Op locatie managementbetrokkenheid tonen

Met de Quentic App

Bezoeken van bedrijfsleiders of het hogere management, bijv. in de vorm van safety walks, zijn een effectief instrument om de betekenis van veiligheid op bedrijfsbreed niveau te benadrukken en bewustwording te bevorderen. U kunt ze combineren met toolbox-gesprekken en zo op herkenbare trends wijzen. De Quentic App helpt u deze bezoeken en gesprekken gestructureerd en intuïtief voor te bereiden en te documenteren!

Safety walks en toolbox-meetings direct documenteren.

Met de Quentic App is dat heel eenvoudig!

Door middel van veiligheidsrondes betrokkenheid tonen

 • Maak snel notities van observaties en incidenten
 • Registreer gesprekken tussen management en werknemers
 • Indien dit gepast is: maak foto's van mensen aan het werk, van het team of van bepaalde observaties, om het belang van veiligheid te benadrukken
 • Geolocatie wordt automatisch ingeschakeld
 • Voer regelmatig toolbox-meetings, om ontwikkelingen of programma's op het gebied van veiligheid te bespreken
 • Bereid gespreksonderwerpen voor en maak notities tijdens het gesprek
 • Markeer gespreksonderwerpen als afgehandeld zodra alle vragen zijn beantwoord

Toolbox-meetings structureren en documenteren

Aandacht voor veiligheid verhogen

 • Alle foto's en rapporten worden centraal en eenvoudig toegankelijk opgeslagen, voor meer transparantie
 • Medewerkers kunnen via de Quentic SafetyFeed in de groep reageren
 • Centraal dashboard: krijg duidelijke inzichten in veiligheidsbehoeften en verbetermogelijkheden voor alle locaties en verschillende doelgroepen
 • Geef opvallende trends weer en volg deze
 • Initieer herstelmaatregelen direct in Quentic
 • Stel rapporten op, bijv. een vergelijking van het aantal veiligheidsincidenten vóór en na de veiligheidsronde en de daaraan gerelateerde maatregelen

Herstelmaatregelen afleiden

Bekijk uw gegevens om onderwerpen voor toolbox-meetings te vinden

Toolbox-meetings zijn het meest effectief wanneer ze zijn gebaseerd op de daadwerkelijke gegevens van de huidige HSE-prestaties van uw bedrijf. Kijk naar actuele meldingen van incidenten en kijk in uw risicodatabase om terugkerende problemen en nieuwe gevaren te identificeren.

Wilt u een gestructureerd systeem om aspecten en risico's te beoordelen?

De app is eenvoudig uit te breiden met de Quentic module Risks & Audits

On-demand webinar: Het digitaliseren van HSE meldingen