI&E vaak veel tijd in beslag en leidt tot bureaucratisch oponthoud en papierwerk. Bijzonder risicovolle werkzaamheden vragen vaak om een bepaalde flexibiliteit om snel te kunnen schakelen. Gebruik de Quentic App om ter plaatse een RI&E te maken. Evaluaties van verschillende fasen van werkzaamheden zijn net zo eenvoudig te maken als dynamische risico-evaluaties of provisionele risico-evaluaties ter plaatse. Bespaar tijd en houd uw risicodatabase altijd up-to-date!

Meer informatie

Inspecties en audits op locatie

Gaat alles volgens het boekje, ook op de diverse werkplekken? Om restrisico's onder controle te hebben en zich bewust te worden van het algemene veiligheidsniveau in het veld, moeten HSE-specialisten en bedrijfsleiders regelmatig inspecties en audits ter plaatse uitvoeren. Of het nu gaat om veiligheids- en kwaliteitsgerelateerde inspecties of controle van bepaalde HSE-kengetallen – structureer uw bezoeken met de Quentic App! Afhankelijk van uw doelen kunt u de resultaten ad-hoc of via een speciaal formulier vastleggen.

Meer informatie

Op locatie managementbetrokkenheid tonen

Bezoeken van bedrijfsleiders of het hogere management, bijv. in de vorm van safety walks, zijn een effectief instrument om de betekenis van veiligheid op bedrijfsbreed niveau te benadrukken en bewustwording te bevorderen. U kunt ze combineren met toolbox-gesprekken en zo op herkenbare trends wijzen. De Quentic App helpt u deze bezoeken en gesprekken gestructureerd en intuïtief voor te bereiden en te documenteren!

Meer informatie

Individuele toepassingen

Quentic biedt een breed palet voor gedefinieerde en bewezen formulieren voor een groot aantal onderwerpen, van incidentmeldingen tot risico-evaluaties of auditresultaten. Is het formulier of de checklist waar u behoefte aan hebt niet in ons aanbod aanwezig, dan kunt u zelf aan de slag met de Quentic App: maak eenvoudig uw eigen sjabloon en definieer uw organisatieprocessen zoals u dat het beste uitkomt. Dezelfde flexibiliteit hebt u bij de samenwerking met derden en bij het gebruik van systemen.

Meer informatie
Quentic Demo

Ervaar Quentic live op uw scherm.

Nu aanvragen

X